PDA

View Full Version : [2008] Ngày Mai Trời Lại Sáng | Ngô Trấn Vũ,Tuyên Huyên,Hoắc Tư YếnVery Phim
10-05-2008, 10:49 PM
http://blog.donews.com/images/blog_donews_com/ysxs/138577/o_12085346527932816.jpg

Phim lấy đề tài về ngành y - quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng đến từ Hong Kong và Trung Quốc.
Phim phát hành vào cuối tháng 4/2008 ở Trung Quốc .
Tại Hong Kong phim được đài truyền hình ATV mua bản quyền phát sóng.

- Tên gốc : Cuộc Sống Có Ngày Mai
- Số tập : 34 (~45phut)
- Đạo diễn : Hàn Thao, Tuấn Văn, Lương Thành
- Xuất Bản : Lý Cẩm Nguyên, Vương Mãn Lâm
- Giám Chế : Nguyễn Huệ Nguyên

- Diễn viên tham gia :
Ngô Trấn Vũ (Hong Kong)
Tuyên Huyên (Hong Kong)
Hoắc Tư Yến (Trung Quốc)
Vương Á Nam (Trung Quốc)
Lữ Tụng Hiền (Hong Kong)
Lưu Triệu Minh (Hong Kong)
Lưu Giai (Trung Quốc)
Trương Lỗi (Trung Quốc)

Nhạc Phim :
- Theme Song : http://www.fs2you.com/files/5709d41e-1d79-11dd-897f-00142218fc6e/
- Sub : http://www.fs2you.com/files/57065957-1d79-11dd-aed6-00142218fc6e/

Very Phim
10-05-2008, 10:54 PM
Một số hình trong phim

http://photocdn.sohu.com/20080310/Img255620207.jpg

http://photocdn.sohu.com/20080310/Img255619756.jpg

http://photocdn.sohu.com/20080310/Img255619548.jpg

http://photocdn.sohu.com/20080310/Img255620295.jpg

http://photocdn.sohu.com/20080310/Img255619857.jpg

Very Phim
10-05-2008, 10:58 PM
http://img103.imageshack.us/img103/7954/0b1198dd65eba4395982dd8ez6.jpg

http://img103.imageshack.us/img103/7141/06b0de58cd18658c800a188md8.jpg

http://img164.imageshack.us/img164/3336/61dfa4644ed471fdf73654bbd9.jpg

http://img164.imageshack.us/img164/2964/61c0bd112e8bb973ca80c4bhy0.jpg

http://img107.imageshack.us/img107/6555/6d319e8f279f01f7513d92dey6.jpg

http://img106.imageshack.us/img106/797/96c1d8cae1b8034bf21fe7dfu9.jpg

http://img107.imageshack.us/img107/6655/050ff7dcca74b3accd1166dvw5.jpg

http://img106.imageshack.us/img106/4350/bb0db70eac655dea36d122aoy9.jpg

http://img106.imageshack.us/img106/3474/3db4c6176b4a6e04c93d6ddnt0.jpg

emosenol
10-05-2008, 11:39 PM
Phim này có tựa giống một phim HK cũng lâu rồi: Ngày mai trời lại sáng (www.dienanh.net/forums/showthread.php?t=4667), có Mã Cảnh Đào và Trần Tú Văn đóng. Mới đầu mình cứ tưởng là phim đó nhưng hổng phải :tongue: .

blackrider89
10-05-2008, 11:41 PM
Nghe như bộ phim đình đám hồi xưa về chiến tranh Bắc phạt,kháng Oa và Quốc Cộng chi chiến.
Có Tú Xảo gì đó thì phải?

Very Phim
10-05-2008, 11:49 PM
Các bạn đang nói đến phim Ngày Mai Trời Lại Sáng -1996 (cũ) là version Hong Kong - ATV :tongue:
Topic phim ở đây : http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=4667

Julian-TVB
29-07-2008, 01:25 AM
Sinh mệnh hữu minh thiên

tên tiếng Anh: Healing souls
tên gốc: sinh mệnh hữu minh thiên
số tập: 34
đề tài : bác sĩ
diễn viên:

Tuyên Huyên
Ngô Trấn Vũ
Lữ Tụng Hiền
Hoắc Tư Yến
Lưu Triệu Minh
Vương Á Nam

trailer : http://www.youtube.com/watch?v=M_m40DvV5tg

M_m40DvV5tg

http://www.hkatv.com/v3/drama/08/healingsouls/_image/menu.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:54 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls001.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls002.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls003.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls004.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls005.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls006.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls007.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls008.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls009.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls010.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:55 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls011.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls012.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls013.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls014.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls015.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls016.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls017.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls018.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls019.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls020.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:55 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls021.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls022.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls023.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls024.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls025.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls026.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls027.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls028.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls029.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls030.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:56 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls031.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls032.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls033.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls034.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls035.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls036.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls037.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls038.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls039.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls040.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:56 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls041.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls042.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls043.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls044.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls045.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls046.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls047.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls048.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls049.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls050.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:56 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls051.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls052.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls053.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls054.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls055.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls056.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls057.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls058.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls059.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls060.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:57 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls061.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls062.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls063.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls064.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls065.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls066.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls067.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls068.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls069.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls070.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:57 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls071.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls072.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls073.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls074.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls075.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls076.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls077.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls078.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls079.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls080.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:58 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls081.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls082.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls083.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls084.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls085.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls086.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls087.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls088.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls089.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls090.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:59 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls091.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls092.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls093.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls094.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls095.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls096.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls097.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls098.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls099.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls100.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:59 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls101.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls102.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls103.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls104.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls105.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls106.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls107.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls108.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls109.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls110.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 01:59 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls111.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls112.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls113.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls114.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls115.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls116.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls117.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls118.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls119.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls120.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 02:00 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls121.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls122.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls123.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls124.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls125.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls126.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls127.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls128.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls129.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls130.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 02:00 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls131.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls132.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls133.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls134.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls135.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls136.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls137.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls138.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls139.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls140.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 02:01 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls141.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls142.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls143.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls144.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls145.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls146.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls147.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls148.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls149.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls150.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 02:01 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls151.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls152.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls153.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls154.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls155.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls156.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls157.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls158.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls159.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls160.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 02:01 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls161.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls162.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls163.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls164.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls165.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls166.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls167.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls168.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls169.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls170.jpg

Julian-TVB
29-07-2008, 02:02 AM
http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls171.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls172.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls173.jpg

http://www.hkatv.com/_upload/gallery/08/healingsouls174.jpg

silvermoon
29-07-2008, 09:00 AM
Phim đang chiếu trên HTV2 lúc 19g30.
Phim này theo phong cách Trung Quốc nên ko hấp dẫn bằng series Bàn Tay Nhân Ái, mặc dù có "ảnh đế" Ngô Trấn Vũ và Tuyên Huyên:huh:

emosenol
31-07-2008, 04:56 AM
Tuyên Huyên với ‘Tâm hồn cao thượng’


Nguồn: VnExpress (http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2008/07/3BA04E67/)
Ngày: 28-07-2008


Nữ diễn viên từng được mệnh danh là TVB Nhất Tỷ có dịp đóng cặp với Ảnh đế Kim Tượng Ngô Chấn Vũ trong bộ phim mới ra lò năm 2008. Sự hợp tác ăn ý của hai ngôi sao Hong Kong đem đến cho khán giả một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/4E/67/tuyen1.jpg
Diễn viên Tuyên Huyên. Ảnh: Jboard.

Trong Tâm hồn cao thượng (Healing Souls), Tuyên Huyên (Jessica Hester Hsuan) vào vai bác sĩ thực tập tên Cố Lan. Vì hoàn cảnh gia đình nên Cố Lan học hai năm mới lên được một lớp. Khi bước vào bệnh viện ngày đầu tiên, Cố Lan đã rất thần tượng bác sĩ Tần Hỏa (Ngô Chấn Vũ đóng).

Tần là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Trung Quốc. Anh rất thông minh và phát hiện ra nguyên nhân của những căn bệnh mà các bác sĩ khác không tài nào biết được. Và dĩ nhiên, với sự “mát tay” của mình, anh đã phẫu thuật nhiều ca khó khăn rất thành công và giành lại mạng sống cho bệnh nhân từ tay của tử thần. Ẩn sâu bên trong, Tần Hỏa là một bác sĩ tốt bụng, nhưng bên ngoài anh lại tỏ ra là một tay ăn chơi, bất cần. Có lẽ bởi vì, anh cảm thấy bất mãn với những mặt trái của ngành y. Đây là vai diễn được chờ đợi nhất của Ngô Chấn Vũ (Francis Ng). Vì sau những vai phản diện liên tiếp, anh từng có mong muốn vào vai chính trong một phim tình cảm lãng mạn.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/4E/67/tam1.jpg
Một cảnh trong phim "Tâm hồn cao thượng". Ảnh: Sohu.

Bộ phim lấy đề tài ngành y, kể về công việc cứu người của các bác sĩ hết sức khó khăn, vất vả và đầy nguy hiểm. Bằng tâm hồn cao thượng, họ luôn có mặt bất kỳ lúc nào khi bệnh nhân cần họ. Cho dù biết thực hiện ca mổ gắp bom ra khỏi người bệnh nhân sẽ gây nguy hiểm đến chính bản thân mình, nhưng bác sĩ Tần vẫn không ngần ngại.

Bộ phim Tâm hồn cao thượng dài 34 tập, do Hong Kong sản xuất sẽ phát sóng trên kênh HTV2, vào lúc 19h30 thứ hai, ba, tư hàng tuần kể từ ngày 29/7. Phim còn có sự tham gia của một số diễn viên tên tuổi khác như Đào Đại Vũ, Lý Thanh, Hoắc Tư Yến, Lữ Tụng Hiền…

A.T

soisanhchoi
18-08-2008, 10:29 PM
ui choa fim hay ghia - chắc nhờ 2 dv chính wa' tuyệt a'... từ hùi Huynh đệ song hành tới giờ mới đóng chung lại fim bộ.
tuy fim nì ko đặt nặng chiện tình củm rối ren nhiu` như mấy fim HK & HQ khác nhưng cũng cuốn hút le'm... lâu lâu coi fim tình iu nhẹ nhàng cho nó đỡ tức mà mệt tim. hi`hi`
:smile::smile:

Vương Thiên Linh
29-08-2008, 03:48 PM
Phim này đang theo dõi , mò phim này coi cũng hay quá trời àh , thấy ss Tuyên Huyên đóng hay ghê , nhưng trong phim thích nhất là Cố Di do ss Lưu Giai đóng , mặc dầu là 1 vai rất lạnh lùng , nhưng nhìn ss rất dễ xương và đóng rất hay trong bộ phim :augenrollen:

conduongxanhmaula
20-02-2010, 07:51 PM
sao phim này ít bài viết quá he, mong các bạn viết nhiều hơn nữa.thank............

duonglamhang
17-02-2012, 09:28 AM
17/02/2012


"On Call 36 tiểu thời" ăn cắp ý tưởng từ phim cũ của Tuyên Huyên

Nguồn: Oriental Daily
Dịch bởi: duonglamhang @ Dienanh.net

http://farm8.staticflickr.com/7040/6889056221_db25b32491_z.jpg


Thời gian gần đây rất nhiều sản phẩm của TVB đã bị cáo buộc ăn cắp ý tưởng và thiếu sáng tạo trầm trọng trong việc xây dựng kịch bản. Những lời chỉ trích hiện vẫn tiếp tục xuất hiện trong các diễn đàn, lần này đến lượt bộ phim về đề tài y học On call 36 tiểu thời với sự tham gia của Mã Quốc Minh và Dương Di bị chỉ trích là "đạo ý tưởng" từ sản phẩm của Đại Lục, Sinh Mệnh Hữu Minh Thiên với sự tham gia của Ngô Trấn Vũ và Tuyên Huyên.

Sinh Mệnh Hữu Minh Thiên do Đại Lục sản xuất và đã được ATV mua lại bản quyền phát sóng vào năm 2008 để làm vũ khí bí mật chống lại Gia hảo nguyệt viên của TVB thời điểm đó. Thế nhưng không ai ngờ, sau vài năm ngắn ngủi, phim đã bị TVB "luộc sạch nội dung". Dù On call chỉ mới phát sóng được 4 tập nhưng sự trùng hợp của hai phim là quá nhiều. Ở cảnh đầu tiên của tập một vẫn là cảnh một em bé bất tỉnh sau tai nạn xe hơi và bác sĩ khoa Nội thần kinh, Mã Quốc Minh xuất hiện để cứu sống em bé, không khác tí nào so với tập đầu của Sinh Mệnh Hữu Minh Thiên khi Ngô Trấn Vũ cũng xuất hiện trong một tai nạn sẽ hơi và cứu một người bị thương nặng.

Càng phát sóng nhiều tập, cả hai phim đều có những điểm giống nhau "một cách không ngờ". Nữ chính trong hai phim là Tuyên Huyên và Dương Di đều là bác sĩ thực tập nội trú tại bệnh viện, ngay từ đầu đều "rất ghét" và cuối cùng là nảy sinh tình cảm với nam chính trong phim là Ngô Trấn Vũ và Mã Quốc Minh.

Trong On call, Dương Di lớn lên trong gia đình mồ côi vì ba mẹ cô đã ly hôn và sau đó mẹ cô đã đi thêm một bước nữa. Nhiều năm sau, Dương Di và em gái cùng mẹ khác cha, Huỳnh Trí Văn làm việc chung trong một bệnh viện.Trong Sinh Mệnh Hữu Minh Thiên, ba mẹ Tuyên Huyên cũng ly hôn và cô cũng lớn lên trong gia đình độc thân nhưng chỉ khác một chỗ, người đi thêm bước nữa là ba của Tuyên Huyên. Vẫn như thế, Tuyên Huyên và em cùng cha khác mẹ của mình lại trớ trêu làm chung trong một bệnh viện. Có quá nhiều điểm trùng hợp không thể giải thích, khi phóng viên liên lạc với nhà sản xuất Phan Gia Đức, ông đã từ chối bình luận.