PDA

View Full Version : Thiện Ác Đối Đầu (2002 - đã phát hành)TVB4EVER
12-05-2007, 11:17 PM
link cũ: http://www.dienanh.net/luutru/showthread.php?t=20714

tên tiếng Anh: Good against evil
tên gốc: điểm chỉ tặc tặc tặc bắt tặc
số tập: 20
phim không phát sóng trên TVB
ngày phát hành ở VN: 4/11/2002
giám chế: Huỳnh Vỹ Thanh (Tiêu Thập Nhất Lang, vượt rào)
đề tài: cảnh sát, tình cảm
diễn viên:

Ôn Triệu Luân - Lưu Giao Long/ Hoa Khắc
Mông Gia Tuệ - Xào Đản Đản
Tiền Gia Lạc - Luyện Kiếm Phong
Ngô Mỹ Hạnh - Dung Tiểu Điển
Đặng Tụy Văn - Tử Bồ Đào
Dương Di - Thiệu An Kỳ
Thạch Tú - Hoa Tam Tĩnh
Lý Gia Thanh - Dư Bích Hổ
Hàn Mã Lợi - Đinh Thế Muội
Lý Vĩnh Hào - Xào Đông Chí
Đường Ninh - Lưu Phi Phụng
Lưu Giang - Ngưu Tân
Liêu Khải Trí - Ngũ Hạo Xương
La Lạc Lâm - Xào Tư Cố
Vương Vỹ - Thiệu Chấn Vỹ
Lỗ Văn Kiệt - Chu Tấn Thành
Tần Hoàng - Luyện Võ Công
Lạc Ứng Quân - Báo ca

TVB4EVER
02-07-2007, 12:27 PM
credit to daniel

http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG001.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG002.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG003.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG004.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:28 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG005.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG006.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG007.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG008.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:28 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG009.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG010.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG011.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG012.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:28 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG013.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG014.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG015.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG016.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:29 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG017.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG018.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG019.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG020.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:29 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG021.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG022.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG023.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG024.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:29 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG025.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG026.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG027.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG028.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:30 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG029.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG030.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG031.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG032.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:30 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG033.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG034.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG035.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG036.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:30 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG037.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG038.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG039.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG040.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:31 PM
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG041.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG042.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG043.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b366/lmda/2002/thienac/IMG044.jpg

TVB4EVER
02-07-2007, 12:31 PM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/4.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/5.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/6.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/7.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/8.jpg

credit: yanmichelle

TVB4EVER
02-07-2007, 12:31 PM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/9.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/10.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/11.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/12.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/13.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/14.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/15.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/16.jpg

credit: yanmichelle

TVB4EVER
02-07-2007, 12:32 PM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/17.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/18.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/19.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/20.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/21.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/22.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/23.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/24.jpg

credit: yanmichelle

TVB4EVER
02-07-2007, 12:32 PM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/25.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/26.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/27.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/28.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/29.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/30.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/31.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/32.jpg

credit: yanmichelle

TVB4EVER
02-07-2007, 12:32 PM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/33.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/34.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/35.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/36.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/37.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/38.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/39.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/40.jpg

credit: yanmichelle

anhchangphoto
03-08-2007, 01:41 PM
Bộ phim này rất hay, mình đã được xem trên đài THVL, Ôn Triệu Luân đóng hai vai đều rất đạt nhưng mình chỉ thích Ôn Triệu Luân đóng vai hiền, còn vai còn lại chỉ xuất hiện chút ít.

kellydoan
06-08-2007, 09:24 AM
Bạn ơi!Mình ko có xem đầu tập 2 nên ko biết Hoa Khắc thiệt đang ở đâu và tại sao Lưu Giao Long lại bị nhầm tưởng là him:verwirrt: . Làm ơn nói cho mình biết với nhé! Cám ơn nhìu!!
--------------------
Ray-Charm-Yoyo-Nic-Twin
All my luve just 4 u!!
:sweet_kiss: :wink: :dribble:
_________________
gemcovu gemwin gemkimtuyen gemrock

nuthan811
06-08-2007, 04:03 PM
Bạn ơi!Mình ko có xem đầu tập 2 nên ko biết Hoa Khắc thiệt đang ở đâu và tại sao Lưu Giao Long lại bị nhầm tưởng là him:verwirrt: . Làm ơn nói cho mình biết với nhé! Cám ơn nhìu!!
Hoa Khắc thiệt bị giết chít
còn mặt Giao Long giống Hoa Khắc
nên lúc him đi ăn trộm nhà Hoa Khắc thấy Hoa Khắc chết rồi
nên him giấu Hoa Khắc đi nên người ta mới tưởng him là Hoa Khắc dậy thui
mình coi hít phin nì lâu lém gòi
potay lun mellissa trong phin nì iu yoyo mới ác chứ :eeek:

nhabao_JOTAL
06-08-2007, 10:50 PM
hic hic...film này xem đi xem lại mà hok thấy chán chút nào...! Ôn Triệu Luân nhìn hiền thật, nhưng mà lại thích Tiền Gia Lạc hơn...Nhìn ngố ngố, tếu tếu...Cặp Luyện Kiếm Phong với An Kỳ thấy vui nhứt film...hahaha

kellydoan
09-08-2007, 10:17 AM
Phim nì coai thí zui ghia nha! Nhất là Tavia_Tiền Gia Lạc! Nhưng K vẫn thix Yoyo_Mellissa hơn ! Tavia trong phim nì phục trang ko đc. đẹp lắm, trông hơi zà. ..Nhưng dủ seo cũng vẫn iu sis íh!:sure: Thix con chó trong phim wá àh! Đen thù lùi:biggrin: ! Hô hố!:byebye:
________

Hoa Khắc thiệt bị giết chít
còn mặt Giao Long giống Hoa Khắc
nên lúc him đi ăn trộm nhà Hoa Khắc thấy Hoa Khắc chết rồi
nên him giấu Hoa Khắc đi nên người ta mới tưởng him là Hoa Khắc dậy thui
mình coi hít phin nì lâu lém gòi
potay lun mellissa trong phin nì iu yoyo mới ác chứ :eeek:

Cám ơn bạn nhìu lém nhá!:byebye: Nhưng làm ơn cho mình hỏi thêm: Tại sao Hoa Khắc lại bị giết chít, ai giết ổng và tại sao lại giết? Vậy mấy người giết ổng đâu hít òi??? :???:
Lần trước xem thí xác ổng pị giếm trong tủ lạnh, như vậy nghĩa là sao?:huh:
Làm ơn nói cho mình nghe thim 1 lần nữa nhá! Xin lỗi đã làm phìn! Hix:smile:
__________
Gigi-Louis-Ray-Charm-Yoyo-Nic-Twin
All my luve just 4 u!!
Forever......!

^*^duyen^*^
14-08-2007, 10:06 PM
các anh chị có ai biết tập cuối của phim này ra sao hok?
cho em biết đi em hok có coi phim này nhưng mới coi đây thôi nên muốn hỏi thử kết cục ra sao thôi
rất cám ơn

Unbreakable
14-08-2007, 11:08 PM
@kellydoan: HK chết là do hút ma túy quá liều chứ hổng có bị ai giết hết
Kết thúc phim thì ai về cặp nấy,Melisa sau này lấy Lý Gia Thanh cái anh đi cùng với Ôn triệu Luân :)..happy ending

-daniel-
21-10-2007, 08:34 AM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/41.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/42.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/43.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/44.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/45.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/46.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/47.jpg

credit: shehfanhua

-daniel-
21-10-2007, 08:35 AM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/48.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/49.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/50.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/51.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/52.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/53.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/54.jpg

credit: shehfanhua

-daniel-
21-10-2007, 08:35 AM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/55.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/56.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/57.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/58.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/59.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/60.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/61.jpg

credit: shehfanhua

-daniel-
21-10-2007, 08:35 AM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/62.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/63.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/64.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/65.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/66.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/67.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/68.jpg

credit: shehfanhua

-daniel-
21-10-2007, 08:36 AM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/69.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/70.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/71.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/72.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/73.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/74.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/75.jpg

credit: shehfanhua

-daniel-
21-10-2007, 08:36 AM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/76.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/77.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/78.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/79.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/80.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/81.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/82.jpg

credit: shehfanhua

-daniel-
21-10-2007, 08:36 AM
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/83.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/84.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/85.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/86.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/87.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/88.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v358/tvbfan123/thien/89.jpg

credit: shehfanhua

anhchangphoto
08-06-2008, 01:26 PM
http://gallery.tvbsquare.com/albums/posters/goodagainstevil.jpg

kieunuxuatgiangho
08-06-2008, 08:04 PM
Trailer:
Ce-NGz-iL0U

TracyLolly Chung
02-11-2008, 01:55 PM
http://i215.photobucket.com/albums/cc68/tracylchung/hosotuyetmat/4797f9dc1bd690b1cc1166f5.jpg

http://i215.photobucket.com/albums/cc68/tracylchung/hosotuyetmat/d45e30adb1395c194a36d6f5.jpg

http://i215.photobucket.com/albums/cc68/tracylchung/hosotuyetmat/ed80c75c78ee7953faf2c0f5.jpg

http://i215.photobucket.com/albums/cc68/tracylchung/hosotuyetmat/0f8061597dfbfe3a2934f0f5.jpg

http://i215.photobucket.com/albums/cc68/tracylchung/hosotuyetmat/484577c63459e40b9c163d15.jpg

http://i215.photobucket.com/albums/cc68/tracylchung/hosotuyetmat/8c4d37d1a69893289a502715.jpg

Nguồn tieba.baidu.com

Nikita
15-12-2009, 04:47 PM
Music Video của phim : :biggrin:

1 . Hoa Khắc / Lưu Giao Long & Đan Đan
MtMqKIuw4Ws

2. Tiểu Điển & Đan Đan
B1DVaXt-6Pw

www.YoYo-Mung.com

Chiyoko_vanessa
16-12-2009, 07:21 AM
Phim này phải nói là nội dung khá hay đó, có rất nhiều bất ngờ xảy ra, những vai diễn của Ngô Mỹ Hạnh, Thạch Tú, Liêu Khải Trí ... rất hay, họ diễn xuất những vai ấy làm cho người xem càng cảm thấy hấp dẫn và tò mò trong nội dung câu chuyện.

Nikita
16-12-2009, 11:03 AM
Nhân vật Đan Đan của YoYo phải từ tập 10 trở đi mới bắt đầu đột phá ! :biggrin:
Đoạn "Đẹp nhất" là lúc Hoa Khắc chạy đến ôm lấy Đan Đan ...
Đoạn "Buồn nhất" là lúc Tiểu Điển bày tỏ tình cảm với Đan Đan ...
Đứng giữa "tình" và "bạn" , mới thật khó xử =((

Coi cái MV mà nó "thấm thía" làm sao .. gemcry

http://img191.imageshack.us/img191/2963/11628127963.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/2472/11628127950.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/8448/11628127951.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/2932/11628127952.jpg