Login now! Register Now!
Forgot Password?    The Facebook Platform
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
View RSS Feed

Shanghai_KAT_703

Vai diễn tuyệt đỉnh của Huỳnh Hiểu Minh?

Rate this Entry
Trích Nguyên văn bởi babie211 View Post
Mình thích vai Hứa Văn Cường nhất, đẹp trai, nam tính, lạnh lùng
Những màn đánh nhau của anh Minh trong phim phải nói là tuyệt đỉnh
Đồng ý hai chân hai tay luôn!
Mà ít thấy Babie lên Đỉnh cùng tụi này nhỉ?

Submit "Vai diễn tuyệt đỉnh của Huỳnh Hiểu Minh?" to Google Submit "Vai diễn tuyệt đỉnh của Huỳnh Hiểu Minh?" to Digg Submit "Vai diễn tuyệt đỉnh của Huỳnh Hiểu Minh?" to StumbleUpon Submit "Vai diễn tuyệt đỉnh của Huỳnh Hiểu Minh?" to del.icio.us Submit "Vai diễn tuyệt đỉnh của Huỳnh Hiểu Minh?" to Facebook

Categories
Uncategorized

Phản Hồi

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: