PDA

View Full Version : Go Hyun Jung l Ngày xuân, Đi tìm hạnh phúc...Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

casablanca
15-07-2007, 07:06 PM
Go Hyun Jung (고현정)

http://c.upanh.com/upload/6/679/NH0.10863787_37733_1.jpg

- SN: 02/03/1971
- cao, nặng: 172 cm, 50 kg
- nhóm máu: B
- chòm sao: Pisces ( Song ngư)
- học vấn: Dongkuk University
- gia đình: đã ly dị, 1 con trai & 1 con gái

- Phim truyền hình:

* Daemul (http://dienanh.net/forums/sbs-dae-mul-t35459.html)(SBS, 2010)
* Queen Seon Duk (http://dienanh.net/forums/mbc-2009-queen-seon-deok-go-hyun-jung-lee-yo-won-uhm-tae-woong-t69206.html)(MBC, 2009)
* H.I.T (http://dienanh.net/forums/mbc-2007-h-i-t-homicide-investigation-team-go-hyun-jung-ha-jung-woo-t3514.html) (MBC, 2007)
* What's Up Fox? (http://dienanh.net/forums/mbc-2006-whats-up-fox-di-tim-hanh-phuc-go-huyn-jun-chun-jung-myung-t10271.html?t=10271)(MBC, 2006)
* Spring Day (http://dienanh.net/forums/sbs-2005-spring-day-ngay-xuan-go-hyun-jung-ji-jin-hee-jo-in-sung-t26882.html?t=26882) (SBS, 2005)
* Sandglass (http://dienanh.net/forums/sbs-1995-sandglass-dong-ho-cat-choi-min-soo-park-sang-won-go-hyun-jung-lee-jung-jae-t39111.html?t=39111) (SBS, 1995)
* Farewell (SBS, 1994)
* My Mother's Sea (http://dienanh.net/forums/mbc-1993-my-mothers-sea-long-me-bien-ca-go-hyun-jung-go-so-young-choi-min-soo-t39099.html?t=39099) (MBC, 1993)
* A Love Without Fear (SBS, 1992)
* Eye of Dawn (MBC, 1991)
* Love On A Jujube Tree (KBS, 1990)


- Phim điện ảnh:

* Actresses (http://dienanh.net/forums/2009-actresses-t102601.html?t=102601) (2009)
* Like You Know It All (2009)
* Woman On The Beach (2006)


- Giải thưởng:

* 2010 46th Baeksang Awards: Daesang Award (Queen Seon Duk)
* 2010 22th Korea Talent PD target sectors
* 2009 MBC Drama Awards: Daesang Award (Queen Seon Duk)
* 2009 Broadcast delay Broadcast impressive 10th Division
* 1995 31st Baeksang Awards: Best Actress Nominee for Sandglass
* 1994 30th Baeksang Awards: Best Actress Nominee for My Mother's Sea
* 1992 28th Baeksang Awards: Best New Actress for Love On A Jujube Tree
* 1989 Miss Korea: First Runner-Up

casablanca
15-07-2007, 07:10 PM
- trang web:
http://cafe.daum.net/sonamu4u
http://www.kohyunjung82.com/

pix:
http://www.chosun.com/media/photo/news/200512/200512020100_00.jpg

DIOS LG CF- Go Hyun Jung
http://img457.imageshack.us/img457/5559/cf16nn.gif

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/springday/20060123125509.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/springday/20060120181614.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/springday/20051226181629.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/springday/20051212120413.jpg
src: soompi

casablanca
15-07-2007, 07:11 PM
trong Spring Day (ngày xuân) với JJH
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/springday/075.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/springday/073.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/springday/071.jpg
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/springday/058.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:15 PM
hồi thi HHHQ
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/c6e4ad28.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/8a435142.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/68f52b76.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/1c4de2cc.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/7e4a8faa.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:17 PM
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/7e4a8faa.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/534b88ad.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/4c86c579.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/a237aead.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/33a0e7f7.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:19 PM
http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/d9472d44.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/ef7ac4a5.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/2fc77dcb.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/photo8647.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/photo8648.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/20405a.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/photo8676.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/20405wert.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:43 PM
http://img125.imageshack.us/img125/8029/diosjune07aij3.jpghttp://img253.imageshack.us/img253/5183/diosjune07bkl7.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:47 PM
cap của đi tìm hạnh phúc
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaaaaaaaaa.j
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaaa.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:49 PM
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaaa.jpg
------
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaaa.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:50 PM
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021a.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021aaa.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/whatsupfox/021.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:52 PM
http://kr.img.dc.yahoo.com/b11/data/foxdoing/snapshot_j_20061005.jpg
http://kr.img.dc.yahoo.com/b11/data/foxdoing/snapshot_j_20061005_0001.jpg
http://kr.img.dc.yahoo.com/b11/data/foxdoing/snapshot_j_20061005_0022.jpg
http://kr.img.dc.yahoo.com/b11/data/foxdoing/c1/1160024594_9.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:55 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a296/rubylynn/my%20favorite%20actresses/GO%20Hyun%20Jung/expressions7zd.gif

với KSW trong Woman on the Beach
http://photo.hankooki.com/newsphoto/2006/08/31/ensor200608311752090ko.jpg
http://photo.hankooki.com/newsphoto/2006/08/31/ensor200608312212310re.jpg

http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/prettygohyunjung.jpg

http://img.news.yahoo.co.kr/picture/b0/20060904/b020060904_26828143.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:56 PM
http://www.soompi.com/forums/index.php?showtopic=3868&st=480

http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/ytyty.jpg

http://img.imbc.com/imbc/afieldfile/2006/09/05/wall1_s.jpg

casablanca
15-07-2007, 07:58 PM
http://img.imbc.com/imbc/afieldfile/2006/09/05/wall2_s.jpg

http://img.imbc.com/imbc/afieldfile/2006/09/05/wall3_s.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:00 PM
http://img.imbc.com/imbc/afieldfile/2006/09/06/1.jpg

http://img.imbc.com/imbc/afieldfile/2006/09/06/4.jpg

http://img479.imageshack.us/img479/3049/ghjgz1.png

http://photo-media.hanmail.net/200609/07/donga/20060907052008.591.0.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200609/07/epg/20060907104615.135.0.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:01 PM
http://photo-media.hanmail.net/200609/07/newsen/20060907103910.149.0.jpg

http://sports.donga.com/pictorial/photo/album/060907_fox/011.jpg
http://sports.donga.com/pictorial/photo/album/060907_fox/008.jpg
http://sports.donga.com/pictorial/photo/album/060907_fox/010.jpg
http://sports.donga.com/pictorial/photo/album/060907_fox/009.jpg
http://sports.donga.com/pictorial/photo/album/060907_fox/007.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:04 PM
http://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/foxcf-01.jpg

http://img206.imageshack.us/img206/6760/cont220060828164802020000020200ph4.jpg
http://img158.imageshack.us/img158/1739/cont320060828164802020000020200ea9.jpghttp://img174.imageshack.us/img174/8141/cont420060828164802020000020200ex9.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:08 PM
http://img87.imageshack.us/img87/384/127big20060901173840dk3.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/2789/127big20060901173913tt7.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/5746/127big20060901173929hw0.jpg
http://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/fxp-10.jpghttp://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/fxp-11.jpg
http://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/fxp-13.jpghttp://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/fxp-14.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:13 PM
http://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/fxp-15.jpghttp://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/fxp-19.jpg
http://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/fxp-16.jpghttp://i87.photobucket.com/albums/k134/tuting1129/fxp-17.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200609/12/starnews/20060912154505.399.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200609/12/stardocu/20060912154012.378.2.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200609/12/starnews/20060912143505.344.0.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:13 PM
http://photo-media.hanmail.net/200609/12/stardocu/20060912154012.378.1.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200609/12/stardocu/20060912194310.011.1.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200609/12/sportskr/20060912145425.040.0.jpg
http://newsimg.nate.com/picture/2006/09/12/213/69m77112_7.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/63395341932719326866228252211421883.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:17 PM
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/P0000006_peo56705W600-.jpg
http://imgnews.naver.com/image/140/2006/08/25/K0000033_cover_main.jpg
http://imgnews.naver.com/image/140/2006/08/25/P0000004_peo56703.jpg
http://imgnews.naver.com/image/140/2006/08/25/P0000005_peo56704.jpg
http://www.film2.co.kr/images/magazine/cover/magazine_cover_298_L.jpg
http://news.nate.com/picture/2006/04/17/191/200604171426381120_1.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:19 PM
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040040_beach_woman_027W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0020035_spe56809W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0020033_spe56807W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0020032_spe56806W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0020029_spe56801W600-.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:42 PM
http://photo-media.hanmail.net/200608/30/starnews/20060830213302.624.2.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/30/starnews/20060830213302.624.0.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/01_1-paranzui.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/05_1-paranzui.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:48 PM
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/mydaily/20060816142206.641.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/nocut/20060816140311.785.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/newsis/20060816140308.785.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/edaily/20060816161302.531.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/mydaily/20060816142307.574.0.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:49 PM
http://photo-media.hanmail.net/200608/17/donga/20060817053007.301.0.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040026_beach_woman_012W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040038_beach_woman_025W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040039_beach_woman_026W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040044_beach_woman_031W600-.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:51 PM
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040053_beach_woman_040W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040054_beach_woman_041W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040055_beach_woman_042W600-.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/M0040056_beach_woman_043W600-.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/765643.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/18/sportskr/20060818173016.212.0.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:54 PM
http://english.chosun.com/media/photo/news/200608/200608180011_01.gif
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/newsen/20060821174219.084.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/newsen/20060821174308.958.0.j
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/osen/20060821174019.442.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/newsen/20060821174109.192.0.jpg

casablanca
15-07-2007, 08:56 PM
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/stardocu/20060821182809.021.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/nocut/20060821182416.600.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/newsen/20060821180308.961.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/newsen/20060821173912.191.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/21/mydaily/20060821173708.300.0.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/sonamu4uAA.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:00 PM
http://movieimage.hanmail.net/images/feeded/i/m/i20060821170823_20060821170408.887.0.jpg
http://movieimage.hanmail.net/images/feeded/8/d/i20060821180844_20060821174708.479.0.j
http://movieimage.hanmail.net/images/feeded/_l/_c/i20060821170812_20060821165115.124.0.jpg
http://movieimage.hanmail.net/images/feeded/v/k/i20060821173838_20060821173108.823.0.jpg
http://movieimage.hanmail.net/images/feeded/d/t/i20060821180843_20060821174612.433.0.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:05 PM
http://movieimage.hanmail.net/images/feeded/_k/g/i20060821180940_20060821180409.517.0.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/63395341932719326866228252211421-2.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/63395341932719326866228252211421-4.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:06 PM
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/63395341932719326866228252211421-5.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/63395341932719326866228252211421-3.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:08 PM
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/GHJ.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/200608091.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/988645.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:15 PM
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/NewImage.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/still01.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/NewImage2.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/wb005.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:21 PM
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/newsen/20060816082809.040.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/newsen/20060816082809.040.1.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/newsen/20060816082809.040.2.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/newsen/20060816082809.040.3.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:25 PM
http://photo-media.hanmail.net/200608/16/chosun/20060816091602.261.1.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200608/16/chosun/20060816091602.261.3.jpg

http://imgnews.naver.com/image/075/2006/07/22/200607221424571.jpg

http://movieimage.hanmail.net/images/photo/photo_location/photo_location_009750/photo_location_9786_65031_L.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:27 PM
http://img.news.yahoo.co.kr/picture/e7/20060727/e720060727_25860108.jpg

http://img.news.yahoo.co.kr/picture/e7/20060728/e720060728_25960741.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200607/28/newsen/20060728151408.466.0.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/photo_still_9453_72281_L.jpg

http://sports.donga.com/news_image/1154326438/35.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:37 PM
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/98746.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200608/05/yonhap/20060805055513.414.0.jpg
http://photo-media.hanmail.net/200608/05/yonhap/20060805055513.414.1.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/307054.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/307055.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/307056.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/307057.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/307061.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:43 PM
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/008.jpg

http://img.news.yahoo.co.kr/picture/b6/20060606/2006060613151743643_1.jpg

http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/DIOSNG.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200607/06/mydaily/20060706183110.723.0.jpg

http://img273.imageshack.us/img273/9003/bannerghj2jk.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:50 PM
http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/womanofthebeach001.jpg

http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/001.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200604/23/newsen/20060423122008.284.0.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200604/23/joins/20060423224215.077.0.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:51 PM
http://img.news.yahoo.co.kr/picture/82/20060429/20060429134546154.jpg

http://img.news.yahoo.co.kr/picture/82/20060429/20060429142057819.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200604/29/epg/20060429154033.529.1.jpg

http://photo-media.hanmail.net/200604/29/newsen/20060429140508.598.0.jpg

casablanca
15-07-2007, 09:56 PM
http://i55.photobucket.com/albums/g157/hyunlim/65.jpg

http://i47.photobucket.com/albums/f181/gohyunjung/20060429140017.jpg

http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/FS.jpg

http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/FS02.jpg

http://i83.photobucket.com/albums/j315/arkileo62/Go%20Hyun%20Jung/FS03.jpg

greenrosetq
16-07-2007, 01:48 PM
Trước đây mình cũng không thích GHJ nhưng không thể không công nhận ss là một diễn viên tài năng. Hãy xem ba bộ phim quay lại của ss: Ngày xuân, What'sup fox và HIT mới thấy hết tài năng của ss. Đặc biệt là HIT, đánh dấu sự làm mới mình của GHJ, thật là tuyệt vời.

BlindShowgirl
26-04-2008, 09:55 PM
Nữ Diễn Viên Ko Trở Lại Trong
Vai Nữ Tổng Thống Ở Bộ Phim Mới.


Date:17/3/2008
Source: korea times
Trans by: -[kana]-http://i143.photobucket.com/albums/r124/helena_album_photos/kent/kohyeonjeong_2.jpg
Diễn viên Ko Huyn-jung


Nữ diễn viễn Ko Huyn-jung sẽ trở lại trong vai diễn nữ tổng thống trong bộ phim truyền hình mới dự định phát sóng trên đài SBS vào tháng 7.

Ko sẽ đóng vai chính trong vai Seo Hye-lim trong “Daemul” ,bộ phim dựa trên một cuốn truyện tranh cùng tên của Park In-gwon.

Bộ phim xoay quanh một nữ ủy viên người đấu tranh chống lại sự bất công của xã hội và chính thức nộp đơn thôi việc sau khi bắt giữ một người có thế lực đã thông minh tổ chức nên những tội ác trong vòng tròn chính trị.

Nhân viên về sản xuất phim của công ty đã nói bộ phim sẽ tập trung vào việc làm nên một nữ tổng thống.’Nhà kịch bản nói rằng “daemul” có nghĩa là ‘một người tuyệt vời’ trong bộ phim”,anh ta nói.

Bộ phim cũng có sự góp mặt của diễn viên Kwon Sang-woo,người sẽ đóng vai chính sẽ là bản sao của Ko.

Bộ phim bao gồm từ 20-24 tập được mong chờ sẽ tốn khoảng 10 tỉ won cho sản việc sản xuất.

Nhóm sản xuấtcũng đã thực hiện cảnh quay kỉ niệm ngày nhậm chức của tổng thống vào ngày 25/02 khi tổng thống Lee Myung-bak nhậm chức. Nhóm sản xuất sẽ tiếp tục đến hành trình đến Nhật Bản vào tháng 4.

Á hậu Hàn Quốc năm 1989,Ko đã làm một cú đột phá trở lại ngành giải trí Hàn Quốc với bộ phim dài tập “Bomnal” (Spring Day) năm 2005 sau khi ly hôn.Cô cũng tham gia vào bộ phim “Yeouya Mohani” (Hello Fox),bộ phim mini năm 2006

Cô ấy trở thành ngôi sao khá nổi tiếng sau khi ra mắt khán giả qua bộ phim dài tập “Moraesigye” (Hourglass) năm 1995.Cô ấy đã thông báo rằng mình sẽ tạm ngừng công việc diễn xuất vào năm tới khi lấy Chung Yong-jin,cháu trai của chủ tịch Samsung lee Kun-hee và của doanh nghiệp Shinsegae.Cuộc hôn nhân này kéo dài đến năm 2003 thì kết thúc.Ko cũng đóng trong bộ phim “Woman on the Beach” vào năm 2006.

BlindShowgirl
26-04-2008, 09:55 PM
Go Hyun jung - Kwon Sang Woo gặp gỡ lần đầu tiên

Source : soompi.com
Dịch bởi Tamnhu@ dienanh.net


http://img155.imageshack.us/img155/5023/200804040369bh0.jpg

Bộ phim truyền hình mới "Daemul" dự định sẽ phát sóng vào 8/2008 trên đài SBS . Chiều thứ tư 2/4/08 vừa qua hai diễn viên chính của bộ phim là Go Hyun jung - Kwon Sang Woo đã có một buổi gặp gỡ & cùng dùng bữa cơm với nhau . Tại buổi gặp gỡ này cũng có sự hiện diện của đạo diễn Kim Hyong Shik . Hai ngôi sao gặp mặt nhau trong bầu không khí vui vẻ . Sau buổi gặp mặt này chúng tôi sẽ bắt đầu quay phim chung , trong tháng 5 tới chúng tôi sẽ sang Nhật để quay một số cảnh quan trọng ."

Ijjima
30-07-2008, 04:03 PM
Bye-bye, Daemul
July 28th, 2008
Source: dramabeans
Dịch: Ijjima @ dienanh.net


http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/act/2008/kwonsangwoo45.jpg

Thế là hết. Daemul đã kết thúc.

Sau tất cả những rắc rối gần đây như sự rút lui của đạo diễn, bộ phim kinh phí cao của đài SBS chuyển thể từ truyện tranh đã bị gạt ra khỏi danh sách phim sắp chiếu của đài này, và giờ thì các ngôi sao của phim là Go Hyun-jung và Kwon Sang-woo đều chính thức nói lời chia tay. Cả hai giờ đã được tự do để tìm kiếm các bộ phim khác.

Go Hyun-jung đã chọn được vai diễn tiếp theo, trong bộ phim You Don’t Even Know [잘 알지도 못하면서] của đạo diễn Hong Sang-soo. Cô đang từ bỏ phần lớn phí diễn xuất của mình, giống như hầu hết các diễn viên khác (Kim Tae-woo, Eom Ji-won, Yoo Joon-sang) và sẽ bắt đầu quay vào tháng tới.

Kwon Sang-woo đang chuẩn bị cho đám cưới của mình với nữ diễn viên Sohn Tae-young vào ngày 28/9, nhưng anh vẫn dành thời gian xem xét các kịch bản để chọn vai. Một đại diện của chàng diễn viên này cho biết Kwon rất mong muốn được quay trở lại làm việc sau khi tốn quá nhiều thời gian chờ đợi Daemul khởi động.

Ijjima
06-08-2008, 11:52 AM
Goh Hyun-jung xuất hiện trên hai chương trình phát thanh nổi tiếng
Tin ngày 5/8/2008 Korea
Source:http://shenyuepop.forumotion.com/kor...3149.htm#35793
Dịch: Ijjima @ dienanh.net


http://i56.servimg.com/u/f56/12/76/86/39/go10.gif

Nữ diễn viên Goh Hyun-jung, người nổi tiếng là luôn tránh sự soi mói của giới báo chí, sắp sửa vén “bức màn bí mật” của mình qua việc làm khách mời cho hai chương trình phát thanh nổi tiếng là ‘Starry Night’(95.9Mhz) trên sóng MBC FM và ‘Choi Hwa-jung’s Power Time’(107.7Mhz) trên sóng SBS FM. Đây là lần xuất hiện trên phương tiện truyền thông chính thức đầu tiên của Goh trong hơn một năm qua kể từ khi bộ phim truyền hình của đài MBC ‘H.I.T’ kết thúc.

Goh, cựu Hoa hậu Hàn Quốc, đã trở thành ngôi sao vào những năm 90 qua các vai diễn phim truyền hình, sẽ trò chuyện thân mật về cuộc sống hiện tại và kế hoạch tương lai của cô.

Nghe nói bạn thân của Goh là các phát thanh viên radio kiêm DJ nổi tiếng Park Kyung-lim và Choi Hwa-jung đã thuyết phục cô xuất hiện trên sóng truyền thanh. Các ca sĩ Kim Jang-hoon và Hong Kyung-min cũng sẽ làm khách mời trên ‘Starry Night’ bên cạnh ca sĩ này.

Mới đây, Goh đã ký hợp đồng đóng một bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Hong Sang-soo và đang sẵn sàng cho việc tái xuất màn bạc của mình.

Hạt Nắng
20-11-2008, 08:53 AM
Nguồn: dramabeans
Ngày: 19/11/2008
Dịch: Hạt Nắng@dienanh.net


Go Hyun-jung đảm nhận vai diễn phim cổ trang đầu tiên


http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/act/2008/gohyunjung29.jpg

Go Hyun-jung (What’s Up Fox) là một diễn viên kỳ cựu của làng giải trí Hàn Quốc, nhưng với phim truyền hình sắp tới đây của MBC, phim "Nữ hoàng Seon-deok", thì đây lại là phim cổ trang đầu tiên của cô. Phim này cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Go sau phim truyền hình về đề tài hình sự "HIT". "Nữ hoàng Seon-deok" được biên kịch bởi 2 tác giả Kim Young-hyun (Hit, Dae Jang Geum) và Park Sang-yeon (Hit, JSA); và được đạo diễn bởi Park Hong-kyun (New Heart) và Kim Geun-hong (Yi San).

Thoạt đầu thì Go Hyun-jung được xem xét cho vai nữ hoàng Seon-deok, nhưng cuối cùng thì cô sẽ nhận một vai chính khác. Nhân vật của Go tên là “Mi-shil", một cung nữ có sắc đẹp và dùng sắc đẹp đó để đạt được một vị trí có quyền lực, sau này trở thành một trong số những người nổi bật của thời Shilla, cùng với nhân vật chính, nữ hoàng Seon-deok.

Phim dự kiến có 50 tập và sẽ phát sóng trong năm tới, phần đầu của phim được quay ở Trung Quốc. Có vẻ như năm 2009 sẽ là năm "cai trị" của phụ nữ thì phải, bởi phim "Nữ hoàng Cheon Chu" của KBS do Chae Shi-ra thủ vai chính, và "Công chúa Ja-myung" của SBS do Jung Ryeo-won thủ vai cũng sẽ được phát sóng trong năm tới.

Hạt Nắng
21-01-2009, 02:00 PM
Nguồn: dramabeans
Ngày: 20.01.09
Dịch: Hạt Nắng@dienanh.net


Go Hyun-jung làm mẫu cho tạp chí thời trang Vogue


http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/act/2009/gohyunjung_vogue2.jpg

Nữ diễn viên từng vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu HQ Go Hyun-jung (Đồng hồ cát, HIT, và phim sắp quay Queen Seon-deok) lần đầu tiên làm người mẫu thời trang cho một tạp chí kể từ khi vào nghề gần 20 năm nay.

Chủ đề các bức ảnh cô chụp cho Vogue là “Agnes of God’s conflict between the saint and the heart” (tạm dịch: Sự mâu thuẫn giữa thần thánh và tình yêu của nữ thánh Agnes), và được chụp trong 2 ngày. Cô đã nói về sự kiện này: "Như là một sự trải nghiệm cho lần chụp thời trang đầu tiên của tôi, tôi được tạo dáng thành một nữ tu thời trung cổ, rồi "làm" một nữ hoàng, một búp bê và cả làm một ...tượng đá."


http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/act/2009/gohyunjung_vogue1.jpg

Go cũng nói về những biến cố trong cuộc đời mình mà trước đây cô chưa từng đề cập đến, từ lần đầu tiên vào nghề đến việc thất bại trong hôn nhân. Cô mĩm cười hóm hỉnh , "Tôi thấy cuộc đời đã qua của mình giống như là thần chiến tranh Celtic - người bất khả chiến bại trong các cuộc chiến đấu, nhưng lại bị một con chó cắn chết"

Go kết hôn với một "đại gia", nhưng gia đình chồng cô không chấp nhận nghề nghiệp diễn viên của cô và buộc cô phải bỏ nghề. Sau cuộc ly dị đầy cay đắng, cô mất quyền nuôi con vì thế lực của nhà chồng. Cô còn kể lại câu chuyện cách đây 6 năm, sau khi tin tức về cuộc li dị của cô bị tiết lộ, cô nhận thấy nhà mình bị "bao vây" bởi một rừng phóng viên!

Nói về người chồng cũ, Go nói: "Tôi tiếc là mình đã ko thể tiếp tục yêu anh ấy, và tôi cũng thật sự chúc cho anh ấy được những điều tốt đẹp nhất."


http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/act/2009/gohyunjung_vogue5.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/act/2009/gohyunjung_vogue4.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/mm96/javabeans122/act/2009/gohyunjung_vogue3.jpg

meo_titi
15-05-2009, 12:42 PM
http://nimg.nate.com/orgImg/my/2009/05/14/200905141716181112_1.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/my/2009/05/14/200905141718041115_1.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/my/2009/05/14/200905141836161117_1.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/tn/2009/05/14/tn_1242293882_361618112_0.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/nn/2009/05/14/200905141717501001_1.jpg

meo_titi
15-05-2009, 12:43 PM
http://nimg.nate.com/orgImg/pt/2009/05/14/200905141831242100_1.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/my/2009/05/14/200905141829051111_1.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/my/2009/05/14/200905141825381116_1.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/pt/2009/05/14/200905141823462100_1.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/tn/2009/05/14/tn_1242293102_-417777227_0.jpg

meo_titi
15-05-2009, 12:44 PM
http://nimg.nate.com/orgImg/my/2009/05/14/200905141820591110_1.jpg
http://nimg.nate.com/orgImg/tn/2009/05/14/tn_1242293222_-298389371_0.jpg
lovekoreastar

Ngọc Vô Hà
18-05-2009, 08:21 AM
Source : Alkpop (http://www.allkpop.com/index.php/full_story/sneak_peek_into_queen_seon_duk/)
Dịch bởi : Ngọc Vô Hà @ Dienanh.Net


Đột nhập trường quay Queen Seon Duk

http://i636.photobucket.com/albums/uu89/Linh_DAN_2/20090511_queensd_572.jpg

Bộ phim cổ trang kinh phí lớn của đài MBC "Queen Seon Duk" sau cùng cũng hoàn tất phần hậu kì và dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 25.5.

Phim nhận được rất nhiều sự mong đợi và cũng là dự án cuối cùng trong ba phim cổ trang của năm nay có trọng tâm xoay quanh nhân vật nữ anh hùng. Hai phim còn lại là "The Iron Empress" của KBS2TV và "Ja Myung Go" của SBS cùng nhận được sự hưởng ứng lãnh đạm ở Hàn Quốc với lượng rating không đạt được sự kì vọng, những thiệt hại mới đây từ độ thiếu chính xác của lịch sử và sau đó đã tạo nên mối hòa hợp giữa tính dã sử và óc tưởng tượng. Mặc dù có thể thấy là ngày càng mất dần sự quan tâm giành cho phim cổ trang trong thời gian gần đây, thì lại có những dấu hiệu khiến chúng ta cảm nhận rằng "Queen Seon Duk" đang có xu hướng đạt được thành công.

"Queen Seon Duk" là bộ phim cổ trang dài 50 tập kể về cuộc đời của công chúa Duk Man, người sau này trở thành nữ hoàng Seon Duk ( Lee Yo Won đóng), vị nữ hoàng đầu tiên của đất nước Silla. Cuộc đời bà chứng kiến Silla vướng vào nhiều xung đột xảy ra từ trong nội bộ ở thời đại hỗn loạn của Ba vương quốc (Goguryeo, Baekje, Silla), bà đã phải đấu tranh chống lại đối thủ chính trị lớn nhất đồng thời cũng là người đàn bà nắm quyền lực mạnh thứ hai của triều đình, Mi Shil (do Go Hyun Jung thủ vai). Park Ye Jin và Uhm Tae Woong cũng đảm nhận các vai diễn chính trong bộ phim, diễn viên nhỏ tuổi Yoo Seung Ho được giao cho vai Kim Chun Chu, người sau này trở thành vị vua thứ 29 của Silla, như thêm vào yếu tố ngôi sao. Trong khi đó những diễn viên còn lại đảm nhận các nhân vật nổi tiếng của Silla như Kim Yoo Shin. Park Jung Chul, Kim Nam Gil, các diễn viên gạo cội như Jo Min Ki, Lee Moon Shik, Lee Soon Jae, Shin Goo,…cũng góp mặt trong bộ phim.

Các yếu tố cho thấy "Queen Seon Duk" có thể tạo nên thành công.

1. Nó đã vượt qua được khoảng cách thời gian bị bộ phim truyền hình nổi tiếng thuộc top rating hiện tại "Queen of Housewives". Không còn nghi ngờ gì nữa về việc tỉ suất bạn xem đài của phim tăng.

2. Một dàn diễn viên ấn tượng. Bạn có thể tính được lượng diễn viên gạo cội tham gia phim.

3. Tiêu điểm tươi mới và tập trung về lịch sử Silla.

4. Cạnh tranh yếu từ SBS Ja Myung Go, bộ phim của đài KBS2TV The Slingshot/Story of a Man (được trình chiếu tiếp nối bằng The Man Who Can't Get Married).

Như vậy hồi đáp mới từ "Queen Seon Duk" nghĩa là sắp tới sẽ có hai bộ phim cổ trang trực tiếp cạnh tranh với nhau vào các tối thứ hai và thứ ba. Bây giờ, thật chẳng còn gì thú vị nữa nếu đài KBS thay đổi thời gian phát sóng của "The Iron Empress" cùng thời điểm với "Queen Seon Duk". Nhưng sau đó một lần nữa, nó sẽ làm cường điệu hóa bộ phim và những suy nghĩ mong đợi.

-Sujini-
20-05-2009, 05:11 PM
Nguồn: KoreaTimes (http://www.koreatimes.co.kr/www/news/art/2009/05/201_45149.html)
Ngày: 19/5/2009
Dịch bởi: -Sujini- @ DienAnh.Net


Bộ phim cổ trang mới mang tình yêu và sự đối đầu đến với màn ảnh nhỏ


http://i539.photobucket.com/albums/ff356/home_biology/Trans/090519_p14_epic.jpg

Đài MBC sẽ mang câu chuyện về nữ hoàng trị vì đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc – nữ hoàng Seondeok đến với màn ảnh nhỏ thông qua bộ phim truyền hình mới "The Great Queen Seondeok" sẽ được phát sóng vào tuần tới.

Nữ hoàng Seondeok là vị nữ hoàng đầu tiên trị vì đất nước và đài truyền hình đã từng thành công với rất nhiều bộ phim, trong đó có "My Wife is a Superwoman," và "Beethoven Virus," sẽ mang đến cho khán giả câu chuyện về cuộc đời và sự tranh đấu của vị nữ hoàng.

Vì bối cảnh phim diễn ra vào triều đại Silla (668-935) nên đoàn làm phim đã đến Gyeongju, phía bắc tỉnh Gyeongsang, một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng nhất trong thời kì đó ở Hàn Quốc. “Đây là lần đầu tiên làm một bộ phim về triều đại Silla, chúng tôi sẽ cố gắng mang đến những câu chuyện và sự thật lịch sử mà khán giả chưa bao giờ thấy trong các phim truyền hình” Nhà sản xuất Park Hong-gyun phát biểu trong buổi họp báo tại Gyeongju tuần trước.

Chi phí sản xuất phim là 25 tỉ won, hầu hết một nửa trong số này dành cho bộ phận mỹ thuật, từ trang phục, bối cảnh trường quay cho đến các đạo cụ. Là bộ phim đầu tiên nói về cuộc sống cung đình của triều đại Silla, thành phố Gyeongju hoàn toàn ủng hộ thông qua một bản ghi nhớ và đã hỗ trợ 2 tỉ won.

Là một trong hai công chúa sinh đôi của vương triều Silla, Seondeok lớn lên là một cô gái trẻ vô cùng rạng rỡ nhưng cuộc đời cô đã có một bước ngoặt lớn khi vương phi Mi-shil tìm mọi cách giúp chồng mình Sejong giành được ngai vàng. Nữ hoàng Seondeok không chỉ được biết đến là nữ hoàng trị vì đầu tiên trong lịch sử mà còn bởi khả năng lãnh đạo và con mắt tinh tường khi lựa chọn những tay chân thân cận. Nhờ tài phán đoán của mình, bà đã đóng góp cho nền văn hóa phong phú của Silla và đặt nền móng cho sự hợp nhất của Tam Quốc (Goguryeo, Baekje và Silla)

Dàn diễn viên của phim truyền hình mới cũng thu hút được sự chú ý, nữ diễn viên Lee Yo-won, trong vai nữ hoàng Seondeok, và Ko Hyun-joung, trong vai vương phi Mi-shil, sẽ thể hiện sự quyến rũ của mình với khán giả.

Lee nói “Tôi thấy rất vui vì ngày càng có nhiều phim lịch sử nói về cuộc đời của những người phụ nữ. Bộ phim của chúng tôi sẽ khắc họa sự trưởng thành của Seondeok, một người phụ nữ và sau này là nữ hoàng, từng tập phim đều rất đặc biệt và khác nhau về chi tiết”

Ko Hyun-joung sẽ vào vai vương phi Mi-shil, người có tham vọng trở thành nữ hoàng nhưng cuối cùng kế hoạch đã thất bại trước sức mạnh của Seondeok. Thông tin cho biết, Ko đã từ chối vai diễn chính Seondeok và chọn người đàn bà quyến rũ Mi-shil. Đây là lần đầu tiên Ko tham gia một bộ phim cổ trang trong suốt 20 năm nghiệp diễn của mình.

Ko trả lời phóng viên trong buổi họp báo “Tôi nghĩ đóng một nhân vật với tính cách rõ ràng trong một bộ phim như thế này sẽ tốt hơn cho tôi. Tôi đang thay đổi hình ảnh những vai diễn trước đây của mình, ổn định và nhịp điệu rõ ràng. Đây là một trải nghiệm thú vị”

Một lí do nữa khiến khán giả háo hức chờ đón bộ phim chính là đội ngũ làm phim. Biên kịch Kim Young-hyun đã từng viết kịch bản cho bộ phim đình đám của làn sóng Hàn Quốc "Jewel in the Palace," còn được biết đến với cái tên "Daejanggeum" và tạo nên một hình ảnh mới cho những bộ phim cổ trang với nhân vật nữ chính. Cùng với nhà sản xuất Park, Kim Geun-hong, người đã từng thực hiện "Jewel" và "Lee San, Wind of the Palace," sẽ mang đến một hi vọng thành công lớn cho bộ phim.

"The Great Queen Seondeok" bắt đầu trình chiếu trên kênh MBC vào lúc 9 giờ 55 phút ngày 25 tháng 5.

Hạt Nắng
06-06-2009, 12:33 PM
Tin ngày 30/5/2009
Nguồn: koreaherald.co.kr (http://www.koreaherald.co.kr/NEWKHSITE/data/html_dir/2009/05/29/200905290104.asp)
Dịch bởi: meochan@dienanh.net
Ko Hyun Jung đóng vai một người phụ nữ đầy tham vọng trong bộ phim truyền hình lịch sử


http://www.koreaherald.co.kr/NEWKHSITE/data/img_dir/2009/05/29/200905290017.jpg

Ko Hyun Jung, nữ chính trong “Sandglass” (1995) đang tìm kiếm lại ánh hào quang của cô qua một bộ phim truyền hình kinh phí lớn có đề tài lịch sử mà sẽ bắt đầu được phát sóng trên màn ảnh nhỏ từ ngày 25 tháng 5.

Ko, 38 tuổi, đang tham gia bộ phim truyền hình của MBC, “The Great Queen Seon Duk”, tác phẩm trường thiên dài 50 tập xoay quanh những cuộc tranh giành quyền lực ở chốn cung đình với bối cảnh là trong suốt triều đại Shilla (57 ~ 935).

Theo tin từ các tờ báo, Ko thu hút sự chú ý của các khán giả màn ảnh nhỏ bằng tài năng diễn xuất tuyệt vời của cô trong vai Misil, một tỳ thiếp của chốn hậu cung nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn đến bậc quân vương và những người trong hoàng tộc.

Misil là một người đàn bà đầy tham vọng khao khát uy quyền và sức mạnh, người bất chấp mọi thủ đoạn để ngăn cản việc đưa công chúa Seon Duk lên ngôi kế vị. Ko đã thể hiện được vẻ đẹp quyến rũ một cách kỳ lạ pha lẫn sự độc ác và xảo quyệt của nhân vật Misil.

Xuất hiện trong một bộ phim truyền hình trường thiên là thách thức mới đối với nữ diễn viên kỳ cựu 38 tuổi này. Phát biểu trong buổi họp báo, Ko nói ngay từ lúc đầu cô đã muốn được thể hiện vai Misil, không phải là vai nữ hoàng Seonduk. “Khía cạnh dứt khoát và mạnh mẽ trong tính cách của Misil phù hợp với tôi hơn.” cô ấy nói.

Các nhà bình luận phim truyền hình nói các bộ phim truyền hình lịch sử có thể trở thành những tác phẩm bom tấn, đạt mức tỷ suất khán giả xem đài cao.

Theo tin từ một cuộc khảo sát do công ty TNS Media Korea tổ chức, sự tiến triển trong các tình tiết cùng trạng thái căng thẳng, đầy kịch tính ở tập hai của bộ phim đã giúp “The Great Seon Duk” đạt mức rating toàn quốc là 16.6%. Bộ phim dẫn đầu về lượng khán giả xem đài trong số các chương trình được phát sóng cùng thời điểm .

“The sandglass”, một tác phẩm vô cùng thành công đã từng được phát sóng vào năm 1995, bộ phim này đã giúp Ko giữ vững danh hiệu ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí xứ kim chi. Sau khi bộ phim kết thúc, cô ấy đã làm công chúng bất ngờ khi kết hôn cùng Jung Yong Jin, cháu trai của người sáng lập ra tập đoàn Sam Sung, Lee Byung Chul vào năm 1995. Nhưng sau 8 năm chung sống, Ko và Jung đã chia tay và cô quay trở lại màn ảnh nhỏ. Cô ấy đã bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc tổ chức vào năm 1989.

-Sujini-
10-06-2009, 12:28 PM
Nguồn: Chosun (http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2009/06/06/2009060600225.html)
Ngày: 6/6/2009
Dịch bởi: -Sujini- @ DienAnh.Net


Koh Hyun-jung nói về những chuyển biến trong và ngoài màn ảnh


http://i539.photobucket.com/albums/ff356/home_biology/Trans/2009060600225_1.jpg

Bộ phim truyền hình của kênh MBC "The Great Queen Seondeok” với dàn diễn viên nổi tiếng được quảng cáo rầm rộ từ trước khi ra mắt đã nhận được những lời bình luận tích cực dành cho sự hóa thân thành công của Koh Hyun-jung vào nhân vật phản diện đầy cuốn hút.

Trên đường từ núi Jiri đến Gyeongju, Koh Hyun-jung đã có cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo. Vẻ đẹp của một nữ hoàng ở cô dường như vượt qua cả thời gian và bộ phim hiện đang có được tỉ suất người xem khá cao. Koh Hyun-jung đã từng là một ngôi sao, vì thế khi có thông tin cô sẽ tham gia "The Great Queen Seondeok”, khán giả đều nghĩ rằng một lần nữa cô lại vào vai nhân vật chính. Tuy nhiên, cô lại đóng vai cung nữ Misil, đối thủ của nữ hoàng Seondeok.

“Tôi đã quen với những nhân vật luôn chiến đấu vì công bằng, những nhân vật đầy quyến rũ, hi sinh những điều nhỏ nhặt để đạt được mục đích cao hơn. Mishil thì hoàn toàn ngược lại, cô cố gắng giành lấy những gì mình muốn. Cô là một nhân vật rất thẳng thắn và bộc trực.” Sự thay đổi về vai diễn có lẽ phần nào phản ánh những thay đổi trong chính con người cô. Từng nổi tiếng vì luôn từ chối các chương trình giải trí mà chỉ tập trung vào phim điện ảnh và truyền hình, cô đã giữ một hình ảnh đầy bí ẩn trong suốt một thời gian dài. Nhưng gần đây cô đã xuất hiện trong một vài chương trình phỏng vấn và rất thẳng thắn nói về bản thân mình. Tính cách mới thân thiện và thực tế cho thấy sự bình tĩnh của cô sau nhiều sóng gió cuộc đời. Trong những bài phỏng vấn trước đây với một số tạp chí, Koh Hyun-jung đã rất thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ về người chồng cũ và những đứa con.

Cô cũng nói đến những suy nghĩ của mình về nghiệp diễn. Mười năm vắng bóng trên màn ảnh trùng thời điểm cô lập gia đình với người thừa kế của một tập đoàn khổng lồ là một khoảng thời gian quý giá để cô nhìn lại bản thân mình một cách khách quan nhưng lại là một khoảng thời gian bị bỏ phí trong tiền đồ của một nữ diễn viên. Cô nói “Cuối cũng vẫn chỉ là vấn đề thời gian. Làm thế nào bạn có thể cân bằng giữa thời gian và sự thành công. Tôi cố gắng tập trung và dành hết sức lực vào những việc quan trọng nhất bởi tôi không có nhiều thời gian. Tôi hi vọng mình sẽ làm việc hiệu quả đúng lúc và đúng chỗ.”

Hạt Nắng
26-08-2009, 12:16 PM
Source : Allkpop (http://www.allkpop.com/index.php/full_story/go_hyun_jung_in_legal_trouble/)
V - Trans : Ngọc Vô Hà @ DienAnh.Net


Go Hyun Jung dính líu tới vấn đề pháp luật

http://img188.imageshack.us/img188/7119/20090821ghj2.jpg

Nữ diễn viên Go Hyun Jung, đóng vai nữ chính Mishil trong bộ phim của đài MBC "Queen Seon Duk", hiện đang dính líu tới một vụ kiện tụng.

Lee Kim Productions đã đệ trình đơn kiện tới Tòa án trung tâm Seoul vào tháng 4, đòi bồi thường 5,6 tỉ won bao gồm phí hợp đồng và tiền phạt từ Go Hyun Jung vì đã vi phạm hợp đồng.

Theo lời giải thích từ Lee Kim Productions vào ngày 20/8 thì “Mặc dù Go Hyun Jung đã nhận lời đề nghị vào vai nữ chính cho phim Daemul, nhưng sau đó cô đã tham gia đóng phim Queen Seon Duk mà không hề thông báo cho chúng tôi. Điều này đã gây tác động tới việc thực hiện Daemul. Chúng tôi yêu cầu phải được bồi thường vì thiệt hại nói trên”.

Công ty quản lí của Go Hyun Jung đã bác bỏ lời cáo buộc từ Lee Kim Productions, “Go Hyun Jung sẽ sẵn sàng tham gia một khi Daemul cũng đã sẵn sàng để bắt đầu khởi quay. Thật nực cười rằng họ đâm đơn kiện khi vẫn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì để quay phim."


http://img188.imageshack.us/img188/4945/20090821ghj1.jpg

Go Hyun Jung đã kí hợp đồng với Lee Kim Productions để góp mặt trong Deamul cùng với Kwon Sang Woo vào tháng 3 năm ngoái. Phim dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 5/2008 nhưng vì một số vấn đề liên quan tới kinh phí, đạo diễn và địa điểm quay phim nên đã trì hoãn việc khởi quay và về sau bị đài SBS hủy bỏ. Theo thông báo từ Lee Kim Productions vào tháng 4/2009 thì dự án phim Daemul sẽ được khởi động trở lại và dự kiến ra mắt vào cuối năm 2009.

Lee Kim Productions đang đảm nhận việc sản xuất bộ phim My Fair Lady của Yoon Eun Hye và cũng có tiền sử liên quan đến việc nam diễn viên Park Shin Yang bị cấm diễn xuất vô thời hạn tại Hàn Quốc.

womanhome72
12-09-2009, 03:48 PM
mình cũng thích phim của Hyun Jung đóng lắm, suốt ngày chỉ toàn tìm ảnh của Hyun Jung thôi

womanhome72
14-09-2009, 09:08 PM
minh vưa xem xong thông tin ca nhân của goh hyun jung's mà minh thây rất ngưỡng mộ chị.Cuộc sống như thế mới có ý nghĩa chứ,tuy là chuyện gia đình của chị ấy hơi buồn và cũng thiệt thòi cho chị ấy lam minh cũng thấy buồn lây nhưng trong cuộc sống làm gì có cái gì hoàn hảo đâu chỉ hy vọng GHJ cân bằng cuộc sống và luôn vui vẻ như nụ cười của chị

womanhome72
17-09-2009, 09:24 AM
tơ vừa xem lại bộ phim" cáo ơi làm gì" do goh hyun jung đóng vai chính, phim hay quá trời luôn xem xong thấy tâm trạng cứ thế nào ý ko diễn tả được.Còn nữa mình rât thích xem phim do goh hyun jung đóng, mới được xem có 2 phim của chị ấy thôi mà mà thấy chị ấy diễn xuất quá hay.Vậy nên có ai cũng yêu mến diễn viên này thì cùng chia sẻ với tớ nhé.ha ha...

womanhome72
18-09-2009, 11:15 PM
các bạn ơi! có ai biết thông tin gì của bộ phim"Woman on the beach" mà GHJ tham gia năm 2006 ko? cho mình biết một chút với. Mình vừa xem ảnh của bộ phim này thấy GHJ có một phong cách rất mới,từ đầu tóc đến quần áo nhìn khác hoàn toàn so với hai bộ phim "cáo ơi làm gì" và "ngày xuân" vậy nên có bạn nào đã xem bộ phim này thì cho mình chút thông tin hoặc nếu mình muốn xem phim này thì xem ở trang nào nhé! cảm ơn nhiều.

womanhome72
24-09-2009, 05:00 PM
Thực sự mình không biết mở đầu bài này thế nào? Nhưng càng đọc những thông tin liên quan đến nữ diễn viên Go hyun jung mình càng thấy thú vị, kinh ngạc và cảm phục chị , xưa các cụ có câu" hồng nhan đa truân" mình thấy rất đúng với GHJ.Thật không thể tin được cuộc sống của chị từ khi đăng quang á hậu đến nay không khác gì một vai diễn có cả niềm vui, nỗi buồn và quá nhiều thiệt thòi đau khổ.Nói thật những chuyện như thế này mình nghĩ chỉ có trên phim mà thôi nhưng nó lại là cuộc đời thật của GHJ! vậy mà chị vẫn gượng dậy sau những chuyện đã xảy ra, vẫn xinh đẹp, quí phái và gây cho khán giả đầy bất ngờ không chỉ vậy mà hiện tại chị đang đứng đầu danh sách trong cuộc bình chọn hạng mục"Người đẹp thành đạt từ các cuộc thi nhan sắc" của đài MBC. và là một trong những gương mặt đắt show quảng cáo của Hàn Quốc nữa chứ;"ngưỡng mộ nghê".
"Gửi những người yêu mến diễn viên Goh Hyun Jung".

womanhome72
12-10-2009, 12:47 PM
Mình là Fan của Goh Hyun-Jung! và rất rất thích xem các phim của chị đóng mà mới được xem có 2 bộ.Mình nghe rất nhiều về bộ phim "Sandglass","Woman on the beach", "H.I.T"và "Nữ hoàng Seonduk" mỗi phim chị thể hiện một tính cách khác nhau ,chỉ đọc tóm tắt thôi đã thấy hấp dẫn rồi nhưng không tìm thấy đường link của 4 bộ phim này. Có bạn nào xem 4 bộ phim này rồi thì chỉ hộ tớ đường link với hoặc muốn xem phim này thì thuê ở đâu được, giúp với!cảm ơn nhiều! nhiều!:???:

Tiểu Mi
19-11-2009, 09:21 PM
Sáu minh tinh Hàn Quốc hội tụ trong “Actress”

Tin ngày: 18/11/2009
Nguồn: KBS Global (http://english.kbs.co.kr/Entertain/EntertainmentNews/view.html?No=7201)
Người dịch: Tiểu Mi @ DienAnh.Net


http://english.kbs.co.kr/ICSFiles/artimage/2009/11/18/7201_576_l.jpg
(Từ trái sang) Kim Ok Bin, Kim Min Hee, Choi Ji Woo, Ko Hyun Jung, Lee Mi Sook, Yoon Yeo Jung và đạo diễn Lee tại buổi họp báo

Buổi họp báo của bộ phim điện ảnh “Actress” tổ chức tại nhà hát COEX Megabox vào ngày 17/11 vừa qua mang nhiều nét mới lạ.

Nữ diễn viên Lee Mi Sook xuất hiện đầu tiên trong bộ váy lấp lánh rực rỡ, theo sau cô là các nữ diễn viên Kim Min Hee, Ko Hyun Jung, Choi Ji Woo, Kim Ok Bin và Yoon Yeo Jung, sau cùng là đạo diễn Lee Jae Yong.

Nội dung “Actress” xoay quanh câu chuyện về sáu nữ diễn viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau cùng tụ họp để chụp ảnh cho một tạp chí thời trang trong đêm Giáng sinh. Mỗi diễn viên sẽ đóng vai của chính mình trong phim. Ngoài ra, sáu diễn viên cũng tham gia viết kịch bản cho phim.

Trong phim, các nữ diễn viên sẽ nói năng và cư xử đúng theo tính cách của họ ngoài đời thực trong những tình huống được định sẵn. Đôi lúc thật khó để xác định họ đang diễn xuất hay đó chính là cách ứng xử của họ ngoài đời thực.

Trong đoạn phim trình chiếu tại buổi họp báo, Ko Hyun Jung và Choi Ji Woo đã có một cảnh đối đầu trông như thật. Lee Mi Sook cho biết cô cảm thấy khá sợ hãi khi chứng kiến cảnh cãi nhau trông rất thật giữa hai diễn viên, do khi quay cảnh này, Ko Hyun Jung vẫn đang trong quá trình tham gia bộ phim truyền hình “Queen Seon Deok” và Choi Ji Woo là một ngôi sao của “Làn sóng Hàn Quốc”.


http://english.kbs.co.kr/ICSFiles/artimage/2009/11/18/7201_577_l.jpg
Choi Ji Woo (trái) và Ko Hyun Jung

Ko Hyun Jung nói: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp Choi Ji Woo. Cô ấy trông rất xinh đẹp, thú thật là tôi phát ghen với cô ấy.” Về phần Choi Ji Woo, cô cho biết cảm thấy rất hồi hộp và tim đập nhanh khi diễn cảnh cãi nhau với Ko Hyun Jung, đồng thời cô hoàn toàn mất kiểm soát việc thể hiện cảm xúc trên nét mặt. Những gì khán giả được xem trên màn ảnh không phải là diễn xuất mà là một tình huống trong cuộc đời thật.

Ko Hyun Jung nói thêm: “Mối quan hệ giữa chúng tôi không hề xấu một chút nào nhưng cũng không phải là thân thiết. Diễn viên cũng chỉ là những người bình thường trong đời sống. Chúng tôi muốn thử xem cảm giác cãi vã và đánh nhau như thế nào. Hơn nữa tôi và Choi Ji Woo ở tầm cao như nhau, điều này thật tốt. Tôi vẫn cảm thấy hồi hộp khi nghĩ lại cảnh đó.”

Choi Ji Woo cho biết: “Chúng tôi đóng cảnh xung đột này vào ngày đầu tiên gặp nhau. Tôi đã rất tức giận khi thấy cô ấy nhìn mình bằng ánh mắt sắc sảo và cốc vào trán tôi.”


http://english.kbs.co.kr/ICSFiles/artimage/2009/11/18/7201_578_l.jpg

Được tổ chức như một chương trình giao lưu, buổi họp báo phim “Actress” là dịp để sáu nữ minh tinh của Hàn Quốc lần đầu tiên hội tụ. Sáu diễn viên đã cùng nhau trò chuyện khi xem các cảnh phim và đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn, đôi khi có phần hơi khó nghe.

Đạo diễn Lee cho biết ý tưởng thực hiện bộ phim điện ảnh này nảy sinh khi anh cùng hai người bạn thân là hai nữ diễn viên Yoon Yeo Jung và Ko Hyun Jung đi uống nước. Anh nói: “Tôi muốn tạo ra một bộ phim độc đáo và muốn mọi người thấy các nữ diễn viên quyến rũ như thế nào trong cuộc sống thật. Những quan điểm, tài năng và năng lực của họ sẽ được phản ánh một cách sinh động qua bộ phim.”

womanhome72
01-12-2009, 05:31 PM
một lần nữa ss Goh lại chứng tỏ tài năng diễn xuất của Chị trong bộ phim"Nữ hoàng Seon Duk".Mặc dù đây là lần đầu tiên Chị đóng vai cổ trang nhưng Chị đã chinh phục khán giả hoàn toàn qua vai Misil một người đàn bà quyến rũ và đầy tham vọng.Bộ phim đã rất thành công, rating đã ko ngừng tăng và đứng đầu bảng xếp hạng cho đến khi nhân vật Misil chết thì rating đã giảm 10%.Mặc dù bộ phim vẫn hấp dẫn nhưng do diễn xuất của Chị để lại ấn tượng quá sâu sắc vì vậy khi nhân vật Misil chết ở tập 50 thì người xem cũng đã giảm.Như vậy chứng tỏ tầm ảnh hưởng của Chị trong bộ phim là rất lớn,mình nghĩ có lẽ thành công của bộ phim là nhờ tài năng của ss và chứng minh với khán giả và người hâm mộ rằng:thành công của Chị ngày hôm nay là do diễn xuất chứ ko phải nhờ ngoại hình.:spiderman

Fleur nk
06-12-2009, 09:40 PM
mình cũng thích ss Go vô cùng, thường hay tìm hình ảnh và những bài viết về ss, những lúc đọc những bài viết cách đây lâu lâu mà nói rằng ss là "bình hoa di động" thấy ức chế và bất bình khủng khiếp.
Nhưng bây giờ thì ko ai có thể nói về ss Go như vậy nữa.:biggrin:
Phải nói rằng ss có màn comeback quá ấn tượng, mình vẫn còn rất ấn tượng với Spring Day.
Xem Queen Seonduk, ko phải bàn cãi gì nữa, ss Go là một trong những diễn viên tuyệt vời nhất của điện ảnh Hàn quốc. ss đóng Mishil quá đạt, thật sự không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả, mỗi khi Mishil nhướn mày, hay mỉm cười nửa miệng là mình gục luôn. ss diễn vai này vừa ra được thần thái của con người đầy quyền uy, vừa tàn ác, vừa quyến rũ:wink::wink:
Lướt vào mấy forum bên hàn hay nhiều nơi khác, đọc những comment của các fan ủng hộ ss Go cũng thấy vui vui.:smile:
chà chà, thật mong chờ màn cãi nhau của ss vs ss Choi trong Actress, xem trailer thui mà đã thấy nghiền rùi

Fleur nk
06-12-2009, 10:13 PM
kiếm được cái hình đến hay, pr cho Actress
http://allkoreangossip.com/wp-content/uploads/2009/12/gohyunjung.jpg

ss cầm cái biển "Warning. Please be cautious because it is an expensive item":biggrin::biggrin:
để tiếng anh thấy cool hơn!!!

womanhome72
13-12-2009, 03:52 AM
:embarrassed:Thật sự rất cảm ơn bài viết của Fleur nk! bởi vì mình rất thích ss Go mặc dù lần đầu tiên mình biết đến Chị qua bộ phim"Cáo ơi làm gì", và mình đã hoàn toàn bị chinh phục bởi diễn xuất của Chị.Sau khi xem xong bộ phim đó thì mình luôn tìm hiểu những thông tin liên quan đến Chị và các bộ phim Chị đã đóng và sắp đóng.Mình cũng đang chờ đợi sự ra mắt của bộ phim"The Actress" và chắc chắn một điều đối với mình thì ss Go luôn luôn là số 1 trong trái tim mình, và tất cả những bộ phim Chị đóng mình cũng có thể xem đi xem lại mà không thấy chán.Nói thật là mỗi khi đọc những thông tin liên quan đến ss Go hoặc những bài viết mà các bạn yêu mến ss Go dành cho Chị mình thấy rất xúc động,nhân đây mình cũng cảm ơn tất cả những bạn đã yêu mến GHJ và những tình cảm mà các bạn đã dành cho Chị.Nếu có thể hãy luôn luôn yêu mến ss Go nhé!thank you very much.

pan_mha
15-12-2009, 10:18 PM
Phỏng vấn Ko Hyun Jung

Date: 09/12/09
Source: Part 1 (http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?sec=ent5&idxno=2009120916090979619) and Part 2 (http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?sec=ent5&idxno=2009120916254671075)
Translator: pan_mha@ DienAnh.Net


http://i967.photobucket.com/albums/ae157/pan_mhaDAN/2009120914422349466_1.jpg

10Asia đã có cuộc gặp với nữ diễn viên Ko Hyun Jung mới đây đã tham gia bộ phim “Actresses”, trong đó cô và một số nữ diễn viên hàng đầu khác vào vai các nhân vật dựa trên hình mẫu chính mình.

Hai vai diễn không thể nào quên – Hye Rin trong phim truyền hình thành công vang dội năm 1995 Đồng hồ cát và Mi Shil trong phim Nữ hoàng Seon Deok năm nay – Ko Hyun Jung được tôn là nữ diễn viên có xuất hiện mạnh mẽ nhất trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc.

Đã năm năm từ khi chị trở lại màn ảnh năm 2005 với bộ phim truyền hình "Ngày xuân" của đài SBS nhưng có vẻ như cuối cùng chị đã thực sự nói cho thế giới biết “Ko Hyun Jung đã trở lại” với vai diễn gần đây trong bộ phim của đài MBC "Nữ hoàng Seon Deok". Chị có mong đợi nhìn thấy thành công như thế khi lần đầu chị trở lại năm năm trước hay không?

Dĩ nhiên là không rồi. Tôi sao có thể làm như vậy khi thậm chí còn không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước vào ngày mai. Điều tôi học được từ cuộc sống cho đến nay là không có gì diễn ra như dự kiến cả. Và tôi nghĩ việc cư xử với mọi người mới là nhiệm vụ khó khăn nhất trong tất cả - tôi chỉ hy vọng mình sẽ không bị hiểu lầm. Khi lúc đầu tôi quay trở lại, tôi nghĩ mình chịu áp lực phải làm điều gì đó... bất cứ điều gì. Tôi không thể chỉ ở trong nhà mà không làm việc gì hết. Nhưng không phải là tôi không biết làm gì khác ngoài diễn xuất. Tôi rất sợ hãi và tương lai của tôi khi đó thật mờ mịt nhưng tôi nhận ra một điểm rằng mình diễn xuất không phải để đáp ứng lòng tham khổng lồ nào đó của bản thân nên tôi quyết định chấp nhận bị trách mắng mỗi khi làm sai.

Dường như chị không ngần ngại mạo hiểm trong việc chọn vai diễn từ khi trở lại. Chị diễn trong phim của đạo diễn Hong Sang Soo, trong bộ phim trinh thám "Hit" của đài MBC và cũng lần đầu tham gia trong một bộ phim lịch sử với "Nữ hoàng Seon Deok". Chị liên tục mở rộng địa hạt diễn xuất của mình nhưng điều này có thể không phải là dự kiến.

Tôi nghĩ đó là lý do vì sao Magazine T chọn tôi là một trong những diễn viên hàng đầu năm 2006 nhưng tôi chắc chắn không lập kế hoạch cho bất kì điều gì. Như tôi đã nói, trong cuộc sống, mọi thứ không diễn ra theo dự kiến đâu.

Chị nói mình không phải là nhân vật chính trong phim "Nữ hoàng Seon Deok" nhưng cuối cùng chị lại trở thành nhân vật đại diện của bộ phim. Chị có dự đoán nhân vật của mình sẽ thành công như vậy không?

Làm sao mà tôi có thể dự đoán được chứ? Tôi không lên mạng thường xuyên và tôi không tìm hiểu phản ứng của mọi người nên hiện nay tôi thực sự chỉ biết về các phản ứng khi tôi đang quay phim thôi.

Vậy điều gì khiến chị cân nhắc khi lựa chọn một vai diễn?

Tôi hỏi đạo diễn ông sẽ yêu cầu ai đảm nhận vai diễn nếu tôi không nhận nó.

Có phải đây là một biểu hiện sự tự tin của chị không? (cười)

Không đâu (cười). Nhận một vai diễn không phải về việc bạn tự tin như thế nào hay bạn truyền đạt những suy nghĩ của mình với đạo diễn tốt ra sao đâu. Đây là một công việc bạn hứa thực hiện trong vài tháng cùng với nhiều người khác trong khi dành tất cả ngày đêm quay phim. Các diễn viên khác cũng có thể cảm thấy như vậy nhưng trong trường hợp của mình, tôi tin mình chịu 50% trách nhiệm cho các phim điện ảnh hay truyền hình. Miễn là các đạo diễn đưa tôi vào đúng hướng, tôi sẽ đảm nhận một vai diễn mới khi nghĩ minh sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình, dù cho nó kết thúc là thành công hay thất bại. Và khi phim thành công thì lại càng tuyệt vời hơn.

Chị chỉ đảm nhận những vai diễn thực nghiệm hay lôi cuốn từ sau phim "Ngày xuân". Chị có những suy nghĩ về việc trở lại diễn xuất trong những câu chuyện tình yêu truyền thống không?

Tôi nghĩ mình đang chờ đợi đến đúng thời điểm. Và ngay cả khi tôi nhận những vai lãng mạn, tôi cũng không muốn diễn xuất của mình quá ngọt ngào. Tôi biết cuối cùng nó sẽ có vẻ ngọt ngào vì tôi có vẻ mặt dễ thương nhưng ít nhất là với diễn xuất của tôi.

Trong phim "Actresses", có vẻ tồn tại một hệ thống cấp bậc mạnh mẽ trong thế giới của các nữ diễn viên. Chị có bao giờ tranh đấu với các nữ diễn viên khác trong cuộc đời thực như chị đã làm với Choi Ji Woo trong phim "Actresses" không?

Tôi là kiểu người sẽ bị trách mắng hoặc sẽ đi trách mắng hơn là chiến đấu với ai đó (cười). Tôi la mắng các diễn viên vì những lý do khác nhau và dù những người trưởng thành ngày nay thường không la mắng những diễn viên trẻ. Tôi là kiểu người càng quan tâm đến người khác thì càng nói nhiều.

Vậy những suy nghĩ của chị về các diễn viên trẻ ngày nay là gì?

Tôi ghen tị với họ... vì họ được "trang bị tốt" hơn hẳn tôi khi tôi ra mắt. Trở lại những ngày ấy, mẹ tôi lái xe cho tôi và tôi tự trang điểm cho mình nhưng hoàn cảnh giờ đã cải thiện hơn. Tôi cũng ghen tị với sự can đảm và quyết tâm của họ.

Chị nghĩ mình thiếu can đảm và quyết tâm ư?

Trong suốt những năm đầu sự nghiệp của mình – từ năm 1989 đến năm 1991 – tôi nghĩ mọi người theo quan niệm họ phải trông có vẻ như một “người tốt”. Những gì mọi người nghĩ về bạn quan trọng hơn tính cách của riêng bạn, cũng tương tự với những các mối quan hệ giữa các diễn viên cũ và mới và bạn phải đi học dù bạn có đang quay phim điện ảnh hay truyền hình. Chúng tôi cũng không có người quản lý nên chúng tôi phải giao thiệp trực tiếp với mọi người. Chúng tôi đã sống trong thời kỳ ban sơ đẹp đẽ.


http://i967.photobucket.com/albums/ae157/pan_mhaDAN/2009120916201536751_1.jpg

Chị đã được chọn là nhân vật nổi tiếng có làn da đẹp nhất năm 1993 và chị giữ danh hiệu ấy đến tận ngày nay. Bí quyết của chị là gì vậy?

Điều này thật khó. Thực tế tôi đang chết dần. Nhưng tôi không thể từ bỏ nó được (cười). Nó không tự cải thiện đâu. Tôi đi đến bác sĩ da liễu và kiểm tra thường xuyên. Điều tôi có thể nói là tôi hơi may mắn hơn trong phương diện này khi làn da của tôi tốt hơn nỗ lực tôi làm cho nó. Tôi không có mụn hay gì khác. Nhưng thế không có nghĩ tôi dừng cố gắng. Như tôi đã nói trước đây, tôi cũng đặt nỗ lực trong cuộc sống thường ngày của mình như không bật máy sưởi trong xe suốt mùa đông để giúp da mình tránh bụi nhỏ li ti hay bị khô đi. Đấy là công việc của chúng tôi vì các diễn viên buộc phải đặt những nỗ lực nào đó khi công chúng tập trung quan sát công việc của chúng tôi. Và tôi thật sự không thường soi gương lắm. Tôi cố gắng và chiến thắng mọi người với diễn xuất của mình (cười). Tôi sẽ cố làm mắt mình long lanh hơn để mọi người sẽ ít chú ý và da tôi hơn.

Cử động đôi lông mày của chị trong phim truyền hình "Nữ hoàng Seon Deok" đã trở thành một sự chú ý lớn. Chị có luyện tập nó không?

Nói thật, bộ tóc giả tôi mang nặng đến nỗi nó nghiêng về trước nên tôi thực sự cố gắng để đưa nó lại đúng vị trí bằng cách cử động lông mày. Có vài người hỏi tôi có luyện tập trước gương hay không nhưng tôi không hề luyện tập và bạn không biết camera sẽ đang quay bạn từ góc độ nào.

Trong suốt nhiều năm làm diễn viên, chị có nghĩ về đặc điểm của một “nữ diễn viên” trái ngược với một nam diễn viên không? Và nếu có thì chị nghĩ nó là gì?

À, tôi không nghĩ có sự khác biệt nào vì tôi là một phụ nữ. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho tất cả các diễn viên gồm cả bản thân mình vì trong khi có nhiều lợi thế cho công việc, cũng có những lúc một người diễn viên phải chịu cải trang và làm cơ thể mình phù hợp vào một kiểu phục trang hay đồ trang sức nào đó. Tôi có xu hướng mua đồ vừa với mình vì tôi không biết vì sao tôi không nên ăn những gì tôi muốn để có thể tự vừa với những bộ quần áo như thế. Nhưng dĩ nhiên có những lần tôi phải chịu đựng điều này... làm bản thân mình gầy hơn để vừa vào một bộ đồ trong khi mang theo thuốc thiếu máu. Tôi đoán bạn có thể nói đấy là một đặc trưng của công việc này.

Phim "Actresses" được mời tranh đấu ở hạng mục Panorama của Liên hoan phim Berlin. Chị có ước muốn tham dự các liên hoan phim quốc tế hay không?

Không hẳn. Với tôi, đạo diễn, nhân viên và mọi người quanh tôi quan trọng hơn nhiều. Sải bước trên thảm đỏ ở nước ngoài thì có ý nghĩa gì chứ?

Còn việc nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của đài MBC thì sao?

Cả điều này cũng không. Đây thật sự là cách đối xử tốt hơn cho đài MBC đúng không? (cười) Tôi thật sự nhận đủ tình cảm từ người hâm mộ và tôi đã quay nhiều quảng cáo truyền hình rồi. Thật khó để ngồi trong bộ váy bó sát khoảng bốn hay năm tiếng mà không thể thở đàng hoàng. Tôi cũng sợ các cầu thang nên tôi cũng ngại bước lên xuống sân khấu. Dĩ nhiên cuối cùng tôi vẫn có thể đi lên được nhưng tới giờ thậm chí tôi không có được một bộ váy nữa (cười).


http://i967.photobucket.com/albums/ae157/pan_mhaDAN/2009120916201536751_2.jpg

Chúng tôi nghe nói đầu năm nay chị đã thương thảo để trở thành người dẫn một chương trình trò chuyện. Tôi tò mò không biết liệu vẫn có cơ hội để điều này có thể xảy ra hay không?

Tôi nghĩ nó sẽ dựa vào kết quả của phim "Actresses". Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực của họ đặt nhiều nỗ lực để mang đến một bộ phim và tôi nghĩ chương trình trò chuyện sẽ là một phần mở rộng của điều đó. Tôi sẽ có thể ở trong một chương trình trò chuyện càng trung thực càng tốt. Tôi đã phải là một người biết lắng nghe cho phim Actresses để tìm ra được phản ứng đúng đắn nên tôi nghĩ điều này tương tự với một chương trình trò chuyện trong khía cạnh đó. Tôi đã thương thảo với một đài truyền hình về chương trình từ một năm trước nhưng vì nó vẫn chưa xảy ra, tôi nghĩ có thể nó không xảy ra.

Hầu như mọi chi tiết về 20 năm qua trong cuộc sống của chị đã được xuất bản trong các phương tiện truyền thông. Chị cảm thấy các phương tiện truyền thông hiện nay và mối quan tâm của công chúng như thế nào?

Vâng, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục thấy biết ơn về điều đó. Nếu tôi thật sự muốn đứng ngoài sự quan tâm của công chúng thì tôi đã khiến nó xảy ra rồi. Nhưng điều này sẽ không xảy ra trừ khi tôi thực sự muốn như thế. Một người bay trong một chiếc phản lực tư nhân và muốn du lịch một mình có thể muốn tách mình ra khỏi công chúng hay chỉ muốn ở một mình lúc ấy. Bạn phải biết sự khác biệt. Vì tôi nghĩ mọi người hiểu điều họ muốn là gì và khiến nó xảy ra sau đó.

Chị đã trải qua nhiều điều cho đến nay và cũng đã thực hiện nhiều công việc. Có vẻ như Ko Hyun Jung mà chúng tôi biết có thể làm bất cứ điều gì chị muốn. Nhưng với tư cách một diễn viên, có điều gì chị coi là trở ngại không?

Tôi không nghĩ có bất kì điều gì làm trở ngại cho mình trừ khi tôi tin đó là trở ngại. Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể miễn là bạn thực sự muốn điều ấy.

Fleur nk
17-12-2009, 03:14 PM
Hồi tưởng chút chút, ây da, đoạn này coi đi coi lại vãn thấy hay ho không chịu được:wink:
Jung Eun trong sáng dịu dàng, thật không dám tin có thể thành một Misil quyến rũ đầy mưu mô, thủ đoạn như bi h :O

http://www.youtube.com/watch?v=Sy3nCXVGpNA

Nhưng mức độ trẻ trung của ss thì vẫn no1, bao nhiêu năm mà vẫn không thay đổi nhỉ, h nhìu lúc trông còn trẻ hơn hồi xưa nữa

gem_h
17-12-2009, 05:05 PM
năm nay Daesang của MBC chắc cú là phải về tay ss Go, ss đóng Misil quá xá tuyệt rồi:tongue:, mong các bác MBC năm nay đừng có nhân đôi giải thưởng này nữa, cả làng đều có phần nhưng mất hết ý nghĩa cái giải danh giá nhất.
so sánh Go Hyun Jung vs Kim Nam Joo vs Lee Yo Won thì ss Go là hơn đứt rùi. SS Go no1 !!! :sure::sure::sure:

Fleur nk
18-12-2009, 01:01 PM
Daesang năm nay đúng là phải trao cho ss Go thật, không phải là SS Go diễn Misil rất đạt mà là diễn rất tuyệt vời!!!

Nhưng vấn đề là ss có chịu đi tham dự không, ss chả bao h có mặt ở mấy buổi lễ kiểu này cả, nhưng năm nay ss là nhân vật chính cơ mà

Plzzzz :cry: ss làm ơn có mặt đi, không thì mất hết không khí, 30/12, uhm phải ngồi canh mới đc!!!

womanhome72
19-12-2009, 06:17 PM
"Người đàn bà bí ẩn sau tấm màn che",đó là biệt danh mà trước đây mọi người đặt cho Chị và qua các cuộc phỏng vấn mình thấy Chị tuy là một dv tài năng nhưng ss rất khiêm tốn và kín đáo, nó cũng chính là lý do vì sao mà không thấy ss Go xuất hiện trong các lễ trao giải.Như ss đã nói ở trong chương trình mình đã xem nhiều lần và rất thích"Golden Fíhery- Ko Hyun- Jung", Chị nói rằng Chị luôn luôn ở vị trí thứ 2.Nếu có thời gian các bạn hãy xem chương trình này nhé! nghe những lời bộc bạch của Chị ở CT này mình thấy thú vị và xúc động vô cùng.Hãy xem và chia sẻ với ss Go!Thank you!:smile:

womanhome72
19-12-2009, 09:10 PM
Biết rồi khổ lắm nhưng vẫn cứ phải nói mãi về ss Go.Nếu nói về nhan sắc thì very pretty đặc biệt là nụ cười của ss thì..., còn về diễn xuất thì trên cả tuyệt vời! trước đây thì tài năng của ss đã được khẳng định, Chị luôn được bình chọn là nữ dv số 1 rồi.Hãy nhìn các bộ phim mà Chị đã đóng kể từ khi Chị trở lại sau 10 năm vắng bóng, mỗi bộ phim là một nhân vật hoàn toàn # nhưng ss đã để lại ấn tượng khá sâu sắc, đặc biệt là vai Mishil khi mà bằng diễn xuất của mình ss đã làm cho vai Seon Duek trở thành thứ chính, bởi mỗi lần ss xuất hiện là người xem cảm thấy hấp dẫn và ko thể rời khỏi mắt màn hình. Mình có đọc ở một trang nào đó không nhớ, nhưng có một người nói đại loại thế này:"Trông mặt hiền thế này đóng vai phản diện kiểu gì". Nhưng các bạn đã biết kết quả rồi có lẽ nếu ss đọc được câu nói này chắc Chị vui lắm nhỉ? không biết các bạn thế nào nhưng mình thấy ss là một người rất rất đặc biệt.:smile:

Fleur nk
21-12-2009, 10:36 AM
@womanhome72
"người đàn bà bí ẩn sau tấm màn che" mình rất thích hình ảnh này. như bạn cũng biết qua golden fishery, ss cũng nói rằng là do hoàn cảnh gia đình, không phù hợp để ss xuất hiện nhiều. Nhưng đó là trước đây, còn bây h bạn cũng thấy là ss rất tự nhiên trong những cuộc phỏng vấn, chỉ là số lượng ko nhiều, có lẽ bởi cá tính của ss ko thích nói một vấn đề nhiều lần, nhưng mỗi lần ss thổ lộ về bản thân thì đều khiến bọn mình phải ngưỡng mộ và thêm yêu quý ss:sweet_kiss:

đúng là ss rất đáng yêu, là một nhân vật rất đặc biệt:smile:, cũng ko biết sao mình lại có cảm tình với ss nhiều như vậy:smile::smile:, ss nói là mình luổn ở no2 nhưng chắc chắn ss luôn là no1 trong tim mình và cả bạn cũng như những fan trung thành của ss nữa...

Nói chung, những người phụ nữ trải qua bất hạnh, sóng gió trong cuộc đời, vẫn gượng đứng dậy, tiếp tục sống và làm việc việc hết mình (như ss của chúng ta) đều làm cho mình thấy rất khâm phục, yêu mến ss Go không phải chỉ bởi dung mạo của ss, mà còn bởi tài năng và nhất là con người rất thật, tự nhiên, và nhất là cảm giác ấm áp mà ss mang lại:smile::smile::smile:

Mình thì hồi đầu cũng ko bất bình lắm về việc ss ko nhận vai chính trong Queen sunduk, vì nghĩ ss đóng vai phản diện nhưng lại có một cute-baby-face thì sẽ hay ho lắm:biggrin:, mà cũng rất tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất siêu cao thủ của ss, mà quả đúng vậy, khuôn mặt của ss lại trở nên rất 'nuột' rất phù hợp với vai diễn.

Bây h thì ai ai cũng có thể thấy thành công mà ss nhận đc vs vai diễn đỉnh này, ss tự đổi vai diễn khó nhằn này, thay cho một vai chính được đo ni đóng giày, nó thể hiện được sự nhạy cảm của một diễn viên luôn muốn làm mới mình, luôn muốn đc thể hiện những vai diễn độc đáo. ko dám đánh giá diễn xuất của nữ chính, nhưng đâu đâu cứ nhắc tới Queen sunduk là ng ta lại nói tới Misil thì là biết trình độ cũng như tầm ảnh hưởng của ss và vai diễn này rùi:biggrin:

Womanhome72, bạn thường xuyên lên viết bài nhé, mình rảnh sẽ tranh thủ lên cùng bàn luận vs bạn mọi điều về ss, chứ chém gió một mình cũng bùn lém:smile:

womanhome72
21-12-2009, 11:08 PM
Cảm ơn Fleur nk! đọc bài của bạn mình thật sự rất vui và xúc động bởi những tình cảm mà bạn dành cho ss Go, và đó cũng chính là những t/c mà mình dành cho Chị và còn hơn thế:sure:.Đúng là chúng ta yêu mến ss bởi tài năng và dung mạo, yêu mến Chị bởi vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười ấm áp:smile:. Bạn biết ko ss chính là liều thuốc của mình mỗi khi có chuyện buồn hoặc gặp một thất bại nào đó trong cuộc sống là mình lại mở những bộ phim Chị đóng ra xem hoặc đọc những lời thổ lộ của ss là mình lại thấy bình thường trở lại:matrix:.Nói thật mình ko viết được hay như bạn nhưng những gì mình viết về ss là những t/c từ đáy lòng mình đấy. Mình ko bit bạn thế nào nhưng nghe những lời Chị thổ lộ về cuộc sống gia đình Chị mình cảm giác như là địa ngục trần gian, mình thấy bất bình khi họ coi Chị là "Kẻ ngoài lề":cry:.Nhưng nhìn thấy thành công của ss mình rất rất vui,chắc các bạn cũng vui như vậy phải ko?:smile:
Fleu nk!hãy thường xuyên lên mạng nhé!

womanhome72
22-12-2009, 02:53 PM
Đúng là dạo này ss xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc p/v và trò chuyện, nhưng bạn hãy để ý cách mà Chị trả lời,Chị rất khiêm tốn và thường tránh mỗi khi phóng viên nói đến những thành công của mình.:smile:
Bạn còn nhớ trong Golden Fishiry, khi họ nói ss là người hùng của "Sanglass" thì Chị lại nói rằng thành công đó là do Choi Min-Soo, còn Chị nổi tiếng là do kết hôn và li dị của mình.:smile::smile:
Mình thấy ss thường nói ra những nhược điểm của mình còn tài năng và ưu điểm thì khán giả nói chung và chúng ta (các fan của Chị) nói riêng tự đánh giá tôi yêu mến ss cũng chính vì đức tính đó.:sure:
Nói thật là tiếng Anh mình ko biết lắm, nhưng vì mình thích ss mà đã bỏ thời gian để dịch 5 phần nói chuyện của Chị trong Golden Fishiery,qua đó mình mới hiểu được phần nào cuộc sống của Chị và những gì Chị đã trải qua.Nhưng, có một đoạn mà mình rất xúc động khi ss nói rằng: Chị xuất hiện nhiều hơn trước kia một phần là muốn cho các con của Chị nhìn thấy mẹ chúng nhiều nhất có thể.:cry::cry:
Mình nghĩ có lẽ ss cũng muốn chứng minh rằng Chị có thể thành công mà ko cần họ, khi mà ss đã hy sinh sự nghiệp trong 8 năm mà cuối cùng chỉ nhận được sự thiệt thòi cho bản thân và nếu Chị ko phải là người mạnh mẽ thì có lẽ ss đã ko đc như ngày hôm nay.:cold:
Từ sự ngưỡng mộ đó mà mìmh yêu mến ss nhiều hơn và đó là lý do vì sao mà" ss was always no1 in My heart "...:smile::smile:

Fleur nk
22-12-2009, 04:04 PM
Hi, vậy thì mới thấy ss thật sự rất rất đáng yêu, mình cũng nghĩ ss cho rằng ss tự nhận những nhược điểm của mình trước sẽ đỡ 'đau' hơn là để người khác nói ra, mà càng thấy ss thật đến mức nào.

xem ss ở bất cứ chương trình nào, cuộc phỏng vấn nào cũng thấy đc con người tự nhiên của ss, khiến mình thấy thoải mái và rất có cảm tình vì mình đã phát ớn với kiểu giả tạo, giữ kẽ của hầu hết diễn viên bây h rùi, ss chon cách đối mặt chứ không lẩn trốn, thật dũng cảm :sure::sure::sure:

Thề là lần đầu biết ss qua Spring Day, lại đọc đc thông tin là công ty chế tác phim bỏ tiền ra để làm phim cho 'gà nhà', mình cứ nghĩ ss là diễn viên mới vì trông lạ hoắc, lại nghĩ ss chắc cỡ hai mấy, ai bảo ss mặt baby thế chứ:smile:, sau này mới té ngửa là ss đã ngoài 30, lại đã có 2 con, mà lại là sao bự nữa chứ. Ôi, thế là mới thấy thú vị, liền sau đó thì lại đc xem What's up Fox? thấy ss thay đổi nhanh thế, xem mà cười té ghếgemshoutgemshout, H.i.t cũng nhộn lắm, ss chạy khiếp thật:smile:, trông lại oai nữa, hồi này bận wa, nhưng cũng phải cố dành thời gian để xem Queen Sunduk, viết cho có sách, mách cho có chứng mà:smile:, phải quyết tâm để kiếm xem Sandglass, rating đến 64,5%:brick:, mấy ai góp mặt trong phim khủng thế.

Thế này mà ss không tham dự lễ trao giải MBC năm nay thì mất hứng, nhưng vẫn có hy vọng là ss sẽ đi mà:burn:, ko cần biết có giải hay ko (mà chắc chắn có:biggrin:) nhưng năm nay là năm đại thành công vì ss nhận đc rất nhìu tình cảm của khán giả mà...

Fleur nk
22-12-2009, 04:13 PM
http://mbcinfo.imbc.com/data/photo/200905040930171.JPG


cr:soompi


:tongue::tongue:chắc là vì nhìn hình này nên mọi ng mới nghĩ ss hiền vậy thì đóng phản diện thế nào, nhưng chưa xem thì ko thể đánh giá đc:smile: 'evil Misil':spiderman:

womanhome72
22-12-2009, 06:56 PM
Queen Seon Duek thì mình vừa xem một lèo 9 tập,chờ ra thêm khoảng 5 tập nữa lại xem tiếp, phim hay quá trời mà bắt xem từng tập chịu sao nổi. Xem phim này,mỗi lần ss xuất hiện là lại thấy đoạn đó hấp dẫn hẳn lên, nét mặt ss thay đổi liên tục mỗi khi nhân vật MiShil xuất hiện, từ ánh mắt ,điệu cười rồi đến cái nhếch mép wa! xảo đến phát sợ!:cold:
Mỗi vai diễn ss lại mang đến cho người xem một sự ngạc nhiên và một ấn tượng khó quên!:smile:Đặc biệt là vai Mishil thì trên cả tuyệt vời, đó là lý do mà rating của tập 1 đoạt giải quán quân trên bảng xếp hạng.:sure:

womanhome72
22-12-2009, 07:31 PM
http://www.spcnet.tv/thumbnail.php?img=/images/actors/zqQXyz-

Fleur nk
23-12-2009, 09:04 AM
uh, qsd mình thấy cứ có ss xuất hiện là mắt mình dán chặt vô màn hình luôn, chỉ chực coi những đoạn có ss thui, biết là hay rùi chả nhẽ cứ khen hoài khen mãi, nhưng mà ko khen ko đc ấy, biểu cảm nét mặt của ss đỉnh thật, từ hồi Spring Day đã để ý là lông mày của ss rất hay 'nhảy múa' rùi:biggrin::biggrin:, sang qsd mới càng thấy cao thủ, mà từ hồi đọc tin bên soompi, lâu lắm rùi, ss bảo là ko có tập trc, tại mớ tóc giả nặng wa, cứ trực đổ về trc, ss phải cố chuyển động lông mày cho nó về đúng vị trí, đọc xong mà mình té ghế thậtgemhappygemhappygemhappy, người đâu mà nhộn thế ko bít!!!

Thật ra tập đầu rating cỡ đó thì cũng ko hiếm, lúc đầu queen cũng đứng đầu thật nhưng sau tập đầu iris rating còn cao hơn, hôm wa tập cuối queen rùi, h này vẫn chưa tìm thấy rating đâu, nhưng hy vọng là hạ cánh an toàn.

:smile: Mình thik ngồi đọc comment lắm, thấy các đồng chí xem queen mà lại là fan của misil nữa, sau ep50, một là ko xem nữa, hai là chỉ mong misil giả chết, sau rùi 'sống lại':biggrin::biggrin:, bọn mình chắc đến khi xem đến đó cảm xúc cũng vậy wa, ai bảo cụ biên kịch cho misil nhiều đất vậy, làm sức ảnh hưởng của nhân vật này lớn wa chừng

Fleur nk
23-12-2009, 10:13 AM
http://i44.tinypic.com/1pxaqc.jpg

soompi

http://www.youtube.com/watch?v=1-IPUgr-lHs

biết là có ng đóng thế mấy pha nhào lộn, nhưng sao cứ nghĩ là ss lại thấy hay thế ko biết:tongue::tongue::tongue:, mấy pha đâm chém là ss thật, ep 1 đã xuất hiện ấn tượng như vậy sao mà ko thích cho đc:sweet_kiss:, trông ss oai wa:smile::smile::smile:

yangeumseok
24-12-2009, 05:39 PM
Queen Seon-deok kết thúc ở tập 62


Ngày: 24/12/2009
Nguồn: dramabeans (http://www.dramabeans.com/2009/12/queen-seon-deok-ends-with-episode-62/)
Người dịch: yangeumseok @ DienAnh.Nethttp://i409.photobucket.com/albums/pp173/hotygs/DAN/seondeok89.jpg


"Queen Seon-deok" và "Angel's Temptation" đã kết thúc vào ngày 22/12, nhường chỗ cho những tác phẩm truyền hình mới cho năm tới.

Phát sóng trên đài MBC, Queen SeonDuk đã có một chặng đường dài thống lĩnh về mặt tỉ suất người xem và tập cuối của bộ phim đạt được rating lên đến 35.7%. Có thể nói đây là con số được nhiều bộ phim trông đợi, tuy nhiên đối với Queen Seon-deok điều này được đón nhận với những phản ứng trái ngược. Sau khi đạt đến ngưỡng trên 40%, đoàn làm phim hy vọng sẽ phá vỡ kỉ lục 50% tỷ suất người xem, thế nhưng bộ phim đã không làm được điều đó.

Trong khi đó Angel's Temptation của đài SBS đã kết thúc với rating 20.5%. Mặt dù nửa phần đầu phim, con số này chỉ có 10%, nhưng sự xuất hiện và trả thù của Bae Soo-bin đã khiến số lượng người xem tăng lên khả quan. (Cùng lúc này, Invincible Lee Pyeong-gang của KBS đang trong giai đoạn trình chiếu và đạt mức 6.1%).

Lee Yo-won phát biểu sau khi tập cuối của Queen Seon-deok lên sóng: "Tôi có cảm giác như bộ phim chưa thật sự kết thúc. Với tư cách là nhân vật Nữ hoàng, tôi cảm cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng đã học được rất nhiều." Sau 11 tháng quay phim và chịu nhiều khó khăn, Lee Yo-won cho biết: "Nếu tôi lại nhận được mời tham gia phim lịch sử, phải một khoảng thời gian lâu sau, tôi mới đóng tiếp." Về kết thúc của bộ phim, cô nói: "Hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ đoạn kết sẽ dựa trên một văn bản chính trị, nhưng nó lại nói về tình yêu của Bi-dam. Chắc hẳn rất nhiều người ghen tị với sự nổi tiếng của Bi-dam. Kim Nam-gil khá giống với nhân vật này, vì thế đã có rất nhiều chuyện vui khi làm việc với anh ấy."

Thay thế cho giờ phát sóng của Seon-deok vào tháng một sẽ là Pasta. Và Pick the Stars sẽ thay cho Angel's Temptation vào 21 giờ, theo sau là Jejoongwon vào lúc 22 giờ.

Fleur nk
24-12-2009, 06:06 PM
è, cái vụ Golden Fishery xem lâu wa rùi, mà hum nay mới post lên, ờ thì cũng tròn 1 năm ss xuất hiện trên show này, cũng có ý nghĩa...:smile:, có sub eng nên chắc có nhìu ng xem hơn, ko đỡ đc ss, lúc nào cũng toe toét:smile::smile::smile:

http://www.youtube.com/watch?v=uJhjEho_LO8

Fleur nk
24-12-2009, 06:15 PM
http://www.youtube.com/watch?v=i-j2WLf2ifM

http://www.youtube.com/watch?v=bOvPIgrvHlw

ss kết chú TOP, yeahhhh, ai mà ko kết chú ý chứ:biggrin::biggrin::biggrin:

Fleur nk
24-12-2009, 06:49 PM
http://www.youtube.com/watch?v=9gdgmVZQzPY

sặc vì vụ hỏi cưới, xem mãi mà vẫn chết cườigemshoutgemshout
cụ Kang Ho Dong cứ 'thả mồi' nhưng ss nhà mình đâu có dễ 'cắn câu':biggrin:

http://www.youtube.com/watch?v=n455TdD8bkM

cái phần này là buồn nhất, ss nói về các con, ss vẫn cười nhưng mà làm ng ta thấy đau lòng ghê gớm:cry:

'Tôi chắc chắn là có rất nhiều người đàn ông quyến rũ ngoài kia, nhưng tôi sẽ ko còn như trước đây nữa...ngay cả nếu tôi gặp ai đó tốt hơn, tôi cũng ko còn sự trong sáng như tôi đã từng có. Điều đó thật đáng thương!!!'

'...Dù tôi có nói bao nhiêu thì nó cũng sẽ nghe giống như lời bào chữa...Truyền hình là cách gần nhất tôi có thể tới gần với con mình...Tôi muốn cho chúng thấy mình nhiều nhất có thể...bất kể tôi tốt hay xấu, tôi muốn cho chúng thấy...'

dù sao thì cũng mong cho ss sẽ lại tìm thấy hạnh phúc, nhất là giáng sinh này ko phải cô đơn...

Betrayal
25-12-2009, 03:27 PM
http://i45.tinypic.com/xfnasj.jpg
http://i47.tinypic.com/5l6mx2.jpg
http://i46.tinypic.com/14x1bwl.jpg
http://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/6/2009120914422349466_1.jpg
http://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/6/2009120916201536751_2.jpg
http://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/6/2009120917212036316_1.jpg
http://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/6/2009120917164613411_3.jpg
http://i50.tinypic.com/11kiowm.jpg
http://i46.tinypic.com/e6xi86.jpg
http://i50.tinypic.com/103sfnp.jpg
http://i46.tinypic.com/tag3n9.jpg

soompi

womanhome72
25-12-2009, 10:14 PM
Xem lại bộ phim" Cáo ơi làm gì?" vẫn thấy hay và buồn cười quá:biggrin:.
Thích nhất đoạn mà PCS thổ lộ t/c với GHJ và bị ss từ chối, sao cảm giác buồn thế:cry:.
Lần đầu tiên biết ss qua bộ phim này, cứ ngỡ ss là dv trẻ vì thấy cô ấy diễn quá ấn tượng,đến khi tìm hiểu ra thì... và biết được làn da của ss đc mệnh danh là" Làn da trắng ngọc trai":smile:,có lẽ vì thế nên Fan của ss thấy Chị ấy trẻ hơn so với tuổi.:sure:
Fleur nk nếu rảnh bạn hãy lên viết bài nhé! Ok?Thank you!

womanhome72
26-12-2009, 12:08 AM
Đọc bài viết của các bạn mình thấy vui quá, cả mấy tấm hình rất ngộ của ss nữa chứ,Fleur nk! Golden Fishery tuy là lâu rồi, nhưng mình rất cảm ơn bạn đã post lên đây để mọi người xem rất tiện. Bởi vì mỗi lần lên mạng là mình lại xem lại ct này, nhìn ss cười làm tâm hồn thấy ấm áp và rất thoải mái.:smile:
Queen Seon Duek thì mình xem đến tập 50 thôi:sure:,ko có ss thì phim chẳng còn gì hấp dẫn nữa!
Nếu có thời gian thì bạn xem phim"Sandglass" nhé! mình mới xem ở trang: http:// w3.60s.com.vn/Tivi.aspx tuyệt vời!

Fleur nk
26-12-2009, 04:11 PM
@womanhome72 :mấy hum lên ko thấy bạn đâu, mình đành chém 1 mình, chắc chắn có thời gian thì sẽ lên viết bài thật nhiều, bạn cũng vậy nhé

có mấy hình trong Actresses nè

http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/d8b1fzmuupuydsa52y2s.jpg
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/1yk1ookmnuamzf80cppq.jpg
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/lthmj3g311b1bp3sx1m.jpg
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/6vr2fjomo9sswb56ej.jpg
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/ibusa9n6s7xhw4amnh.jpg

womanhome72
27-12-2009, 04:00 PM
Hi! Fleu nk,mấy hôm máy tính gặp chút lỗi chứ bận mấy thì mình cũng lên mạng để đọc bài viết của các bạn( Fan của ss):sure::sure:.
Mình cũng muốn lên viết bài để bàn luận về ss với bạn, bài bạn viết rất hay, mình rất vui mỗi khi đọc bà viết của bạn.:smile:
Mấy tấm hình bạn post lên tuyệt cú, nhìn ss sao lạnh lùng thế:cold:.Queen Seon Duk thì khỏi phải bàn! quá đỉnh luôn.:super::super:
Xem phim H.I.T hay quá! mà sao chỉ có 7 tập nhỉ?Xem đến đoạn ss được làm đội trưởng đội điều tra vụ án giết người hàng loạt thì hết,nghe nói là 20 tập cơ mà, làm ơn cho mình cái link với.mà sao trong phim ss mạnh mẽ thế, tư thế, dáng vẻ ko khác gì một cảnh sát hình sự,trái ngược hoàn toàn với cô GBH trong "What's Up Fox".:huh::huh::biggrin::biggrin:
Đọc câu ss nói về các con của mình mà bạn dịch trong Golden Fishery sao thấy nao lòng và buồn thế:cry::cry::cry:
Mong rằng năm 2010 ss tiếp tục thành công hơn nữa.::super::super::super:

Fleur nk
27-12-2009, 04:22 PM
hi, wh72 (bạn cho mình viết vậy naz, cho ngắn:biggrin:), mình cũng ra ra vào vào topic này suốt, đợi bài của bạn đó :biggrin:

Tình hình là H.I.T link xem chết hết cả rùi, mình đành ngồi down về xem, vất vả nhưng chất lượng lắm, cũng mới luyện xong bộ H.I.T, nếu ko ngại bạn qua bên krfilm chịu khó down về vậy, vì mod bên đó kết fim này nên dịch rất xịn:biggrin:

Mình cũng mới ngồi xem Sandglass, chỉ đc có mấy tập nên phải chạy vào youtube coi, khổ là ko có sub j hết nên ko hiểu lắm, chỉ nắm đc nội dung thôi.

Tuy vậy, vẫn cảm nhận đc nét diễn rất tự nhiên và chân phương của ss:sweet_kiss::sweet_kiss:.

mấy phim ss góp mặt hùi xưa (mà toàn vai chính naz) toàn thuộc hàng kinh điển cả, Sandglass, rùi Eye of Dawn, mà xem mới thấy, ss phải đóng cặp vs mấy nam diễn viên phải có vẻ phong trần như chú Choi min soo, hay là lạnh lùng mà manly như chú Lee Jung Jae ấy, xem mà thấy bừng sáng cả màn hình:tongue:

http://www.koreanmovie.com/upfile/photo_photo/simg/photo8649.jpg

Fleur nk
27-12-2009, 04:33 PM
có mấy tấm hum họp báo ra mắt Actresses

soompi

http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/4zeoffhxmnjmwrskyhpm.jpg
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/wrr5ffzj6mzt6bvzm95k.jpg
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/3izwz8azc9thn2ixqrhk.jpg
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/0ct6etorsyuu6lwgaoso.jpg

Nói có sách mách có chứng, nhìn pic này nè, ss Go hơn ss Choi phải 4tuổi, nhưng mà nhìn làn da ss go của bọn mình đỉnh của đỉnh luôn:tongue::tongue::tongue:
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/drljx2a4e5frsulyzp2d.jpg

Pic này minh chứng thế nào là 'flawless skin':sweet_kiss::sweet_kiss:
http://c.upanh.com/uploads/13-Dec-2009/bmxokm3pr17ksgzc05tu.jpg
nhìn ss iu wa đi:tongue::tongue:

womanhome72
27-12-2009, 08:53 PM
Hi! Fleur nk,mình vừa đọc bài của bạn và xem mấy tấm hình của ss,nói đến làn da của ss bạn ko nhớ là trong Golden Fishery, chàng mập Kang Ho- Dong giới thiệu về ss mở đầu theo mình hiểu thế này:
" Chính biểu tượng tinh khiết này của nữ diễn viên người trông đẹp hơn mà không cần trang-điểm!
Phụ nữ của mọi người đang sở hữu một vẻ đẹp toả sáng!
Bí mật đằng sau làn da trắng ngọc trai của cô ấy!
Ngôi sao ẩn đằng sau một tấm màn che thần bí!".:super::sure::biggrin::biggrin:
Mới đây trong cuộc p/v, phóng viên có nói rằng:Chị đã được chọn là nhân vật nổi tiếng có làn da đẹp nhất năm 1993 và chị giữ danh hiệu ấy đến tận ngày nay:sure::sure::sure:. Bí quyết của chị là gì vậy? và ss nói là Chị sẽ cố làm mắt mình long lanh hơn để mọi người ít chú ý đến làn da của mình.:sweat::sweat:
Nhìn tấm hình của ss Go chụp chung với ss Choi thì bạn biết rồi đấy, ai mới là Pretty woman.:super::super:
Mà sao nghía mấy tấm hih của ss Go mãi ko chán nhỉ?:sweet_kiss::sweet_kiss: nhất là nụ cười thì đúng là đã có thương hiệu"Smile Goh Hyun Jung", chắc bạn cũng đã xem trong phần"các đoạn video clip liên quan đến GHJ.
Bạn có tin là trước khi biết ss mình ko thích xem phim Hàn,nhưng bây giờ thì mình đã thích xem phim Hàn,đặc biệt là mê tít ss của chúng mình luôn.:biggrin::biggrin::biggrin:

womanhome72
27-12-2009, 09:48 PM
Fleur nk! mấy tấm hình bạn mới post lên nhìn ss tấm nào cũng đẹp,mình rất thích, trên cả tuyệt vời!:super::super:
Mà sao nói chuyện về ss ko thấy chán nhỉ? bạn biết ko, có hôm mình mải đọc bài mà các Fan of ss viết, lúc nhìn đồng hồ đã 5h sáng.:frown:
Mỗi khi lên mạng cũng vậy,trước khi viết mình thường đọc lại những bài viết của bạn,bởi những lời bạn viết về ss rất giống với suy nghĩ của mình,mình rất vui,cảm ơn bạn!:smile:

womanhome72
28-12-2009, 09:57 AM
Fleur nk! mình quên mất, hôm trước bạn nói đến lễ trao giải Daesang của MBC vào ngày 30/12, coi ở đâu vậy? chỉ giúp mình với và vào lúc mấy giờ? mình cũng muốn coi để xem lần này ss có tham dự ko. bởi có vài lần, mình xem các lễ trao giải của làng giải trí xứ Hàn mà tìm mãi chẳng bao giờ thấy ss xuất hiện cả, lần này mình cũng hy vọng ss sẽ đến.:sure:
Mình cũng rất quan tâm đến vấn đề mà ss bị hãng chế tác gì đó kiện vụ Deamun đòi bồi thường, nghe nói ss đã đệ đơn kiện lại, bạn đã có thông tin gì chưa? mình đang lo lắng đây! mà sao hãng đó vô lý thế định vùi dập nhân tài hay sao mà ký hợp đồng với ss xong lại để cả năm trùi ko có động tĩnh gì! ghét thế.
đọc vụ này mình rất bất bình và tức thay cho ss, chỉ mong sao những điều tốt đẹp luôn ở bên ss, Chị ấy chịu thiệt thòi như thế là quá đủ rồi.:burn:

Fleur nk
28-12-2009, 10:29 AM
hôm nay lên sớm quá, wh72:biggrin:

link xem trao giải mbc thì chưa có, nhưng đến hôm đó thì sẽ có thui, bên soompi hay cho mấy link xem đc lắm...

vụ kiện cáo kia thì nghe rõ là vô lý rùi, ss cũng thiệt hại đủ bề vì vụ đó đấy chứ, vì ss lúc đó đang wa nổi vs QSD, nên họ mới bày trò như vậy để cản trở, nhưng mà Mishil thì sao chịu thua đc:biggrin::biggrin::biggrin:

1là đang trong quá trình xứ lý, hai là hai bên cố giải quyết cho êm, nói chung ko kiếm đc bất cứ thông tin j thêm về vụ này.

Mà khả năng ss tham gia lễ trao giải này là lớn lắm, mười mươi là Daesang sẽ trao cho ss (nếu ko thì ai xứng đáng hơn chứ???) nếu ss ko đi, mất nhân vật chính thì mbc mất điểm, nên mình nghĩ họ sẽ phải cố thuyết phục ss đi thui:biggrin::biggrin::biggrin:, mấy hum nay cứ ngồi nghĩ xem ss mà xuất hiện thì sẽ trông như thế nào, tò mò đến nghẹt thở luôn:tongue::tongue:

mình thấy topic của ss vẫn có nhiều ng vào đọc lắm, nhưng lạ là có mỗi mình và wh72 vào viết, thỉnh thoảng thì thêm vài nhân nữa, mong là những bạn yêu quý ss cũng sẽ vào viết để thể hiện sự iu quý vs ss, cho nó thêm đông vui nữa, mà chắc chắn QSD mà đc trình chiếu rộng rãi thì khu này ko vắng vẻ như vậy nữa đâu:byebye:

womanhome72
29-12-2009, 12:19 PM
Fleur nk! Chúng ta là một trong những Fan của ss, nhưng mình # họ một chút bởi mình có cảm xúc để viết bài:sweat::biggrin::cry:,chúng ta yêu mến ss ko chỉ bởi tài năng của cô ấy:super: mà còn hơn thế nữa, có thể buồn với những gì mà ss đã phải trải qua:cry::cry:, có thể vui vì những thành công mà Chị đã đạt được:smile::biggrin:.
Fleur nk! Mình rất thích lên viết bài để bàn luận về ss với bạn, chúng ta có cùng suy nghĩ và có chung một thần tượng,bạn hãy sống thật với cảm xúc của mình nhé.:biggrin::cry:

womanhome72
29-12-2009, 01:17 PM
Fleur nk! Mình vừa xem lại mấy tấm hình của ss mà bạn mới post lên, nhìn ss cười trong mặt baby thế. Mà sao bạn kiếm được mấy tấm hình đẹp thế:super:, trông ss ngày càng xinh và trẻ ra nhỉ:smile:,à mấy hôm trước mình xem kênh Ariang thấy nói phim Actresses này xem rất hay và được mời đi dự liên hoan phim Beclin nữa đỉnh chưa?:super::super:

Fleur nk
29-12-2009, 01:30 PM
@wh72, thì mình vẫn luôn sống thật với cảm xúc đó chứ, ss có thể ko có nhìu thiệt nhìu fan, nhưng ai đã là fan của ss thì đều là những ng dành cho ss những tình cảm chân thành nhất:biggrin::biggrin:

tối hum nay, nếu mình ko nhầm arirang - showbiz extra chiếu chương trình có ss đó, bạn nhớ xem, mình coi trên youtube rùi, về dung mạo thời gian ko đich nổi của ssgemwin

mà pic này mới gọi là cute nè

http://c.upanh.com/uploads/30-Dec-2009/9sz3xubjcq3b3j7pv0.jpg

bài #100:biggrin: