PDA

View Full Version : [Niki-Media] Clip video và MV của NikiTrang : [1] 2 3 4

Yoki Lai
28-04-2007, 02:36 PM
Nhạc phim Tiết tấu tình yêu ( có Nikinữa nè ) ^^
http://z32.zupload.com/download.php?file=getfile&filepath=26499

Yoki Lai
29-04-2007, 12:50 PM
Clip Niki giao lưu với fan ở HK nè ! ^^
http://s150.photobucket.com/albums/s112/yokilai/?action=view&current=Giaoluvifan.flv

Yoki Lai
20-06-2007, 04:43 PM
Unfortunately he has a girlfriend (live) (http://sjc-v40.sjc.youtube.com/get_video?video_id=RgMdVCJVqfw)
Whatever you desire (http://v223.youtube.com/get_video?video_id=lvfmt3KK778)
Puppy Love ft. Niki Chow @ Ron's Mini concert (http://chi-v6.chi.youtube.com/get_video?video_id=e2Xn9qjYf88)
Kevin Cheng & Niki Chow: Unicorn (With lyrics) (http://sjc-v55.sjc.youtube.com/get_video?video_id=i38l-TD7hAY)
Niki Chow's MV (http://sjl-v19.sjl.youtube.com/get_video?video_id=XwtEqh-Hm-U)

Yoki Lai
20-06-2007, 04:56 PM
制作花絮niki chow (http://ash-v13.ash.youtube.com/get_video?video_id=6UfS6CfaFsQ)
Accept sadness (http://sjl-v2.sjl.youtube.com/get_video?video_id=1vWNAhcbaDY)
TVB Niki Chow 周麗淇Kevin Cheng 鄭嘉穎- 請講 (http://v173.youtube.com/get_video?video_id=-5LWC44T_9M)
Karaoke Hard to be a good person (http://v58.youtube.com/get_video?video_id=6ulBuubXAwU)
Kevin Cheng & Niki Chow in scoop (http://v217.youtube.com/get_video?video_id=3QqgSq2134s)

Yoki Lai
20-06-2007, 05:02 PM
Kevin Cheng & Niki Chow Wedding Advertisement Footage (http://chi-v150.chi.youtube.com/get_video?video_id=-FjIQbF-sJk)
Video who will I marry tomorrow (http://sjl-v14.sjl.youtube.com/get_video?video_id=YHVBk5puYlw)
Feel 100% Theme Song [Alex Fong, Niki Chow, Daniel Chan] (http://v40.youtube.com/get_video?video_id=KtMAWwjF3GE)
Niki chow at autograph session (http://ash-v17.ash.youtube.com/get_video?video_id=4ycFvnSQWC4)
Niki Chow at the celebration of TVB (http://sjl-v98.sjl.youtube.com/get_video?video_id=X1VrGuvgptA)

Yoki Lai
04-07-2007, 10:17 AM
Mưu dũng kì phùng
The Gentle Crackdown

http://i4.photobucket.com/albums/y128/tvb2903/POSTER/2005/the_gentle_crackdown.jpg

Link down 1 :

Tập 1 : http://www.megaupload.com/?d=39U5VQ7L
Tập 2 : http://www.megaupload.com/?d=39K4AB8P
Tập 3 : http://www.megaupload.com/?d=42GRKCCF
Tập 4 : http://www.megaupload.com/?d=40K1WDJC
Tập 5 : http://www.megaupload.com/?d=39L9EQUC
Tập 6 : http://www.megaupload.com/?d=40ZA2K3Z
Tập 7 : http://www.megaupload.com/?d=396Q2MI5
Tập 8 : http://www.megaupload.com/?d=41AALFJQ
Tập 9 : http://www.megaupload.com/?d=42LZ7C7T
Tập 10 : http://www.megaupload.com/?d=41H0FL5Z
Tập 11 : http://www.megaupload.com/?d=408MSYIY
Tập 12 : http://www.megaupload.com/?d=403CNTVG
Tập 13 : http://www.megaupload.com/?d=42Y1OLZZ
Tập 14 : http://www.megaupload.com/?d=42370MPI
Tập 15 : http://www.megaupload.com/?d=41EJ17HZ
Tập 16 : http://www.megaupload.com/?d=43C8CEOX
Tập 17 : http://www.megaupload.com/?d=41M7HNV7
Tập 18 : http://www.megaupload.com/?d=20FD5IWH
Tập 19 : http://www.megaupload.com/?d=18N78JS8
Tập 20 : http://www.megaupload.com/?d=2074T2A5
Tập 21 : http://www.megaupload.com/?d=24030IDH
Tập 22 : http://www.megaupload.com/?d=36ITF7XO
Tập 23 : http://www.megaupload.com/?d=23QGF71O
Tập 24 : http://www.megaupload.com/es/?d=352B6ID2
Tập 25 : http://www.megaupload.com/?d=28VN28HO
Tập 26 : http://www.megaupload.com/?d=24JDR8A5
Tập 27 : http://www.megaupload.com/?d=37NJDWL5
Tập 28 : http://www.megaupload.com/?d=36BS9FME
Tập 29 : http://www.megaupload.com/?d=245RG1OU
Tập 30 : http://www.megaupload.com/?d=19NV175B

Link down 2 :

Tập 01 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=NGMRNOM5
Tập 01 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=X1KGRDDE
Tập 01 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=RS688KAU
Tập 02 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=02M39491
Tập 02 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=FJUQ80LS
Tập 02 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=2X0QCG1U
Tập 03 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=6HH2DC5A
Tập 03 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=PODXHOYN
Tập 03 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=48F2ULZV
Tập 04 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=LMEGF9AQ
Tập 04 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=CMX67X2B
Tập 05 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=PAT7Q0ZX
Tập 05 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=916HKV69
Tập 05 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=MKI9NZGJ
Tập 06 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=I6CP62LG
Tập 06 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=3P7LGSNY
Tập 06 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=WBESNFKN
Tập 07 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=0CJ1J0AS
Tập 07 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=OK4Z2UQW
Tập 07 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=FCES97MQ
Tập 08 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=VID35MZ1
Tập 08 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=TXXN5JN2
Tập 08 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=1VE84LXC
Tập 09 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=0XIQYIOU
Tập 09 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=KYATTEOC
Tập 09 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=416XGJ4J
Tập 10 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=EVLYRR8B
Tập 10 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=PCPMDYC6
Tập 10 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=1BIDAEJS
Tập 11 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=RXRUCKK6
Tập 11 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=MUQSJU57
Tập 11 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=G1S5KPCS
Tập 12 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=AA44L6G6
Tập 12 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=LMJ0OZBI
Tập 12 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=XFPZVXZK
Tập 13 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=UWZPOFID
Tập 13 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=W3B5EFU9
Tập 13 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=VH66O544
Tập 14 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=GNYAQM97
Tập 14 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=NBEOSY9I
Tập 14 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=MR1LWCTH
Tập 15 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=OFWCKRBS
Tập 15 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=2GAI60S0
Tập 15 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=0XNTY7F8
Tập 16 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=ZDEXSHJU
Tập 16 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=19YCALUW
Tập 16 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=16E62163
Tập 17 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=USQCOBJT
Tập 17 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=CN5E8BU1
Tập 17 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=47LMW0DZ
Tập 18 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=F94E5UI5
Tập 18 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=CAZC1W0I
Tập 18 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=7G4RK1F0
Tập 19 - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=H8KERY2R
Tập 19 - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=ZCNDC28T
Tập 19 - phần 3 >>>> http://www.megaupload.com/?d=GOJYFH6E
Tập cuối - phần 1 >>>> http://www.megaupload.com/?d=HILHIC06
Tập cuối - phần 2 >>>> http://www.megaupload.com/?d=JFIWB97Z
Tập cuối - HẾT >>>> http://www.megaupload.com/?d=S6EW0WCM

Yoki Lai
02-08-2007, 03:09 PM
Niki Chow - Whatever you desire
http://youtube.com/watch?v=lvfmt3KK778

Puppy Love ft. Niki Chow @ Ron's Mini concert
http://youtube.com/watch?v=e2Xn9qjYf88

Kevin Cheng & Niki Chow: Unicorn MV (With lyrics)
http://youtube.com/watch?v=i38l-TD7hAY

Pretty Ruby Lin n Niki Chow
http://youtube.com/watch?v=P23w2-OGolE

Niki Chow - Accept sadness
http://youtube.com/watch?v=1vWNAhcbaDY

Yoki Lai
24-11-2007, 10:41 AM
Download bài hát mới của Niki, bài này được xếp thứ 3 trong top 10 bài hát hay nhất, ngưỡng mộ chưa ^^ :
Link : http://www.chowlaiki.net/071114.wmv
Bài này theo đánh giá thì xứng đáng 5 sao, bài hát nghe rất ấm cúng và cảm động, very cute ;;)

twins_yaml_92
28-11-2007, 09:59 AM
http://www.megaupload.com/?d=6HLD89WU

RC_Cyndi
01-12-2007, 03:44 PM
mms://media.chinabroadcast.cn/chi/ent/eo071124001.wmv
các bạn có thể click vào đây xem clip sis trong buổi khiêu vũ cùng Trịnh Y Kiện

Yoki Lai
05-12-2007, 08:59 AM
Clip mới của Kevin và Niki trong Ngày thứ 7 đẹp nhất :
http://www.tudou.com/programs/view/rIPfMKmnLaQ/

Yoki Lai
11-12-2007, 08:29 PM
Download :

Clip nhạc phim Tiết tấu tình yêu : http://z32.zupload.com/download.php?file=getfile&filepath=26499

Clip Niki với fan họp fanclub hôm tết 2007: http://s150.photobucket.com/albums/s112/yokilai/?action=view&current=Giaoluvifan.flv

Yoki Lai
12-12-2007, 09:06 AM
Clip Niki (cũng cũ òy) : http://uk.youtube.com/watch?v=6UfS6CfaFsQ
Niki Chow- Whatever you desire : http://uk.youtube.com/watch?v=lvfmt3KK778
He has a girlfriend :
_ xem online : http://uk.youtube.com/watch?v=1vWNAhcbaDY
_ Down : http://www.megaupload.com/?d=POVC7SSB
He has a girlfriend (trong ct # ) : http://uk.youtube.com/watch?v=RgMdVCJVqfw
Kevin Cheng & Niki Chow : http://uk.youtube.com/watch?v=mpEtMzKbI3U

Yoki Lai
12-12-2007, 09:56 AM
Ngõ cụt (phim lẻ)


http://img338.imageshack.us/img338/301/ngocutcr6.jpg

CD1
001 http://www.megaupload.com/?d=RNWT6A5H
002 http://www.megaupload.com/?d=9YV0VVHZ
003 http://www.megaupload.com/?d=7HHSETHM
004 http://www.megaupload.com/?d=RCVXNA94
005 http://www.megaupload.com/?d=VRDOX2CW
006 http://www.megaupload.com/?d=LW3QCXC7
007 http://www.megaupload.com/?d=TRVURE95
008 http://www.megaupload.com/?d=ZECD7DQ1
CD2
001 http://www.megaupload.com/?d=2E9DDC3P
002 http://www.megaupload.com/?d=AFCM5XWU
003 http://www.megaupload.com/?d=Z2I6TQ9S
004 http://www.megaupload.com/?d=7G2MZPUL
005 http://www.megaupload.com/?d=GQAL0FX8
006 http://www.megaupload.com/?d=T2DENPWJ
007 http://www.megaupload.com/?d=I1WT8UU0
the end
OR LINK TRỌN BỘ TRONG FOLDER ==>
http://www.megaupload.com/?f=VA7UBGW9

[Yoki_|_TVB]
14-12-2007, 09:58 AM
Kevin Cheng & Niki Chow: Unicorn MV (With lyrics)
i38l-TD7hAY


Pretty Ruby Lin & Niki Chow
P23w2-OGolE


TVB Niki Chow 周麗淇 Kevin Cheng 鄭嘉穎 - 請講 - Final Fantasy
-5LWC44T_9M


Kevin Cheng & Niki Chow trong buổi thời trang áo cưới
-FjIQbF-sJk


Niki Chow - Hard to be a good person
6ulBuubXAwU

[Yoki_|_TVB]
14-12-2007, 10:02 AM
Kevin Cheng & Niki Chow are together?
yIcWJEKQ7CE

Kevin Cheng & Niki Chow in scoop
3QqgSq2134s

Kevin Cheng & Niki Chow - 請講
zjBwXPxuAFo

Niki và Ron hát bài Puppy love
e2Xn9qjYf88

Nhạc phim Cảm giác 100% (Alex Fong, Niki Chow, Daniel Chan)
KtMAWwjF3GE

[Yoki_|_TVB]
14-12-2007, 10:03 AM
Clip Niki và Kevin trong Khúc nhạc tình yêu
ziTqlLyEklE

Niki Chow's MV
XwtEqh-Hm-U

Niki Chow - Who will I marry tomorrow
YHVBk5puYlw

Niki Chow - Pity He Has A Girlfriend
lh3qsMu1px0

SUCCESS 2007: Niki Chow 周麗淇performing Breakup
R23jblAn-gw

[Yoki_|_TVB]
17-12-2007, 08:19 AM
Credit : 43phut.com


Mưu dũng kì phùng


http://www.kepsdesign.com/GiangHoKyAn-s.jpg

Tập 1:
001 http://www.megaupload.com/?d=OGVYL4WQ
002 http://www.megaupload.com/?d=7IEHOZ15
003 http://www.megaupload.com/?d=FJ0KSGYG
004 http://www.megaupload.com/?d=F8LJRUJA
005 http://www.megaupload.com/?d=5OFV9GNO

Tập 2:
001 http://www.megaupload.com/?d=R65A60S6
002 http://www.megaupload.com/?d=4ORGJ76K
003 http://www.megaupload.com/?d=QELWF4DW
004 http://www.megaupload.com/?d=H03ICU5L
005 http://www.megaupload.com/?d=MHD2N4PC

Tập 3:
001 http://www.megaupload.com/?d=GKUC8GZ9
002 http://www.megaupload.com/?d=8OORMR23
003 http://www.megaupload.com/?d=JCAY5UYN
004 http://www.megaupload.com/?d=DZ8HGI39
005 http://www.megaupload.com/?d=Z7YUSN23

Tập 4:
001 http://www.megaupload.com/?d=VMA96CJ7
002 http://www.megaupload.com/?d=V68B6H3S
003 http://www.megaupload.com/?d=JHK4DDI8
004 http://www.megaupload.com/?d=8V0IFICZ
005 http://www.megaupload.com/?d=P7NMYS77

Tập 5:
001 http://www.megaupload.com/?d=31D50462
002 http://www.megaupload.com/?d=3D919SO1
003 http://www.megaupload.com/?d=GGIBUJ9K
004 http://www.megaupload.com/?d=ZPIKTLB2
005 http://www.megaupload.com/?d=E396SQ1V

Tập 6:
001 http://www.megaupload.com/?d=8I584Y13
002 http://www.megaupload.com/?d=LTWYZSQV
003 http://www.megaupload.com/?d=U1DXFHBM
004 http://www.megaupload.com/?d=3XNH8CVM
005 http://www.megaupload.com/?d=NCB9QFCR

Tập 7:
001 http://www.megaupload.com/?d=BZ2CQ3HD
002 http://www.megaupload.com/?d=RDJ5Z0IM
003 http://www.megaupload.com/?d=FP8Q3T1S
004 http://www.megaupload.com/?d=QGIKHI3V
005 http://www.megaupload.com/?d=LKQC59YY

Tập 8:
001 http://www.megaupload.com/?d=826009PL
002 http://www.megaupload.com/?d=75Z5ZHPP
003 http://www.megaupload.com/?d=PCZZD0XH
004 http://www.megaupload.com/?d=751Y738E
005 http://www.megaupload.com/?d=JD8WQ0I7

Tập 9:
001 http://www.megaupload.com/?d=BWS6QY8X
002 http://www.megaupload.com/?d=M84UHENU
003 http://www.megaupload.com/?d=DOM8U2NB
004 http://www.megaupload.com/?d=4ZMICG05
005 http://www.megaupload.com/?d=3PXUNVR1

Tập 10:
001 http://www.megaupload.com/?d=APZ9Z0Q8
002 http://www.megaupload.com/?d=B7IMU8MS
003 http://www.megaupload.com/?d=IDYNUWZV
004 http://www.megaupload.com/?d=5EDWC7F7
005 http://www.megaupload.com/?d=RBQ2LFAO

Tập 11:
001 http://www.megaupload.com/?d=8A42XN3S
002 http://www.megaupload.com/?d=Q0FUPCQ4
003 http://www.megaupload.com/?d=5Q4BNADF
004 http://www.megaupload.com/?d=41N7BWJU
005 http://www.megaupload.com/?d=RNGKWP3O

Tập 12:
001 http://www.megaupload.com/?d=2EAIGD2U
002 http://www.megaupload.com/?d=UHZ615QI
003 http://www.megaupload.com/?d=MBZZG8H6
004 http://www.megaupload.com/?d=XDI09C2R
005 http://www.megaupload.com/?d=ZMUYSNIQ

Tập 13:
001 http://www.megaupload.com/?d=V3K743T0
002 http://www.megaupload.com/?d=ZKGNZXED
003 http://www.megaupload.com/?d=2TESVKG0
004 http://www.megaupload.com/?d=KT1ANB0S
005 http://www.megaupload.com/?d=J0APZ6JA

Tập 14:
001 http://www.megaupload.com/?d=Z5A4AEX3
002 http://www.megaupload.com/?d=FJ747G6Q
003 http://www.megaupload.com/?d=C9RYN3VA
004 http://www.megaupload.com/?d=HF9MOEJ3
005 http://www.megaupload.com/?d=HBE6RJOA

Tập 15:
001 http://www.megaupload.com/?d=AB0DLHI5
002 http://www.megaupload.com/?d=YX4YDUQL
003 http://www.megaupload.com/?d=2VBBX4PU
004 http://www.megaupload.com/?d=E4MHBV92
005 http://www.megaupload.com/?d=G0GU1PAI

Tập 16:
001 http://www.megaupload.com/?d=V7M7EJ7A
002 http://www.megaupload.com/?d=38CTJT4N
003 http://www.megaupload.com/?d=P5X1DGQX
004 http://www.megaupload.com/?d=XKQYXII9
005 http://www.megaupload.com/?d=K0A3BWY3

Tập 17:
001 http://www.megaupload.com/?d=PPJXIPOX
002 http://www.megaupload.com/?d=TY106OB4
003 http://www.megaupload.com/?d=8BTD46NS
004 http://www.megaupload.com/?d=2UDYNW70
005 http://www.megaupload.com/?d=8J7FUQ5K

Tập 18:
001 http://www.megaupload.com/?d=SCVOQBSD
002 http://www.megaupload.com/?d=HCXWXBYU
003 http://www.megaupload.com/?d=11SKWXIL
004 http://www.megaupload.com/?d=TINDSMHR
005 http://www.megaupload.com/?d=U1MW4LM7

Tập 19:
001 http://www.megaupload.com/?d=CO58XNUF
002 http://www.megaupload.com/?d=8Z8CR15J
003 http://www.megaupload.com/?d=TOGU2A3B
004 http://www.megaupload.com/?d=58SPI4N6
005 http://www.megaupload.com/?d=R5CCZVND

Tập 20 END:
001 http://www.megaupload.com/?d=2O5YLT7F
002 http://www.megaupload.com/?d=QB4RLCNR
003 http://www.megaupload.com/?d=DM6JID2C
004 http://www.megaupload.com/?d=AKMQV4GM
005 http://www.megaupload.com/?d=KFAGYYFW

[Yoki_|_TVB]
17-12-2007, 09:08 AM
Credit : 43phut.com


Khúc nhạc tình yêu


http://i17.photobucket.com/albums/b52/PINK1050/love.jpg

Tap 01 http://www.megaupload.com/?d=UVY6FAFY
Tap 02 http://www.megaupload.com/?d=B1BJ23KD
Tap 03 http://www.megaupload.com/?d=07ZMPCCJ
Tap 04 http://www.megaupload.com/?d=M8VQVMK1
Tap 05 http://www.megaupload.com/fr/?d=4X7BYCDZ
Tap 06 http://www.megaupload.com/fr/?d=70ALZGZ9
Tap 07 http://www.megaupload.com/fr/?d=73CASN09
Tap 08 http://www.megaupload.com/fr/?d=IAZF9DVN
Tap 09 http://www.megaupload.com/fr/?d=J2NUVPY1
Tap 10 http://www.megaupload.com/?d=PQUMR253
Tap 11 http://www.megaupload.com/?d=9AF03JVT
Tap 12 http://www.megaupload.com/?d=30DJYE93
Tap 13 http://www.megaupload.com/fr/?d=58J0IH4L
Tap 14 http://www.megaupload.com/fr/?d=D6NB94WT
Tap 15 http://www.megaupload.com/fr/?d=4DKD0F5W
Tap 16 http://www.megaupload.com/fr/?d=1972DWYN
Tap 17 http://www.megaupload.com/fr/?d=HTSEB3BM
Tap 18 http://www.megaupload.com/?d=MGBWZ24A
Tap 19 http://www.megaupload.com/?d=6YZTTG8R
Tap 20 http://www.megaupload.com/?d=NLZKWUVA

[Yoki_|_TVB]
19-12-2007, 08:49 AM
Clip Niki (BMA)
Down : http://www.megaupload.com/?d=20KZV2MS

[Yoki_|_TVB]
19-12-2007, 09:51 AM
Danh sách các clip download và xem online của Niki (phần 1):

ftp://timho912:love@timho912.no-ip.com/周麗淇媒體/2005年7月9日K-100.mpg

http://mtv.ke9.net:80/mtv/huan/zyj/zyj_brwjdt.wmv

http://www.megaupload.com/?d=20KZV2MS

http://s30.yousendit.com/d.aspx?id=1MQCQUIMRE3L23HRFRP4O2T5RV

http://jade.tvb.com/k100/20050806.html

ftp://timho912:love@timho912.no-ip.com/周麗淇媒體/電視訪問/2005年7月25日東張西望--香港先生.mpg

http://www.megaupload.com/?d=20F4DXX9

http://s21.yousendit.com/d.aspx?id=2L1HNTZ847YF32XUDIZPGHA3PA

ftp://timho912:love@timho912.no-ip.com/20050809Niki+E-Ken.mpg

http://tvcity.tvb.com/drama/the_gentle_crackdown/gossip/index.html

http://groups.msn.com/NikiChow/page5.msnw

http://www.californiared.com.hk/newsong.php

ftp://lilian_download:download@server.nikichow.net/訪問/香港電腦通訊節訪問.wmv

http://bn.sina.com.cn/szyl/2004-06-15/10441214.html

http://bn.sina.com.cn/szyl/2004-07-01/14381460.html

[Yoki_|_TVB]
20-12-2007, 09:10 AM
Tất cả clip sau khi down về phải đổi tên file thành tenfile.flv và dùng Realplayer bản mới nhất hoặc FLV player mới xem được

Clip Niki kí tên và tặng hình cho fan :
On: http://youtube.com/watch?v=4ycFvnSQWC4
Down : http://cache.googlevideo.com/get_video?video_id=4ycFvnSQWC4&origin=ash-v17.ash.youtube.com

Clip Niki và Kevin trượt tuyết khi đóng NT7DN tại Nagoya
On : http://youtube.com/watch?v=iJEF3N6U21Q
Down : http://lax-v149.lax.youtube.com/get_video?video_id=iJEF3N6U21Q

Trailer phim NT7DN :
On : http://youtube.com/watch?v=GVZ3FbxOWBQ
Down : http://sjc-v185.sjc.youtube.com/get_video?video_id=GVZ3FbxOWBQ

[Yoki_|_TVB]
23-12-2007, 02:52 PM
Nguồn : tvbvnfc.net
Bởi : tvb4ever@tvbvnfc.net


Movie Ngày thứ 7 đẹp nhất

Online: http://www.megavideo.com/?v=AVP24NDF

Download: http://www.mediafire.com/?545bm4lvxgx

[Yoki_|_TVB]
07-01-2008, 09:20 AM
Trailer Ngày thứ 7 : http://www.tudou.com/programs/view/rIPfMKmnLaQ/

Kevin-Niki MV : http://www.youtube.com/watch?v=NlgS5QrRZVs
http://www.youtube.com/watch?v=AMOVG1OA2NE
http://www.youtube.com/watch?v=36dWr_4Dhu0&eurl=

Clip về Niki (Tianshuiwei) : http://hk.video.yahoo.com/video/video.html?id=405682&p
http://www.megaupload.com/?d=L9O9L4CG
http://www.megaupload.com/?d=8QP1Z5R8
http://www.megaupload.com/?d=3BAFWKAZ
ftp://timho912:love@timho912.no-ip.com/人氣節目2006.mpg (17.2 MB)

Clip Niki ở sân bóng đá : http://www.youtube.com/watch?v=OfYNALq_0tA&NR=1

[Yoki_|_TVB]
07-01-2008, 10:03 AM
Nguồn : nikichow.net


TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÁC CLIP CỦA NIKI


Phần 1

Show trình diễn thời trang 9/7/2005 (ftp://timho912:love@timho912.no-ip.com/周麗淇媒體/2005年7月9日K-100.mpg)

Movie hôm 29/7/2005 (http://mtv.ke9.net:80/mtv/huan/zyj/zyj_brwjdt.wmv)

Clip BMA của Niki hôm 1/8/2005 (http://www.megaupload.com/?d=20KZV2MS)

Clip Niki 31/7/2005 (http://s30.yousendit.com/d.aspx?id=1MQCQUIMRE3L23HRFRP4O2T5RV)

Clip K-100 xem online (http://jade.tvb.com/k100/20050806.html)

Clip 725 hôm 31/7/2005 (ftp://timho912:love@timho912.no-ip.com/周麗淇媒體/電視訪問/2005年7月25日東張西望--香港先生.mpg)

Clip 19/6/2005 (http://www.megaupload.com/?d=20F4DXX9)

Show trình diễn thời trang 9/7/2005 (http://s21.yousendit.com/d.aspx?id=2L1HNTZ847YF32XUDIZPGHA3PA)

Clip Niki trên FM97 hôm 10/8/2005 (http://www.e974.com/)

Clip Niki 9/8/2005 (ftp://timho912:love@timho912.no-ip.com/20050809Niki+E-Ken.mpg)

Clip Niki hát hôm 11/8/2005 (http://www.californiared.com.hk/newsong.php)

Clip EEL của Niki (ftp://lilian_download:download@server.nikichow.net/訪問/香港電腦通訊節訪問.wmv)

Clip Niki tại Sina (1) (http://bn.sina.com.cn/szyl/2004-06-15/10441214.html)

Clip Niki tại Sina (2) (http://bn.sina.com.cn/szyl/2004-07-01/14381460.html)

Clip Niki tại Sina (3) (http://ent.sina.com.cn/s/h/2005-08-10/1134805981.html)

Clip Niki hát 3/8/2005 (http://jade.tvb.com/artiste/niki_chow/)

Clip Niki 18/8/2005 (1) (http://www.hkedcity.net/sch_files/a/mkm/mkm-2002227/public_html/crackdown/010.mp3)

Clip Niki 18/8/2005 (2) (http://www.hkedcity.net/sch_files/a/mkm/mkm-2002227/public_html/crackdown/002.mp3)

[Yoki_|_TVB]
08-01-2008, 09:23 AM
Clip Niki hát bài Con đom đóm


http://www.chowlaiki.net/media/080105a.jpg

http://www.chowlaiki.net/media/080105b.jpg

Thời gian : 5/1/2008

Size : 4.8MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=MBltL0etTAk

Link download xem bằng FLV : http://dal-v140.dal.youtube.com/get_video.flv?video_id=MBltL0etTAk

----------------------------------------------------------


Clip Niki quảng cáo nước giải khát

Size : 1.2MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=gIrYfHuwxVM

Link download xem bằng FLV : http://sjl-v95.sjl.youtube.com/get_video.flv?video_id=gIrYfHuwxVM

----------------------------------------------------


Clip Niki trong lễ Haloween

Size : 3.9MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=DgPdtKLNt48

Link download xem bằng FLV : http://ash-v250.ash.youtube.com/get_video.flv?video_id=DgPdtKLNt48

--------------------------------------------------


Clip Niki khóc khi nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc trong SN TVB 38

Size : 3.3MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=UmwKk_kmwDc

Link download xem bằng FLV : http://mia-v77.mia.youtube.com/get_video.flv?video_id=UmwKk_kmwDc

[Yoki_|_TVB]
08-01-2008, 09:52 AM
Clip Niki quảng cáo Biore

Size : 2.4MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=aEyZofiEI1E

Link download xem bằng FLV : http://chi-v270.chi.youtube.com/get_video.flv?video_id=aEyZofiEI1E

--------------------------------------------------


Clip Niki trong lễ Hallowen của trẻ em

Size : 3.9MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=pt4KBKPQol8

Link download xem bằng FLV : http://chi-v156.chi.youtube.com/get_video.flv?video_id=pt4KBKPQol8

--------------------------------------------------


Clip Con đom đóm

Size : 7.4MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=cNBm9fsrFgE

Link download xem bằng FLV : http://ash-v236.ash.youtube.com/get_video.flv?video_id=cNBm9fsrFgE

--------------------------------------------------


Clip Niki hát trong chương trình từ thiện

Size : 2.3MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=qLa4Jv2vHJ0

Link download xem bằng FLV : http://dal-v77.dal.youtube.com/get_video.flv?video_id=qLa4Jv2vHJ0

--------------------------------------------------


Clip Niki phỏng vấn trên Radio

Size : 2.1MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=vZjL8OJGRn0

Link download xem bằng FLV : http://sjl-v86.sjl.youtube.com/get_video.flv?video_id=vZjL8OJGRn0

--------------------------------------------------


Niki giới thiệu về album Nikikaka

Size : 11.4MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=CCL4MfjkBkg

Link download xem bằng FLV : http://lax-v2.lax.youtube.com/get_video.flv?video_id=CCL4MfjkBkg

--------------------------------------------------

[Yoki_|_TVB]
08-01-2008, 10:14 AM
Clip giới thiệu 4 cặp đôi tình cảm nhất TVB

Size : 5.6MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=VCv2AMZbJ3g

Link download xem bằng FLV : http://lax-v265.lax.youtube.com/get_video.flv?video_id=VCv2AMZbJ3g

--------------------------------------------------


Clip phỏng vấn Niki II

Size : 5.6MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=VCv2AMZbJ3g

Link download xem bằng FLV : http://lax-v265.lax.youtube.com/get_video.flv?video_id=VCv2AMZbJ3g

--------------------------------------------------


Clip Niki đàn violon trong UTCOL

Size : 7.2MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=fmZvok3shUE

Link download xem bằng FLV : http://lax-v7.lax.youtube.com/get_video.flv?video_id=fmZvok3shUE

--------------------------------------------------


Clip phỏng vấn Niki I

Size : 22.6MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=eWezT0BnfJM

Link download xem bằng FLV : http://lax-v24.lax.youtube.com/get_video.flv?video_id=eWezT0BnfJM

--------------------------------------------------


Clip Niki hát bài Wand Wind Get Wind

Size : 11MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=QwXoUhP1hbI

Link download xem bằng FLV : http://lax-v41.lax.youtube.com/get_video.flv?video_id=QwXoUhP1hbI

--------------------------------------------------


Clip Niki tại sân bay Vancouver

Size : 508KB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=N_t0YdkKWMY

Link download xem bằng FLV : http://sjl-v92.sjl.youtube.com/get_video.flv?video_id=N_t0YdkKWMY

--------------------------------------------------

[Yoki_|_TVB]
08-01-2008, 10:42 AM
Clip Niki hát về UTCOL

Size : 11.1MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=h23tDYkc9No

Link download xem bằng FLV : http://sjc-v131.sjc.youtube.com/get_video.flv?video_id=h23tDYkc9No

--------------------------------------------------


Clip He has a girlfriend

Size : 8.3MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=JBpoVsmK4TY

Link download xem bằng FLV : http://sjc-v74.sjc.youtube.com/get_video.flv?video_id=JBpoVsmK4TY

--------------------------------------------------


Clip của Niki và Bosco trong UTCOL

Size : 9.8MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=eyRIcrqP1RI

Link download xem bằng FLV : http://nyc-v36.nyc.youtube.com/get_video.flv?video_id=eyRIcrqP1RI

--------------------------------------------------


Clip Niki và Kevin trong Tiết tấu tình yêu

Size : 9.9MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=pfCB_O3LB2o

Link download xem bằng FLV : http://lax-v172.lax.youtube.com/get_video.flv?video_id=pfCB_O3LB2o

--------------------------------------------------


Clip Niki và Kevin trong UTCOL II

Size : 9.7MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=NTVOUUx_TpA

Link download xem bằng FLV : http://ash-v61.ash.youtube.com/get_video.flv?video_id=NTVOUUx_TpA

--------------------------------------------------


Clip nữ diễn viên châu Á

Size : 15.1MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=fhj5wc3wDug

Link download xem bằng FLV : http://lax-v208.lax.youtube.com/get_video.flv?video_id=fhj5wc3wDug

--------------------------------------------------


Clip Niki và Ekin trong Canon Expo 2007 - Niki trượt băng và khiêu vũ với Ekin

Size : 4.9MB

Link xem online trên Y : http://www.youtube.com/watch?v=gT8V4Lc1HKI

Link download xem bằng FLV : http://mia-v44.mia.youtube.com/get_video.flv?video_id=gT8V4Lc1HKI

--------------------------------------------------

[Yoki_|_TVB]
15-01-2008, 08:17 PM
Clip Niki và Kevin quảng cáo áo cưới : http://www.youtube.com/watch?v=-FjIQbF-sJk

Bài hát Pity, He has a girlfriend (Thật đáng tiếc, anh ấy đã có bạn gái) : http://www.zshare.net/audio/57303178bcf91c/

[Yoki_|_TVB]
29-01-2008, 09:56 AM
Listen to Your Heart - Kevin Cheng & Niki Chow

http://www.youtube.com/watch?v=ziTqlLyEklE

[Yoki_|_TVB]
03-02-2008, 09:08 AM
The Remplacement Suspect - Nhiệm Vụ Đáng Ngờ

http://video.google.com/videoplay?docid=8513155056960355302

http://video.google.com/videoplay?docid=2637525404759979877

http://video.google.com/videoplay?docid=6007113055677284746

http://video.google.com/videoplay?docid=8856285942483509289

[Yoki_|_TVB]
12-02-2008, 07:56 AM
Clip Niki và Kevin trong 1 cảnh quay của phim Ngày thứ 7

01
http://www.56.com/u69/v_Mjg3OTczNTQ.html
02
http://www.56.com/u21/v_Mjg3OTgwOTg.html

[Yoki_|_TVB]
14-02-2008, 07:50 AM
Clip Niki kí tên ảnh tặng fan cùng Kenny


http://www.cttv.tv/detail/play_10847.html

tracychan
14-02-2008, 11:39 AM
aloalo, cho hỏi làm sao mình down được 2clip KK và Niki trong phim ngày thứ 7? cho mình link down nha vì link trên chỉ dẫn tối trang web nó thôi.

[Yoki_|_TVB]
15-02-2008, 10:35 AM
@ tracychan : 2 link đó chỉ là link xem online, mình đã kiểm tra lại và chạy bình thường, nếu bạn muốn down có thể sử dụng những chương trình hỗ trợ download như Urlhelper, Orbit, ...

[Yoki_|_TVB]
17-02-2008, 03:55 PM
Movie "Ngày Thứ 7"


Clip : http://www.youtube.com/watch?v=1UxClEp1uiM

Thông báo rating :
1:
http://video.google.com/videoplay?docid=7092669121821888810&hl=en

2:
http://video.google.com/videoplay?docid=986664739132910295&hl=en

3:
http://video.google.com/videoplay?docid=7518826624256006959&hl=en

4:
http://www.youtube.com/watch?v=6l-HZxELO2A&feature=related

5:
http://www.56.com/u51/v_Mjg4ODczNjA.html

6:
http://video.google.com/videoplay?docid=3656575617122225089&hl=en

7:
http://video.google.com/videoplay?docid=1291803667906007740&hl=en

8:
http://video.google.com/videoplay?docid=-4914591561948581265&hl=en

9:
http://video.google.com/videoplay?docid=1216500090615090241&hl=en

10:
http://www.tudou.com/programs/view/DOLTFCGTseI/


Tuyên truyền :
1:
http://video.google.com/videoplay?docid=3742181830711739007&hl=en

2:
http://www.tudou.com/programs/view/qc4ldkvepzE/

3:
http://www.tudou.com/programs/view/KVa1V5kcgbc/

4:
http://www.tudou.com/programs/view/Ch1A4qx5D3o/

5:
http://www.tudou.com/programs/view/NA3lNc9qWwM/

6:
http://www.tudou.com/programs/view/c-8m9NLxzpA/

[Yoki_|_TVB]
18-02-2008, 08:50 AM
Nguồn : 43phut.com


Tiết tấu tình yêu


http://i5.tinypic.com/143nk13.jpg

Link 1 :
Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=HTH1IF2A
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=4719IYS2
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=UV2HGRZS
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=RSOQ7A7X

Link 2 :
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=F7I4R8J0 (full)
http://www.megaupload.com/?d=BXLB7MCP
Tập 2:
001: http://www.megaupload.com/?d=QJB9HEAZ
002: http://www.megaupload.com/?d=1W5QAI16
Tập 3:
001: http://www.megaupload.com/?d=8G34Y0PH
002: http://www.megaupload.com/?d=5W0ZG29A
Tập 4:
001: http://www.megaupload.com/?d=7G318H4N
002: http://www.megaupload.com/?d=NWW24GXY
Tập 5:
001: http://www.megaupload.com/?d=0HTS0OYU
002: http://www.megaupload.com/?d=EL01RDNQ
Tập 6:
001: http://www.megaupload.com/?d=JXUIXBIS
002: http://www.megaupload.com/?d=55ALY880
Tập 7:
001: http://www.megaupload.com/?d=X0ZO74FI
002: http://www.megaupload.com/?d=2XXB2REN
Tập 8:
001: http://www.megaupload.com/?d=QCGGNACD
002: http://www.megaupload.com/?d=9N6EVM33
Tập 9:
001: http://www.megaupload.com/?d=1RZWHBSP
002: http://www.megaupload.com/?d=F0YF20CP
Tập 10:
001: http://www.megaupload.com/?d=93416SUQ
002: http://www.megaupload.com/?d=0H29VLAV
Tập 11:
001: http://www.megaupload.com/?d=F0WCA7X3
002: http://www.megaupload.com/?d=DWOAZTIU
Tập 12:
001: http://www.megaupload.com/?d=73L785SK
002: http://www.megaupload.com/?d=TKFS8ENS
Tập 13:
001: http://www.megaupload.com/?d=TZ4WSBEG
002: http://www.megaupload.com/?d=1WL69LLK
Tập 14:
001: http://www.megaupload.com/?d=WHT5DSNR
002: http://www.megaupload.com/?d=DX2UIAHK
Tập 15:
001: http://www.megaupload.com/?d=Y3L1V76F
002: http://www.megaupload.com/?d=HHD9MGHM
Tập 16:
001: http://www.megaupload.com/?d=YZ1K3LYI
002: http://www.megaupload.com/?d=XCH2MIS3
Tập 17:
001: http://www.megaupload.com/?d=6I8X28BN
002: http://www.megaupload.com/?d=V76XZL0S
Tập 18:
001: http://www.megaupload.com/?d=OE1NJ2HU
002: http://www.megaupload.com/?d=0WFPIKA4
Tập 19:
001: http://www.megaupload.com/?d=NKXXEY88
002: http://www.megaupload.com/?d=6QJTD3L7
Tập 20:
001: http://www.megaupload.com/?d=ECLXSECL
002: http://www.megaupload.com/?d=D21KSU5P
Tập 21:
001: http://www.megaupload.com/?d=EILMEZ22
002: http://www.megaupload.com/?d=O0UH6E5V
Tập 22:
http://www.megaupload.com/?d=EOWPQRIP
Tập 23:
001: http://www.megaupload.com/?d=NZYJ305Z
002: http://www.megaupload.com/?d=GAP4EJEJ
Tập 24:
001: http://www.megaupload.com/?d=2VK33XZR
002: http://www.megaupload.com/?d=TYI22L02
Tập 25:
001: http://www.megaupload.com/?d=YP3LJSVY
002: http://www.megaupload.com/?d=J6W9HLZ5
Tập 26:
001: http://www.megaupload.com/?d=66ZXH8L7
002: http://www.megaupload.com/?d=AXDXQ4VD
Tập 27:
001: http://www.megaupload.com/?d=V824TANC
002: http://www.megaupload.com/?d=0YCOJY7I
Tập 28:
http://www.megaupload.com/?d=RGGXAGFG
Tập 29:
001: http://www.megaupload.com/?d=3D7QQANN
002: http://www.megaupload.com/?d=G41X0C7F
Tập 30: END
001: http://www.megaupload.com/?d=Z6NNL6T1
002: http://www.megaupload.com/?d=2M1WIRFJ

Link 3:
Tập 1:
001: http://www.megaupload.com/?d=QN7TRX5J
002: http://www.megaupload.com/?d=OUPIIBAK
Tập 2:
001: http://www.megaupload.com/?d=TEO4X8B0
002: http://www.megaupload.com/?d=RE0NQM2K
Tập 3:
001: http://www.megaupload.com/?d=HTDJWRRP
002: http://www.megaupload.com/?d=JHAXG2ET
Tập 4:
001: http://www.megaupload.com/?d=28I0TIBU
002: http://www.megaupload.com/?d=SNIDM3WJ
Tập 5:
001: http://www.megaupload.com/?d=K9KLJXW3
002: http://www.megaupload.com/?d=3YSZ4XBJ
Tập 6:
001: http://www.megaupload.com/?d=1D1QMV4O
002: http://www.megaupload.com/?d=YT3BXASK
Tập 7:
001: http://www.megaupload.com/?d=RU4CR5JU
002: http://www.megaupload.com/?d=AD6AKG6M
Tập 8:
001: http://www.megaupload.com/?d=GB8LG2WQ
002: http://www.megaupload.com/?d=3V1C0DRD
Tập 9:
001: http://www.megaupload.com/?d=MP0D2A4U
002: http://www.megaupload.com/?d=UT46WJMO
Tập 10:
001: http://www.megaupload.com/?d=89OZH9WU
002: http://www.megaupload.com/?d=E04QGQHU
Tập 11:
001: http://www.megaupload.com/?d=MWRY2DYS
002: http://www.megaupload.com/?d=E5TRSV2F
Tập 12:
001: http://www.megaupload.com/?d=8A2A17D2
002: http://www.megaupload.com/?d=DBPM8YTQ
Tập 13:
001: http://www.megaupload.com/?d=5YI96O60
002: http://www.megaupload.com/?d=RH5AK7IR
Tập 14:
001: http://www.megaupload.com/?d=G8KKJWKZ
002: http://www.megaupload.com/?d=RW08NOM0
Tập 15:
001: http://www.megaupload.com/?d=C8TY2B09
002: http://www.megaupload.com/?d=KLNB1O3E
Tập 16:
001: http://www.megaupload.com/?d=0DQG2SAN
002: http://www.megaupload.com/?d=VQ9XNN4F
Tập 17:
001: http://www.megaupload.com/?d=OU0AO4BJ
002: http://www.megaupload.com/?d=5TRY0C4T
Tập 18:
001: http://www.megaupload.com/?d=GTRN8X0E
002:http://www.megaupload.com/?d=ECYGCLNA
Tập 19:
001: http://www.megaupload.com/?d=HCSLUQ6F
002: http://www.megaupload.com/?d=HCSLUQ6F
Tập 20:
001: http://www.megaupload.com/?d=TG8D0IJN
002: http://www.megaupload.com/?d=0AVDW7V5
Tập 21:
001: http://www.megaupload.com/?d=ES4ZE7DY
002: http://www.megaupload.com/?d=EPE8SUAF
Tập 22:
001: http://www.megaupload.com/?d=D9ZPELFK
002: http://www.megaupload.com/?d=BW20UVIT
Tập 23:
001: http://www.megaupload.com/?d=78R344JL
002: http://www.megaupload.com/?d=VQCWCMBS
Tập 24:
001: http://www.megaupload.com/?d=ED342KCT
002: http://www.megaupload.com/?d=SV77L0B3
Tập 25:
001: http://www.megaupload.com/?d=ZYY6NRCZ
002: http://www.megaupload.com/?d=UJ52IPC5
Tập 26:
001: http://www.megaupload.com/?d=TZ1A4QD1
002: http://www.megaupload.com/?d=5WMKPG4P
Tập 27:
001: http://www.megaupload.com/?d=P84BYYW7
002: http://www.megaupload.com/?d=RHQT4H7S
Tập 28:
001: http://www.megaupload.com/?d=C1TTNOOH
002: http://www.megaupload.com/?d=L5VP0GDX
Tập 29:
001: http://www.megaupload.com/?d=AXY9NG0N
002: http://www.megaupload.com/?d=3Z7JSXB2
Tập 30 end:
001: http://www.megaupload.com/?d=MFED2X3X
002: http://www.megaupload.com/?d=5U7PFJSH

[Yoki_|_TVB]
18-02-2008, 03:08 PM
Clip tuyên truyền quảng cáo phim Ngày Thứ 7

Phần 1 : http://hk.video.yahoo.com/video/video.html?id=397316&amp

Phần 2 : http://hk.video.yahoo.com/video/video.html?id=397318&amp

Phần 3 : http://hk.video.yahoo.com/video/video.html?id=445039&amp

[Yoki_|_TVB]
20-02-2008, 09:23 AM
Clip Niki tuyên truyền từ thiện cho nạn nhân vụ bão tuyết


http://blog.tvb.com/chinasnow/wp-content/gallery/chinasnow/china-snow-charity/03.jpg

Size : 4MB
From : http://blog.tvb.com/chinasnow/
Link down : http://www.sendspace.com/file/4m7lu8


-------------------------------

Các clip quay TSD

Clip quay lại : http://hk.youtube.com/watch?v=y5jVOpvA_0c

Clip giới thiệu du lịch : http://hk.youtube.com/watch?v=k9JeNMLgaxQ

bupbe_0601
24-02-2008, 11:13 PM
Ngày thứ bảy tươi đẹp - 4 tập đầu

Tập 1
1A: http://www.ku6.com/show/tnCT7-3vtpOK6w9i.html
1B:http://www.ku6.com/show/XF9wCm5v8jY8na3g.html
1C: http://www.ku6.com/show/BdX0-3uIEp0mLvCk.html
Tập 2:
2A:http://www.ku6.com/special/show_2149...mKk5aDhsZ.html
2B:http://www.ku6.com/special/show_2149...1gojpTlzv.html
2C:http://www.ku6.com/special/show_2149...H1oCP9D0g.html
Tập 3
3A: http://www.ku6.com/show/730frp9mO1Z-GVwn.html
3B: http://www.ku6.com/show/DCVBTkHz_CBSHTZm.html
3C: http://www.ku6.com/show/Xq8AZsmkc5ix-E_2.html
Tập 4 (mới nhứt đó nha)
4A: http://www.ku6.com/show/_bgAipxm4RdbYb5q.html
4B: http://www.ku6.com/show/3k4CJfvv-8hWqt9I.html
4C: http://www.ku6.com/show/tpN5wo1qEIhowCUP.html
( xem đỡ 4 tập đầu , ai có mí phần sau thì post lên nha ^^! )

[Yoki_|_TVB]
28-02-2008, 08:00 AM
Niki tại jade solid gold
Xem online: http://youtube.com/watch?v=VVAjL3YCwXE
Down : http://www.youtube.com/get_video?video_id=VVAjL3YCwXE&t=OEgsToPDskJW55aekGAshLwDJF07rYTa

Niki Chow Private Meeting in Vancouver
Xem online : http://youtube.com/watch?v=SfzctUNUNbA
Down : http://www.youtube.com/get_video?video_id=SfzctUNUNbA&t=OEgsToPDskJhxIWvicLtsuRxzV0BrKR8

Niki Chow- He has a Girlfriend
Xem online : http://youtube.com/watch?v=yQ62UgvAUCI
Down : http://www.youtube.com/get_video?video_id=yQ62UgvAUCI&t=OEgsToPDskJwBSxR_hTFszeAOo0UwCkf

TVB Scoop - Niki Chow (short interview)
Xem online : http://youtube.com/watch?v=DB1kDrT5tIQ
Down : http://www.youtube.com/get_video?video_id=DB1kDrT5tIQ&t=OEgsToPDskJJ7JZOJGLWplINNYKbJb6Y

The Most Beatiful Seventh Day
Xem online : http://youtube.com/watch?v=hESakgDfDe4
Down : http://www.youtube.com/get_video?video_id=hESakgDfDe4&t=OEgsToPDskLLwMARsE3gkJk2VzM_cdFX

[Yoki_|_TVB]
28-02-2008, 08:37 AM
Beautiful Cooking ep 10 pt 1
Xem online : http://youtube.com/watch?v=H_U8TEEXHPQ
Down : http://www.youtube.com/get_video?video_id=H_U8TEEXHPQ&t=OEgsToPDskKilMXYiDmxt5ZjYPoEPp3Z

Beautiful Cooking ep 10 pt 2
Xem online : http://youtube.com/watch?v=2kQh51ILLtw
Down : http://www.youtube.com/get_video?video_id=2kQh51ILLtw&t=OEgsToPDskK96ihPVIrjjsvSExQV3iWS

What Did Gillian Chung Get For Her 26th Birthday?
Xem online : http://youtube.com/watch?v=JEh8TRUxK3I
Down : http://www.youtube.com/get_video?video_id=JEh8TRUxK3I&t=OEgsToPDskLG9t-jMWZmfwX9nZte5Tv4

[Yoki_|_TVB]
04-03-2008, 10:05 AM
Clip của Niki và Bosco : http://www.sendspace.com/file/uavdih

[Yoki_|_TVB]
10-03-2008, 10:18 AM
Clip Niki và Kevin hát song ca trong buổi tuyên truyền TSD


http://i254.photobucket.com/albums/hh81/stephonwong/NikiLive.jpg

T1ZKSJYddKY

Down (http://www.bigupload.com/files/CW6BAR3AFA/Niki_Kevin_Embracing_Air_Live_20080308.zip.html)

[Yoki_|_TVB]
11-03-2008, 10:02 AM
Nguồn : TVB VN FC


Download các tập phim của TSD

Tập 01 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-01.torrent)
Tập 02 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-02.torrent)
Tập 03 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-03.torrent)
Tập 04 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-04.torrent)
Tập 05 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-05.torrent)
Tập 06 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-06.torrent)
Tập 07 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-07.torrent)
Tập 08 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-08.torrent)
Tập 09 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-09.torrent)
Tập 10 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-10.torrent)
Tập 11 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-11.torrent)
Tập 12 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-12.torrent)
Tập 13 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-13.torrent)
Tập 14 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-14.torrent)
Tập 15 (http://www.freewebs.com/*******host/theseventhday/TSD-15.torrent)

[Yoki_|_TVB]
11-03-2008, 10:12 AM
Nguồn : TVB VN FC


Kình ca kim khúc

Ca sĩ: Trịnh Gia Dĩnh,Châu Lệ Kỳ,Vịnh Nhi,Ôn Bích Hà,Tạ An Kỳ...

Down : http://www.mediafire.com/?bnyuvs9wcgv

[Yoki_|_TVB]
13-03-2008, 10:06 AM
Nguồn : kevin-niki.net


Phỏng vấn Ke-Ni và Jack trong chương trình "Điều thú vị và thời gian nhàn rỗi" của TVB


lXV7NaxsrLE

[Yoki_|_TVB]
15-03-2008, 08:03 AM
Niki @ SUCCESS Gala 2008 - Vancouver

kCr7rQmkss4

-FosOSBWQHc

wtJ6jbCVYT4&NR


Yan Chai Charity Show 2008

qLa4Jv2vHJ0

MBltL0etTAk


Niki's First Mini Concert

http://tieba.baidu.com/%D6%DC%C0%F6%E4%BF/shipin/play/d9b8e8fc723c5a0b5a2decd4

http://mv.baidu.com/export/flashplayer.swf?vid=d9b8e8fc723c5a0b5a2decd4

http://tieba.baidu.com/%D6%DC%C0%F6%E4%BF/video/plays/%BB%A8%D0%F5/###

[Yoki_|_TVB]
19-03-2008, 10:26 AM
Clip Niki và Kevin quảng cáo đồ cưới : http://www.sendspace.com/file/inmtgh

aoneday
19-03-2008, 11:01 PM
ủa clip Kevin-Niki là cũ hay là mới quảng cáo vậy bạn?

Lần sau không viết bài 1 dòng nha bạn
Thân,
Yannie Lai

P/s : clip đó là clip cũ chứ không phải mới

[Yoki_|_TVB]
22-03-2008, 07:45 AM
Clip nhạc cuối phim TSD :
http://www.tudou.com/programs/view/-EXPHodaHMM/

Clip quảng cáo TSD :
http://www.tudou.com/programs/view/41hxjYzc3CA/

Niki (piano) :
http://www.sendspace.com/file/e4lha6

Niki trong phim [2/4] :
http://www.tudou.com/programs/view/XfN6zhAfr3E/

Niki trong phim khác [2/4] :
http://www.tudou.com/programs/view/WOQ1LuJUA4A/

[Yoki_|_TVB]
22-03-2008, 07:48 AM
http://img115.imageshack.us/img115/3320/001gf4.jpg

Down : http://www.sendspace.com/file/yoq6ws
Size : 12MB


Niki+Kevin+Jack được phỏng vấn

lXV7NaxsrLE

[Yoki_|_TVB]
22-03-2008, 08:18 AM
Nguồn : TSD


Lyrics: Holding Onto Air (TSD Ending Theme)

Translations:

K: We’ve bid farewall to our love that was too beautiful
No one could foresee how difficult loving each other everyday would be

N: Falling for you was too amazing, why play such a joke
The suffering and pain accompanies our photo together

KN: Once happy, Once loved, Once hugged and kissed you
Once quarreled, Once angry, Now one by one, I recall it all
If your heart has not died, allow me to miss you.
I clearly know that I’m infatuated with you, but pity there’s no way for us to get rid of departure Holding onto air

K: Saying goodbye is a hint that in reality, we must abandon our feelings

N: But I want you to know that the truth is I still care for you

[Yoki_|_TVB]
22-03-2008, 08:25 AM
Nguồn : http://seventhday.wordpress.com [TSD]


Các tập phim và clip của TSD (I)

TV AD 6
Oq-ZTphMWfY

TV AD: Episode 2
nh3Fg9hdQoY

TV AD: Episode 3
Q56Y0OOqrmo

TV AD: Episode 4 and 5
0kueWC1uV3g
se-ThqVbU4Q

TSD Subtheme: Embracing the Air (Live Version, Not Full)
1r2oWi9A6Eo

TV AD: Episode 6
QC1EgNj-HdU

[Yoki_|_TVB]
22-03-2008, 08:35 AM
Nguồn : http://seventhday.wordpress.com [TSD]


Các tập phim và clip của TSD (II)

MV: Embracing Air (TVB Version)
o6uu80S9ujM

TV AD: Episode 12
0efETES83n8

TV AD: Episode 14
1_tWQU5_EEY

TV AD 5
Yk0puqpsWh0

TV AD 4
BAvJT3OXZ-8

Theme Song
r82X2nIYlAE

[Yoki_|_TVB]
22-03-2008, 08:41 AM
Nguồn : http://seventhday.wordpress.com [TSD]


Các tập phim và clip của TSD (III)

TV AD 2
6l-HZxELO2A

Astro On Demand Cast Interview
http://video.google.com/videoplay?docid=-1971167511328675936&hl=en

Overseas Sales Presentation Clip
http://www.tudou.com/programs/view/wEEbpI3CPhs/

TSD Trailer (Screen Caps + Video)
Down : http://sharebee.com/80f1c0d4

TSD Fan Video
q72noc6W9Ms

Sales Presentation Screen Captures
Link (http://www.slide.com/r/nM8h_DWsxD_V2uY2uWaYL7BsX7MbVcKJ?current_view=TICK ER&previous_view=TICKER_MENU_SHARE&previous_action=SHARE&cid=504403158273216991)

[Yoki_|_TVB]
23-03-2008, 07:29 AM
Pantene shampoo commercial

oOwWTexlVpg

[Yoki_|_TVB]
24-03-2008, 08:00 AM
Niki và Kevin trong buổi tuyên truyền TSD

http://www.tudou.com/programs/view/9JSzOFyM3KE/

[Yoki_|_TVB]
26-03-2008, 08:54 AM
Niki trang điểm trước gương


http://pic.yupoo.com/issacfong/8413654c8a36/qallffaf.jpg

http://www.tungstar.tv/video/play.asp?id=1091&sort=ys%BCv%20?

hoặc

http://video.sina.com.cn/ent/v/m/2008-03-25/104612504.shtmlNiki được phỏng vấn


http://img264.imageshack.us/img264/995/001ir2.jpg

http://www.sendspace.com/file/s1am5e

[Yoki_|_TVB]
27-03-2008, 10:37 AM
Niki trong buổi họp báo phim mới "Legend of Book and Sword"

Link : http://video.sina.com.cn/ent/v/m/2008-03-26/104012541.shtml

[Yoki_|_TVB]
29-03-2008, 08:37 AM
Niki tâm sự

http://video.sina.com.cn/ent/v/m/2008-03-26/103912540.shtml
http://video.sina.com.cn/ent/v/m/2008-03-28/000612621.shtml

[Yoki_|_TVB]
30-03-2008, 08:47 AM
MV của TSD

Themevideo:
1UxClEp1uiM

[Yoki_|_TVB]
30-03-2008, 04:05 PM
Các bài hát của Niki

New-->Trust [Tin tưởng] (http://www.mediafire.com/?yyxym2zz1yh)

Love Battlefield - Love Battlefield theme (http://sharebee.com/1a851585)

Firefly [Radio Version] (http://sharebee.com/ba0c0e3c)

Sweet & Sour [Mr. Question Mark Mandarin version] (http://www.megaupload.com/?d=OJTQZ8MO)

Mr. Question Mark (http://www.megaupload.com/?d=UPVIX9U9)

Pity He Has a Girlfriend [Đáng tiếc, anh ấy đã có bạn gái] (http://sharebee.com/387807c7)

Please Say - UTCOL Theme song Full Version (http://www.megaupload.com/?d=KGE8DS4Y)

When I Fall in Love - English song được phát trong UTCOL (http://www.megaupload.com/?d=TYE2Q2GU)

Embracing the Air [Ôm lấy không khí] - Nhạc cuối phim TSD - MV Ripped Version [1] (http://www.megaupload.com/?d=ZGJTHR3J)

Embracing the Air [Ôm lấy không khí] - Nhạc cuối phim TSD - MV Ripped Version [2] (http://www.mediafire.com/?doy3vzmmcbm)

[Yoki_|_TVB]
30-03-2008, 04:17 PM
UTCOL

PmfKQOQqYZ0

Down : http://sharebee.com/261ab70c

TVB Version

4BZs7MM3Cj0

Heartache by TheTruthLies

IJZQJmiS7pU

Listen to Your Heart by TheTruthLies

ziTqlLyEklE

"I Do Cherish You" Wedding MV by TheTruthLies

Cro1OpO6SoE

No Ordinary "Love" KN Tribute by TheTruthLies

01P_kTVbfZU

[Yoki_|_TVB]
30-03-2008, 04:21 PM
Love and Sentiments KN Tribute by TheTruthLies

NlgS5QrRZVs

Cite Du Louvre Behind the Scenes

-FjIQbF-sJk

UTCOL Advertisement

[1][click chuột phải chọn Save as ...] (http://www.filelodge.com/files/room19/492597/UTCOL-1.wmv)

[2][click chuột phải chọn Save as ...] (http://www.filelodge.com/files/room19/492597/Advertisement%202.mpg)

[3][click chuột phải chọn Save as ...] (http://www.filesend.net/download.php?f=2c52cdc6666dd4f76bcf81bffc24c695)

[Yoki_|_TVB]
01-04-2008, 08:41 AM
Clip mới của Niki :
http://www.sendspace.com/file/j015m5

http://www.sendspace.com/file/2noube

[Yoki_|_TVB]
02-04-2008, 08:52 AM
Download hình nền Kevin và Niki cho điễn thoại di động (các loại máy w850i, w580i, s500i, k800i, k810i)


http://space.uwants.com/attachments/2008/03/23/3163053_200803232139111.png

Link (http://www.sendspace.com/file/dmo001)

[Yoki_|_TVB]
03-04-2008, 09:47 AM
Lời bài hát "Ôm lấy không khí"

Trình bày : Kevin & Niki

抱(po) 著(jeuk/jue) 空(hung) 氣(hei)

Kevin : 談(taam) 情(ching) 時(si) 太(taai) 美(mei) 妙(miu) 但(daan) 是(si) 已(yi) 經(ging) 告(go) 別(bit) 了(liu)
痛(tung) 愛(oi) 每(mooi) 天(tin) 困(kwan) 擾(yiu) 是(si) 沒(moot) 法(faat) 可(hoh) 預(yue) 料(liu)

Niki :愛(oi) 上(seung) 你(nei) 太(taai) 奧(o) 妙(miu) 為(wai) 甚(sam) 要(yiu) 開(hoi) 這(je) 玩(waan/woon) 笑(siu)
看(hon) 痛(tung) 苦(foo) 的(dik) 破(poh) 曉(hiu) 伴(boon) 著(jeuk/jue) 我(ngoh) 的(dik) 合(hap) 照(jiu)

* 合(hap) :曾(chang/jang) 快(faai) 樂(lok/ngok) 曾(chang/jang) 相(seung) 戀(luen) 曾(chang/jang) 擁(yung) 抱(po) 吻(man) 著(jeuk/jue) 你(nei)
曾(chang/jang) 吵(chaau) 架(ga) 曾(chang/jang) 生(saang/sang) 氣(hei) 如(yue) 今(gam) 一(yat) 一(yat) 記(gei) 起(hei)
如(yue) 果(gwoh) 心(sam) 仍(ying) 不(bat) 死(sei) 容(yung) 許(hui) 我(ngoh) 掛(gwa) 念(nim) 你(nei)
明(ming) 知(ji) 道(do) 迷(mai) 戀(luen) 你(nei) 而(yi) 可(hoh) 惜(sik) 沒(moot) 法(faat) 擺(baai) 脫(tuet) 別(bit) 離(lei) 抱(po) 著(jeuk/jue) 空(hung) 氣(hei)

Kevin :說(suet) 再(joi) 見(gin) 那(na) 暗(am) 示(si) 現(yin) 實(sat) 要(yiu) 捨(se) 棄(hei) 情(ching) 意(yi)

Niki :但(daan) 是(si) 我(ngoh) 想(seung) 你(nei) 知(ji) 事(si) 實(sat) 我(ngoh) 很(han) 在(joi) 意(yi)

Chỗ dấu * là lặp lại

[Yoki_|_TVB]
05-04-2008, 08:06 AM
E-sunday brunch

http://www.sendspace.com/file/5gnbrp

http://www.sendspace.com/file/5t3xek

[Yoki_|_TVB]
05-04-2008, 08:20 AM
[11.03.2008] http://www.sendspace.com/file/lc6bg0

MV mới của Niki "Bức thư" :

http://www.tudou.com/programs/view/o1sn60koNj8/

[Yoki_|_TVB]
05-04-2008, 08:43 AM
Download hình nền TSD cho điện thoại di động


http://www.uwants.com/attachments/day_080301/20080301_e9d6fe5a93eac40ba335qovO9OOk4nXF.jpg

http://www.sendspace.com/file/0bekvz

[Yoki_|_TVB]
07-04-2008, 06:53 AM
Nguồn : tvb vnfc.net

Lời dịch nhạc phim UTCOL

(si) (si) (fei) (fei) (jan) (ga)
(yuen) (loi) (seung) (dong) (hoh) (pa)
(yue) (tim) (mung) (chuen) (si) (hung) (pin) (wa) (jan) (seung) (bei) (wai) (ha)
Niki:
(wa) (yeuk) (hoh) (fan) (jan) (ga)
(ching) (naan) (sau) (sik) (hei) (ja)
(yau) (ching) (wa) (sing) (sat) (him) (liu) (ba) (yat) (chit) (si) (fai) (wa
Kevin:
(seung) (seung) (nei) (bat) (wooi) (seung)
(seung) (nei) (bat) (yiu) (seung)
想 你 不 再 受 傷
(seung) (nei) (bat) (joi) (sau) (seung)

(hoh) (gong) (dik) (ngoh) (do) (wooi) (gong)
(gong) (ngoh) (do) (wooi) (gong)
(cheng/ching) (nei) (bat) (yiu) (luen) (chaai) (sau) (chong)
(yue) (nei) (sam) (on) (bat) (yim) (ngoh) (ngoh) (do) (gong)
Niki:
(cheng/ching) (cheng/ching) (nei) (bat) (yiu) (toh)
(cheng/ching) (nei) (bat) (yiu) (toh)
(cheng/ching) (nei) (cheng/ching) (nei) (bit) (toh)
(hoh) (gong) (dik) (ya) (cheng/ching) (nei) (gong)
(gong) (do) (dai) (ya) (gong)
(yeung) (ngoh) (bat) (joi) (juet) (mong)

Together:
Niki:
(yi) (jan) (sam) (jeung) (fong) (yin) (jun) (dong)
Kevin:
(ngoh) (chung) (sam) (jeung) (yat) (chit) (jun) (gong)
Kevin:
(mung) (joi) (sam) (jung) (doh) (ho)
(ching) (mo) (so/sui) (jam) (suen) (bo)
(mo) (ching) (wa) (mo) (wai) (hui) (jai) (jo) (jan) (seung) (lun) (ching) (do)
Niki:
(yuen) (mong) (sing) (boon) (doh) (go)
(kei) (kau) (jan) (sam) (king) (so)
(yue) (mo) (jun) (mung) (joi) (na) (pin) (mo) (jan) (oi) (mei) (hon) (do)

[Yoki_|_TVB]
07-04-2008, 06:58 AM
Nguồn : tvb vnfc.net

Lời dịch tiếng Việt nhạc phim UTCOL

Xin cứ nói

Thật thật giả giả
Tất cả đều đáng sợ
Giống như nhữnggiấc mơ đẹp
Tất cả đều không có thực

Một lời nói có thể phân thật giả.
Tình yêu chứa đựng sự giả dối không thể đẹp.
Một lời nói tuy thạt nhẹ nhàng thật ấm áp
Nhưng không đủ thành thật
Cũng chỉ là những lời nói vô ích

Mong em sẽ không tiếp tục đau khổ
Những gì có thể nói anh đã nói hết rồi
Mong em sẽ cảm thông và chịu đựng
Nếu em không phiền anh sẽ nói

Mong anh đừng day dưa
Những gì có thể nói xin anh cứ nói
Xin anh cứ nói hết đi
Đừng để em hy vọng rồi lại tuyệt vọng
Con tim em sẽ chấp nhận điều đó ( đem thật lòng để cố ngăn chặn những lời nói dối)

Giấc mơ của con tim luôn đẹp nhất
Tình yêu không cần phải hứa đâu em
Những lời bộc bạch gửi gắm trong những vì sao trên cao
Nếu như có duyên thì dù ở bất kỳ đâu vẫn luôn tìm được tình yêu chân thật

[Yoki_|_TVB]
09-04-2008, 08:55 AM
Good video clip của Ke-Ni :

NssT9YywVJ4

Good album của Ke-Ni :

http://www.56.com/p17/v_NjU2NDczMDI.html?pstyle=0

[Yoki_|_TVB]
10-04-2008, 10:05 AM
E-sunday brunch : http://www.sendspace.com/file/5gnbrp
http://www.sendspace.com/file/5t3xek

[Yoki_|_TVB]
11-04-2008, 09:55 AM
Clip Bức thư:

Link (http://static.youku.com/v1.0.0233/v/swf/qplayer.swf?VideoIDS=XMjMxNDc1NjA=&embedid=MjE4LjE5MC4yMTEuMjUwAjU3ODY4OTACaGsubXlibG 9nLnlhaG9vLmNvbQIvcW9vbm93MjAwMg==&showAd=0)

[Yoki_|_TVB]
12-04-2008, 07:11 AM
KeNi fan's MV

http://fr.youtube.com/watch?v=WbZ7t2pWEHs&feature=related

[Yoki_|_TVB]
12-04-2008, 07:37 AM
MV(TVB Version)@AOL Vedio

http://uncutvideo.aol.com/videos/9b15c158585d192708ba1f9c2c9fb7b0?index=0

[Yoki_|_TVB]
12-04-2008, 07:44 AM
MV (Featuring:Niki)

http://www.musicvideo.idv.hk/video_h7ItZa58WtQ.html

Niki Yahoo!Video

http://hk.video.yahoo.com/video/video.html?id=405682

[Yoki_|_TVB]
13-04-2008, 07:51 AM
Clip Niki thử trang phục và phỏng vấn cho phim mới :

dY4tDNpmI8k

[Yoki_|_TVB]
13-04-2008, 08:24 AM
Clip khác [Niki thử trang phục và phỏng vấn cho phim mới]:
http://video.sina.com.cn/ent/v/m/2008-03-26/103912540.shtml

[Yoki_|_TVB]
14-04-2008, 07:15 AM
Thêm 1 MV "Bức thư" của Niki :

http://v.youku.com/v_show/id_cf00XMjMxNDc1NjA=.html

[Yoki_|_TVB]
14-04-2008, 07:20 AM
3 clip nhỏ của niki :

http://www.youtube.com/watch?v=UcoNY4Kgihw

http://www.youtube.com/watch?v=tRGxlDZp3ZM

http://www.youtube.com/watch?v=vE-Su04GVqQ

[Yoki_|_TVB]
16-04-2008, 08:54 AM
Link to NIKI radio show [4.4.2008]

http://www.sendspace.com/file/6qdmrv

http://www.tudou.com/programs/view/o1sn60koNj8/

[Yoki_|_TVB]
16-04-2008, 09:08 AM
Các clip Niki theo ngày:

1. 22.2.2008 : http://www.sendspace.com/file/j015m5

2. 11.3.2008 : http://www.sendspace.com/file/lc6bg0

3. 3.3.2008 : http://www.sendspace.com/file/2noube

4. 28.3.2008 : http://video.sina.com.cn/ent/v/m/2008-03-28/000612621.shtml

5. 26.3.2008 : http://video.sina.com.cn/ent/v/m/2008-03-26/104012541.shtml

6. 19.3.2008 : http://www.isd.gov.hk/chi/tvapi/07_ip28.html & http://www.sendspace.com/file/yoq6ws

7. 12.3.2008 : http://www.youtube.com/watch?v=lXV7NaxsrLE & http://www.sendspace.com/file/sl6y1k & http://www.youtube.com/watch?v=lXV7NaxsrLE

8. 13.3.2008 : http://www.badongo.com/file/8245746 & http://www.uwants.com/attachment.php?aid=3416326 & http://www.uwants.com/attachment.php?aid=3416327

9. 15.3.2008 : http://www.tudou.com/programs/view/CA_rd6yQy4E/ & http://w16.easy-share.com/1699847296.html

10. 2.3.2008 : http://www.sendspace.com/file/i9z0xo

11. 3.3.2008 : http://www.ka-wing.com/bbs/viewthread.php?tid=5251&extra=page%3D1

[Yoki_|_TVB]
21-04-2008, 07:57 AM
Clip mới : http://media-convert.com/zh/?xid=4-vebmzktt

DTC :

N4VgXduGYCY

[Yoki_|_TVB]
26-04-2008, 07:29 AM
Clip ngày 24.04.08 :

http://www.tudou.com/programs/view/isvwcq8IzgI/

[Yoki_|_TVB]
26-04-2008, 12:11 PM
Clip ngày 26/04/08 :

Part 1: http://tieba.baidu.com/%D6%DC%C0 ... 134bf9a35115f054c97
Part 2: http://tieba.baidu.com/%D6%DC%C0 ... 5b1de47a24adf0f4997

[Yoki_|_TVB]
26-04-2008, 01:24 PM
5 clip cảnh quay mới:

ndnwUVwbJis

uNfHO12URPg

KQSI3Dynh_g

-i3C6tINplE

kDqO8ED0PrI

[Yoki_|_TVB]
28-04-2008, 08:20 AM
Clip Niki trong buổi Function 20.04.08 :

1.http://www.youtube.com/watch?v=Wal5hdYFjrw&feature=related

2.http://www.youtube.com/watch?v=jNpu3ALAV1U&feature=related

[Yoki_|_TVB]
28-04-2008, 08:27 AM
Clip Niki trong buổi Function 20.04.08 : [tt]

http://tieba.baidu.com/%D6%DC%C0%F6%E4%BF/shipin/play/4ffe3e08d9db5896e6325f4a/

http://www.youtube.com/watch?v=_JPd16-R1Dg&feature=related

[Yoki_|_TVB]
30-04-2008, 09:14 AM
Clip ngày 16.08.2005

Link (ftp://lilian_download:download@server.nikichow.net/Video/niki%2013-8-05可惜他有女朋友~.mpg)

Username: lilian_download
Server: server.nikichow.net

[Yoki_|_TVB]
01-05-2008, 08:15 AM
Clip ngày 11.03.2008 :

http://www.sendspace.com/file/lc6bg0

[Yoki_|_TVB]
02-05-2008, 09:53 AM
Clip mới khá đặc biệt của Niki [26.04.08]

1.http://www.youtube.com/watch?v=Wal5hdYFjrw&feature=related

2.http://www.youtube.com/watch?v=jNpu3ALAV1U&feature=related

[Yoki_|_TVB]
03-05-2008, 04:57 PM
Album "Pure Niki"

http://tieba.baidu.com/%D6%DC%C0 ... 14c720b8f7be2046ca/

[Yoki_|_TVB]
08-05-2008, 08:48 AM
Fan creation :

uykvMdwl6ls

pfCB_O3LB2o

NTVOUUx_TpA

[Yoki_|_TVB]
08-05-2008, 09:35 AM
Kevin & Niki's MV:

0CGICon1sgg

[Yoki_|_TVB]
08-05-2008, 09:42 AM
Clip của KN trong UTCOL:

http://www.bolt.com/TheTruthLies/video/KNM...ur_Hear/2186924

Fanart:

http://rapidshare.de/files/20551404/knwed.wmv.html

[Yoki_|_TVB]
08-05-2008, 05:05 PM
Tuyên truyền TSD:

YsoU0Px-Ll0