PDA

View Full Version : [CF] Han Ji Hye | Bang Bang | So Ji Sub , Lee Min HoTrang : [1] 2

thaivy
11-02-2009, 11:48 PM
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7674_abamigos_QNjY6LUcx5hT.jpg
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7612_abamigos_7ZodlVwco5sL.jpg
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7639_abamigos_tXtwp673Ctka.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w22/sonick4ever/CF/BANGBANG/20090210bangbang.jpg

thaivy
11-02-2009, 11:50 PM
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7473_abamigos_5nG6spWIdYqD.jpg
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7509_abamigos_aherBKEfpR5j.jpg
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7500_abamigos_Zsf1Pz51HKhw.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/6573/img7487abamigos1mr6k6wtxg7.jpg
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/img7527abamigoslcterp77xl7.jpg
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/img7491abamigos8bj19ji3ws3.jpg

thaivy
11-02-2009, 11:52 PM
http://i172.photobucket.com/albums/w22/sonick4ever/CF/BANGBANG/20090210bangbang24.jpg
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/img7746abamigosx8mciqlofd2.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w22/sonick4ever/CF/BANGBANG/20090210bangbang18.jpg

thaivy
11-02-2009, 11:53 PM
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7438_abamigos_tpgPp6v15Bxe.jpg

http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7440_abamigos_TpJT6xC0PaLX.jpg

http://i172.photobucket.com/albums/w22/sonick4ever/CF/BANGBANG/20090210bangbang4.jpg

http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7441_abamigos_GCNmpeNPVN2O.jpg

thaivy
11-02-2009, 11:54 PM
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7554_abamigos_Z3yjke0QXx7g.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w22/sonick4ever/CF/BANGBANG/20090210bangbang17.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/9880/img7892abamigoskxh8lf3ylh0.jpg

thaivy
12-02-2009, 01:13 PM
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7729_abamigos_yKu0RpARfMaP.jpg
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7735_abamigos_SWrL7693ouDM.jpg
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7738_abamigos_pUJBLT0pPQiI.jpg
http://jihye.ifensi.com/bbs/attachments/img_7744_abamigos_VRS1VnQj4dmX.jpg

autumn_moonit
02-03-2009, 01:41 PM
http://img25.imageshack.us/img25/8525/bbif2.jpg

http://img11.imageshack.us/img11/6397/jj2ko8.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/317/jj3pp5.jpg

@soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:42 PM
http://img17.imageshack.us/img17/4193/jj4to8.jpg

http://img17.imageshack.us/img17/6695/jj5sv8.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/7451/jj6qo1.jpg

@soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:43 PM
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000008333.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000012033.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000015167.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000017800.jpg

autumn_moonit
02-03-2009, 01:44 PM
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000018700.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000022067.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/22009713ada575a06438db69.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/5d00768b39cb0632c9fc7a69.jpg

@soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:45 PM
http://i71.photobucket.com/albums/i123/SUNFPHOTOS/bb.jpg

http://i71.photobucket.com/albums/i123/SUNFPHOTOS/bb1.jpg

http://i71.photobucket.com/albums/i123/SUNFPHOTOS/bb2.jpg

http://i71.photobucket.com/albums/i123/SUNFPHOTOS/bb3.jpg

@Soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:46 PM
http://i71.photobucket.com/albums/i123/SUNFPHOTOS/bb4.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000002367.jpg


http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000003200.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000004100.jpg

@soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:48 PM
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000004900.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000006433.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000007267.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000008133.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000009000.jpg

@soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:48 PM
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000009833.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000010667.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000011467.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000012500.jpg

@soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:49 PM
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000013300.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000014133.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000014933.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000015833.jpg

@soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:50 PM
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000017800-1.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000018467.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000019233.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000020167.jpg

@@Soompi

autumn_moonit
02-03-2009, 01:51 PM
@Soompi

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000020800.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000021633.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000022567.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000023300.jpg

autumn_moonit
02-03-2009, 01:52 PM
http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000024067.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000024867.jpg

http://i727.photobucket.com/albums/ww272/annjoejoanne/bang_bang_renflv_000027500.jpg

Soompi

thaivy
11-03-2009, 03:33 PM
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l12.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l24.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l29.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l28.jpg

thaivy
11-03-2009, 03:33 PM
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l0.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l1.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l3.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l4.jpg

thaivy
11-03-2009, 03:34 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img13.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img14.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img13.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img14.jpg

thaivy
11-03-2009, 03:35 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img11.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img15.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img16.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img19.jpg

thaivy
11-03-2009, 03:38 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img5.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img8.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img18.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img20.jpg

thaivy
11-03-2009, 03:44 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img19.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img7.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img11.jpg
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img9.jpg

thaivy
11-03-2009, 03:47 PM
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l5.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l6.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l7.jpg
http://www.bangbang.co.kr/flash/load_cfsketch/cfscketch_l25.jpg

all pics from soompi

Gigi-Weilun
14-03-2009, 11:43 PM
Quá đẹp đôi, phải chi cặp này đóng chugn với nhau một phim nhỉ.

khietnhu
15-03-2009, 12:16 PM
uhm một cặp đôi mới :biggrin:,phải chi đóng chung một bộ nào sẽ tạo nên một cơn sốt :wink:

thaivy
30-05-2009, 12:34 AM
http://i42.tinypic.com/2a6p5qv.jpg

http://i40.tinypic.com/29ckh1j.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img20.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img18.jpg

popcornfor2

thaivy
30-05-2009, 12:35 AM
http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img16.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img15.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img12.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img10.jpg

popcornfor2

thaivy
30-05-2009, 12:35 AM
http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img9.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img3.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img2.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu16/kim_bum_so_eun/DAN/img1.jpg

thaivy
30-05-2009, 08:37 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img17.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img12.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img14.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img15.jpg

soompi

thaivy
30-05-2009, 08:38 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img9.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img10.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img11.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img13.jpg

soompi

thaivy
30-05-2009, 08:40 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img18.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img19.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img20.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img12.jpg

soompi

thaivy
30-05-2009, 08:44 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img8.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img7.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img6.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img5.jpg

soompi

thaivy
30-05-2009, 08:47 PM
http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img4.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img3.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/sketch/img2.jpg

http://i43.tinypic.com/1q07q0.jpg

soompi

thaivy
17-06-2009, 09:56 PM
http://i527.photobucket.com/albums/cc351/magaritta123/1_wizvoice.jpg

http://i527.photobucket.com/albums/cc351/magaritta123/tgsb6_tmp.jpg

http://i527.photobucket.com/albums/cc351/magaritta123/tgsb7_tmp.jpg

http://i527.photobucket.com/albums/cc351/magaritta123/200906161346097049_sswks.jpg

soompi

thaivy
05-09-2009, 12:42 AM
cái thời trang Bang Bang này đồ đẹp thật,sis Hye diện mấy bộ mình nhìn mà thix gê lun

http://img399.imageshack.us/img399/5295/cocobbcptr11.jpg

thaivy
20-09-2009, 02:23 PM
thời trang Bang bang

http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img3.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img7.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img15.jpg

http://www.bangbang.co.kr/upload/catalogue/img16.jpg

Taline
10-11-2009, 12:13 AM
Pic mới! Thích cái tấm ss ôm cây kẹo :))

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/0e3e0308ce5bb61ee92488c0.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/39663d126578197ff819b8c0.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/341e4ffb3b8e024a034f56c7.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/40070d24077b3e05d40742c7.jpg


baidu

-♥[Fung]♥-
10-11-2009, 03:19 PM
http://i804.photobucket.com/albums/yy328/ttun9x/jhg.jpg

cr: soompi

lanhuong
14-11-2009, 08:22 AM
http://image.tin247.com/kenh14/090531103729-544-401.jpg

http://image.tin247.com/kenh14/090531103730-807-117.jpg

http://image.tin247.com/kenh14/090531103730-44-947.jpg
http://image.tin247.com/kenh14/090531103730-846-381.jpg

lanhuong
14-11-2009, 08:24 AM
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb11031.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb11032.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb11033.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb11034.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb11035.jpg

lanhuong
14-11-2009, 08:25 AM
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb11037.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb11038.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb11039.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb110311.jpg

lanhuong
14-11-2009, 08:26 AM
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb110320.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb110321.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb110325.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb110328.jpg

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/vannt1/2009/03/f1/bb110318.jpg
tinnhanhvietnam.net

Taline
04-12-2009, 11:40 PM
BANG BANG WINTER 2009

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/26579f10abd3767ef919b87f.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/224e7bc6b61247e438db497f.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/a9b7ffec7ea493d4b3fb9578.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/96f81a3c0cfcf5d5838b1378.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/64e411474e634409cefca379.jpg

baidu

Taline
04-12-2009, 11:41 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/238f88df2406baf68c102979.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/a714929967e69d9ac8eaf454.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/5e2915dc2a5f1777cdbf1a54.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/3865e5ab8cf809d31f17a255.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/aa0d72284aeaf2b4023bf655.jpg

baidu

Taline
04-12-2009, 11:48 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/5b1f2196441cbb31d31b7055.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/1f723e203cd1cadcd6cae256.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/dbc790d3bedd7f179a502722.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/f9e601ed52e85b39fcfa3c22.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/69eddd8b6aa2c99c0e244422.jpg

baidu

Taline
04-12-2009, 11:48 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/7823378d9e18ced5503d9223.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/d1ff2bb365e78f7b08230223.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/87daf73f67629fc13c6d972c.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/d1ff2bb3661b8e7b0923023f.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/e126bb972572c5277bf48038.jpg

baidu

Taline
04-12-2009, 11:53 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/72da09536c9e73a08c5430f7.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/d6a214b5ae93cbdb31add1e0.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/64e411474f984509cffca3e0.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/2cecdadb0520c6c639012fe7.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/7df3f12e27ef6ec38a1399e7.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/fdabe1126f3d0fd3c3ce79e6.jpg
baidu

Taline
04-12-2009, 11:54 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/b95a7cb657e7e95c8bd4b239.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/af84e02143fe577d9822ed38.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/83f73721eed7666bad34de39.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/4231d489921a7e3dc8fc7a39.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/293e0ed13c03861b970a160b.jpg
baidu

Taline
04-12-2009, 11:56 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/f3f92b1288f4fe2e213f2e14.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/94f50b6c38d996f581cb4a14.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/9aee90d1bd27712f3af3cf15.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/ba0a605e7f26946cfbf2c015.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/28cf681901393ad5af5133e6.jpg

baidu

Taline
04-12-2009, 11:58 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/72da09536c9e73a08c5430f7.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/d6a214b5ae93cbdb31add1e0.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/64e411474f984509cffca3e0.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/2cecdadb0520c6c639012fe7.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/7df3f12e27ef6ec38a1399e7.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/fdabe1126f3d0fd3c3ce79e6.jpg
baidu

thaivy
05-12-2009, 01:49 AM
http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_10.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_15.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_17.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_11.jpg

thaivy
05-12-2009, 01:50 AM
http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_12.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_13.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_14.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_16.jpg

thaivy
05-12-2009, 01:55 AM
http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_18.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_19.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d148/khwy/BangFW_20.jpg

^^HannahKutie^^
21-02-2010, 08:36 PM
Bang Bang Jeans Ads 2010

http://c.upanh.com/upload/3/191/KF0.7298125_1_1.jpg
catmom1

Taline
25-02-2010, 04:45 PM
Bang Bang Spring 2010

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/c8a1a9441d1739b6b2b7dcb0.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/8d6706f403f6cd5addc474b7.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/88b673cb8c5f922bbe09e6ae.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/c3fed95820a70cb5800a18ad.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/085019dfc5f4ea27632798ad.jpg

baidu

Taline
25-02-2010, 04:46 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/29baafef1e0cfd22fdfa3cac.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/15912673dfc3d3288701b0ac.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/6906d2b418fd4e478bd4b2a5.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/9c81f403824ab6bcd43f7cdb.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/5e953101e132d83a7bec2cda.jpg

baidu

Taline
25-02-2010, 04:48 PM
Chẹp chẹp ... Đẹp quá :wink:

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/8e75bbde768bb16cccbf1ade.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/cf2e9022f0066cc7d7cae2dd.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/553afa1f360e0b57f624e4dc.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/195f01f7100bf816730eec6e.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/8f6a01248942f71fd507426e.jpg

baidu

Taline
25-02-2010, 04:51 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/cc6fb87e60da050c0dd7da6f.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/15912673df8fd3288601b068.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/23a58510bf895935203f2e75.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/8b438f94b0a01d2ad31b7076.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/c3fed95820dd0cb5810a1877.jpg

baidu

Taline
25-02-2010, 04:53 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/248802d10ab192e7562c847d.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/1c6a6522332340904723e87e.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/c041f0dcd76ada95cc11667e.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/6a56ce5cb4523377faf2c07f.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/f962a0d30b6e2100960a1646.jpg

baidu

Taline
25-02-2010, 04:54 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/e67d4290be7113b9a877a447.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/f67d44080c747da10b7b8247.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/a491a3643b3318c4f6365448.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/0692356d2d87d2cf42169449.jpg

http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/7a51dc2abe4854af023bf649.jpg

baidu

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 04:57 PM
Bang Bang Spring Catalogue 2010

http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/img2.jpghttp://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/img5.jpg

http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/img8.jpg


http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/img11.jpgbangbang.co.kr

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 05:01 PM
http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/sketch4.jpg

http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/sketch12.jpg

bangbang.co.kr

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 05:01 PM
http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/sketch6.jpg


http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/sketch8.jpg

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 05:09 PM
Bang Bang BTS


http://c.upanh.com/upload/3/317/3L0.7424177_1_1.png

http://c.upanh.com/upload/3/317/VZ0.7424175_1_1.png
http://c.upanh.com/upload/3/317/7V0.7424181_1_1.png
http://c.upanh.com/upload/3/317/ZL0.7424196_1_1.png

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 05:10 PM
http://c.upanh.com/upload/3/317/5E0.7424197_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/3/317/LZ0.7424198_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/317/SC0.7424199_1_1.png

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 05:11 PM
http://c.upanh.com/upload/3/317/VZ0.7424201_1_1.png
http://c.upanh.com/upload/3/317/LT0.7424202_1_1.jpg

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 05:20 PM
Screencaps Bang Bang Jeans CF 2010

http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/100225BangBangCFflv_snapshot_0014_2.jpg
http://i579.photobucket.com/albums/ss238/minhofans/LMH1/100225BangBangCFflv_snapshot_0019_2.jpgsoompi

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 05:29 PM
Baidu


http://c.upanh.com/upload/3/318/3L0.7424472_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/3/318/3L0.7424475_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/3/318/3L0.7424478_1_1.jpg

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 05:29 PM
http://c.upanh.com/upload/3/318/NS0.7424483_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/3/318/SC0.7424486_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/318/CS0.7424487_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/318/LT0.7424488_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/318/CS0.7424490_1_1.jpg

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 09:44 PM
http://c.upanh.com/upload/3/327/CS0.7433490_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/3/327/TL0.7433496_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/327/3L0.7433504_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/327/3L0.7433506_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/327/B40.7433512_1_1.jpg

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 10:42 PM
HQ Caps From Bang Bang Jeans CF 2010

http://c.upanh.com/upload/3/329/T30.7436283_1_1.jpgbaidu

^^HannahKutie^^
25-02-2010, 10:43 PM
http://c.upanh.com/upload/3/329/3L0.7436287_1_1.jpg


baidu

Taline
25-02-2010, 11:16 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/6debab51532cd3bb8d54305c.jpg

baidu

Taline
27-02-2010, 06:23 PM
http://i920.photobucket.com/albums/ad47/wizard_naruto/29c0ac895cc588870f2444b3.jpg

baidu

^^HannahKutie^^
27-02-2010, 09:12 PM
[27.02.2010] KBS Entertainment Relay - Cap From Bang Bang CF Filming

http://img191.imageshack.us/img191/1104/bang1.jpg


sp

^^HannahKutie^^
28-02-2010, 07:23 PM
More Caps From KBS Ent Relay 27.02.2010 - Bang Bang Jeans Filming CF

http://upic.me/i/ar/62sm5.jpg

http://upic.me/i/1e/sexm4.jpg
http://upic.me/i/ba/adtm2.jpg
http://upic.me/i/5r/980m1.jpg

DC

^^HannahKutie^^
01-03-2010, 07:24 PM
http://c.upanh.com/upload/3/458/T30.7564441_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/3/458/TL0.7564442_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/458/CS0.7564444_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/458/CS0.7564449_1_1.jpg


baidu

^^HannahKutie^^
01-03-2010, 07:26 PM
http://c.upanh.com/upload/3/458/3L0.7564445_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/3/458/CS0.7564447_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/458/TL0.7564452_1_1.jpgbaidu

Taline
02-03-2010, 02:52 AM
Cont

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/e479af18bb9f1b7143a9adda.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/5d309b00c9d02be2277fb5da.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/760e6e0f98a87bfe7bcbe1da.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/7ec36ac747b4622f9d163dda.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/c3d9fcff747e10055c6008da.jpg

baidu

Taline
02-03-2010, 02:57 AM
http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/6c2e46aee153e7cffbed50da.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/5aa390557cb25c2b3a2935db.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/3a0634359cc6af0f5bb5f5a4.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/4fa79bd74d1e321b07088ba0.jpg

http://i483.photobucket.com/albums/rr191/nar-sama/64aea50012c65a37738da5dd.jpg

baidu

^^HannahKutie^^
08-03-2010, 09:40 AM
http://c.upanh.com/upload/3/669/3L0.7775537_1_1.jpg


http://c.upanh.com/upload/3/669/2G0.7775539_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/669/DH0.7775534_1_1.jpg
Baidu

^^HannahKutie^^
10-03-2010, 01:47 PM
Bang Bang Jeans - TV CF 40th Anniversary


http://img715.imageshack.us/img715/1021/201003tvcftable.jpgBangBangKr

^^HannahKutie^^
19-03-2010, 04:23 PM
http://c.upanh.com/upload/4/63/TL0.8194495_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/4/63/ZL0.8194497_1_1.jpg


baidu

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:31 PM
soompi


http://img99.imageshack.us/img99/8992/49132495.jpg

http://img153.imageshack.us/img153/3389/15724877.jpg

http://img72.imageshack.us/img72/2759/q24.jpg

http://img405.imageshack.us/img405/7997/q61q.jpg

http://img532.imageshack.us/img532/3213/q62z.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:33 PM
http://img532.imageshack.us/img532/3213/q62z.jpg

http://img405.imageshack.us/img405/7997/q61q.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/6312/q60w.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/5750/q59.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/6523/q58o.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:34 PM
http://img99.imageshack.us/img99/5969/q55.jpg


http://img687.imageshack.us/img687/8217/q56d.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/7561/q57w.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/9560/q54.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/6387/q53j.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:35 PM
http://img219.imageshack.us/img219/1636/q52.jpg

http://img153.imageshack.us/img153/2383/q51.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/9029/q50.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/7510/q49.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/9365/q48.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:37 PM
http://img153.imageshack.us/img153/2834/q47.jpg

http://img532.imageshack.us/img532/8043/q46.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/1649/q45.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/4291/q44.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/4913/q43.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:38 PM
http://img72.imageshack.us/img72/3765/q42.jpg

http://img405.imageshack.us/img405/2850/q41x.jpg
http://img532.imageshack.us/img532/2482/q40y.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/982/q39.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/853/q38d.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:39 PM
http://img511.imageshack.us/img511/4/q37.jpg

http://img532.imageshack.us/img532/9464/q36.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6887/q35.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/2886/q34.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/7103/q33.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:40 PM
http://img338.imageshack.us/img338/7657/q30.jpg

http://img101.imageshack.us/img101/7705/q31i.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/6295/q29.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/1255/q32.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/442/q28n.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:42 PM
http://img210.imageshack.us/img210/4656/q27j.jpg

http://img532.imageshack.us/img532/3614/q26d.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/8058/q25b.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/2759/q24.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3929/q23.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:44 PM
http://img101.imageshack.us/img101/6717/q22x.jpg

http://img405.imageshack.us/img405/4136/q21f.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/7081/q20.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/4026/q19w.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/677/q18i.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:45 PM
http://img80.imageshack.us/img80/8865/q17.jpg

http://img99.imageshack.us/img99/2766/q16j.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/801/q15l.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/3502/q14c.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/7879/q13a.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:46 PM
http://img80.imageshack.us/img80/521/q12c.jpg

http://img339.imageshack.us/img339/3988/q11v.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/5799/q10y.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/3484/68527772.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/3012/80771467.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:47 PM
http://img339.imageshack.us/img339/6867/99297864.jpg

http://img405.imageshack.us/img405/9606/91966016.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3389/15724877.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/8992/49132495.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/764/93161771.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:48 PM
http://img80.imageshack.us/img80/3927/24028499.jpg

http://img99.imageshack.us/img99/7185/24845843.jpg

^^HannahKutie^^
29-04-2010, 04:50 PM
Han Ji Hye & Lee Min Ho ~ Bang Bang MV


DA_w3-_jeEs