Login now! Register Now!
Forgot Password?    The Facebook Platform
Chào bạn! Bạn nhận được thông báo này do chưa đăng nhập vào DienAnh.Net.
Bạn vui lòng đăng nhập vào DienAnh.Net để sử dụng các tính năng của DAN đầy đủ hơn!
Trang 1/21 1234511 ... Trang CuốiTrang Cuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 307
 1. #1
  Tham gia ngày
  Jan 1970
  Địa chỉ
  At the dolphin bay
  Bài gởi
  1,527

  Mặc Định [2007, TQ] Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài [Completed 41/41]

  Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài 2007  Poster by shinhinm @ dienanh.net

  Nếu đem link post ở nơi nào khác ngoài Dienanh.net, yêu cầu bắt buộc ghi rõ nguồn: Phụ đề tiếng Việt bởi DST@DienAnh.Net


  Phụ đề tiếng Việt được làm bởi :  Tập 1
  Dịch sang tiếng Việt : amethyst2500, Doanh Doanh, latuongtu, quat983, trangtretruc @ dienanh.net
  Timing : Sweet Angel @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  ShareBee


  Tập 2
  Dịch sang tiếng Việt : lienle932, quat983, trangtretruc @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  ShareBee


  Tập 3
  Dịch sang tiếng Việt : lienle932, quat983 @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  Shareonall + Mediafire
  Mediafire


  Tập 4
  Dịch sang tiếng Việt : trangtretruc @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  MU + MF


  Tập 5
  Dịch sang tiếng Việt : trangtretruc @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  ShareBee


  Tập 6
  Dịch sang tiếng Việt : trangtretruc @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : kawajj @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  ShareBee


  Tập 7
  Dịch sang tiếng Việt : quat983 @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  ShareBee


  Tập 8
  Dịch sang tiếng Việt : quat983 @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  ShareBee


  Tập 9
  Dịch sang tiếng Việt : diepkhanh @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  ShareBee


  Tập 10
  Dịch sang tiếng Việt : quat983 @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  Megaupload
  Mediafire


  Tập 11
  Dịch sang tiếng Việt : quat983 @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 12
  Dịch sang tiếng Việt : lienle932 @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 13
  Dịch sang tiếng Việt : trangtretruc @ dienanh.net
  Timing : jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 14
  Dịch sang tiếng Việt : lienle932 @ dienanh.net
  Timing : zingzang @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 15
  Dịch sang tiếng Việt : trangtretruc @ dienanh.net
  Timing : Z.I.L @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  Mediafire


  Tập 16
  Dịch sang tiếng Việt : lienle932 @ dienanh.net
  Timing : Z.I.L @ dienanh.net
  Encoding and Uploading : Serpent's Lion @ dienanh.net
  Spot checking : ABO @ dienanh.net
  Editing : Doanh Doanh @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 17
  Vietsub by trangtretruc @ dienanh.net
  Timing by Atlas @ dienanh.net
  Spot checking: ABO @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 18
  Vietsub by lienle932 @ dienanh.net
  Timing by Atlas @ dienanh.net
  Spot checking: ABO @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 19
  Vietsub by trangtretruc @ dienanh.net
  Timing by Z.I.L @ dienanh.net
  Spot checking: ABO @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 20
  Translating: trangtretruc @ www.dienanh.net
  Editing: Doanh Doanh @ www.dienanh.net
  Spot checking: ABO @ www.dienanh.net
  Timing: kawajj @ www.dienanh.net
  Encoding & uploading: Atlas @ www.dienanh.net
  Mediafire  Tập 21
  Vietsub by diepkhanh @ dienanh.net
  Timing by kawajj @ dienanh.net
  Spot checking: ABO @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net

  Sharebee


  Tập 22
  Vietsub by mashihui @ dienanh.net
  Timing by jama @ dienanh.net
  Spot checking: ABO @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net

  Sharebee  Tập 23
  Vietsub by lienle932 @ dienanh.net
  Timing by Z.I.L @ dienanh.net
  Spot checking: ABO @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net
  Sharebee  Tập 24
  Vietsub by lienle932 @ dienanh.net
  Timing by Z.I.L @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net

  Sharebee


  Tập 25
  Vietsub by trangtretruc @ dienanh.net
  Timing by Z.I.L @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net

  Sharebee  Tập 26

  Vietsub by quat938 @ dienanh.net
  Timing by jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net

  Sharebee


  Tập 27
  Vietsub by Bạch Phát Ma Nữ @ dienanh.net
  Timing by Chagushu @ dienanh.net
  Editing by ABO @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Sweet Angel @ dienanh.net
  Sharebee


  Tập 28
  Vietsub by lienle932 @ dienanh.net
  Timing by Chagushu @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Sweet Angel @ dienanh.net

  Sharebee  Tập 29
  Translating by quat983 @ dienanh.net
  Timing by Tiểu Nhu @ dienanh.net
  Editing by ABO @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net

  Sharebee


  Tập 30
  Translating by lienle932 @ dienanh.net
  Timing by Tiểu Nhu @ dienanh.net
  Editing by ABO, Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net

  Sharebee


  Tập 31
  Translator: quat983 @ dienanh.net
  Timer: -EVOLVE- @ dienanh.net
  Spot checker: Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoder and Uploader: Serpent's Lion @ dienanh.net

  Mediafire
  Sharebee


  Tập 32
  Translator: Bạch Phát Ma Nữ @ dienanh.net
  Timer:
  Umi @ dienanh.net
  Spot checker:
  Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoder and Uploader:
  Serpent's Lion @ dienanh.net

  Mediafire
  Sharebee
  Re-up


  Tập 33
  Translator: quat983 @ dienanh.net
  Timer: Umi @ dienanh.net
  Editor: ABO @ dienanh.net
  Encoder - Uploader: Serpent's Lion @ dienanh.net
  Mediafire


  Tập 34
  Mediafire


  Tập 35
  Translator: quat983 @ dienanh.net
  Timer: Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editor: ABO @ dienanh.net
  Encoder - Uploader: Serpent's Lion @ dienanh.net

  Sharebee


  Tập 36
  Translator: quat983 @ dienanh.net
  Timer: Umi @ dienanh.net
  Editor: ABO, Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoder - Uploader: Serpent's Lion @ dienanh.net

  Mediafire
  Sharebee


  Tập 37
  Translator: quat983 @ dienanh.net
  Timer: Umi @ dienanh.net
  Editor: ABO, Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoder - Uploader: Serpent's Lion @ dienanh.net
  Mediafire
  Sharebee


  Tập 38
  Translator: lienle932 @ dienanh.net
  Timer: Umi @ dienanh.net
  Editor: ABO @ dienanh.net
  Encoder - Uploader: Serpent's Lion, ngquangkhai @ dienanh.net
  Mediafire
  Sharebee


  Tập 39
  Translator: quat983 @ dienanh.net
  Timer: Iris hyo @ dienanh.net
  Editor: Doanh Doanh @ dienanh.net
  Encoder - Uploader: Serpent's Lion @ dienanh.net
  Mediafire
  Sharebee


  Tập 40
  Translator: JackieNo1 @ dienanh.net
  Timer: Iris hyo @ dienanh.net
  Editor: ABO @ dienanh.net
  Encoder - Uploader: Serpent's Lion @ dienanh.net
  Mediafire


  Tập 41
  Translator: JackieNo1 @ dienanh.net
  Timer: Iris hyo @ dienanh.net
  Editor: ABO @ dienanh.net
  Encoder - Uploader: Serpent's Lion @ dienanh.net
  Mediafire
  MU re-up
  Part 2 MF re-up


  thay đổi nội dung bởi: Doanh Doanh, 04-02-2012 lúc 07:49 PM


  全世界都陪你听着
  这是爱你会明白

  DST 加油

 2. #2
  Tham gia ngày
  Jan 1970
  Địa chỉ
  I live in 又见一帘幽梦 with ★張嘉倪★
  Bài gởi
  83

  Mặc Định

  Phim này do 2 diên viên chính đóng là: Hà Nhuận Đông vai Lương Sơn Bá và Đổng Khiết vai Chúc Anh Đài
  ♪Sinh mệnh! Có khi không cảm nhận được.
  Tôi sớm đã lặng lẽ thay đổi.
  Khi bạn dũng cảm hướng về thời khắc đó,
  bạn sẽ phát hiện bóng tối đã sớm không còn.♪
  ♥♣(Mars)♣♥

 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Địa chỉ
  HCMC
  Bài gởi
  169

  Mặc Định

  Cách ghép file lại bằng HJSplit (credit) Gi-Ma-Mi)
  Hjsplit
  TẬP 1 VIETSUB


  Vietsub by amethyst2500, Doanh Doanh, latuongtu, quat983, trangtretruc @ dienanh.net
  Timing by Sweet Angel @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net


  Không đem link phim post lại hay re-up trên bất cứ website nào ngoài www.dienanh.net  Re-up link Mediafire
  :
  http://www.mediafire.com/?1wwyriq4nuz
  http://www.mediafire.com/?1njw1vyilyd
  http://www.mediafire.com/?2mtzjqmooq1

  Part 1
  Part 2
  Part 3

  Note: Tên file minh ghi nham thanh "Tap 2". Day la link cua tap 1.+
  thay đổi nội dung bởi: serpentslion, 24-01-2009 lúc 01:59 AM

 4. #4
  Tham gia ngày
  Jan 1970
  Địa chỉ
  At the dolphin bay
  Bài gởi
  1,527

  Mặc Định

  Cách ghép file lại bằng HJSplit (credit) Gi-Ma-Mi)
  Hjsplit
  TẬP 2 VIETSUB


  Vietsub by lienle932, quat983, trangtretruc @ dienanh.net
  Timing by jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net


  Không đem link phim post lại hay re-up trên bất cứ website nào ngoài www.dienanh.net  Part 1
  Part 2
  Part 3
  thay đổi nội dung bởi: Doanh Doanh, 19-11-2007 lúc 10:33 PM


  全世界都陪你听着
  这是爱你会明白

  DST 加油

 5. #5

  Mặc Định

  H...j...x... đừng cười nha nhưng mình ko biết cách xem hay down như thế nào có thể hướng dẫn chi tiết giùm được ko? Nhưng mình ko thể vào trang nội bộ dc vì mình chưa đủ bài bạn hướng dẫn luôn ở trang này nhé t...h...a...n...k ...n...h...ì...u!

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Địa chỉ
  HCMC
  Bài gởi
  169

  Mặc Định Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Tập 3 - Việt subbed bởi dienanh.net

  Cách ghép file lại bằng HJSplit (credit) Gi-Ma-Mi

  Hjsplit

  TẬP 3 VIETSUB


  Vietsub by lienle932, quat983 @ dienanh.net
  Timing by jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net

  Không đem link phim post lại hay re-up trên bất cứ website nào ngoài www.dienanh.net

  Re-up Mediafire:
  http://www.mediafire.com/?z2wtd2jmmzh
  http://www.mediafire.com/?tlnrownjqzm
  http://www.mediafire.com/?omcngmydjmm

  Part 1
  Part 2
  Part 3
  thay đổi nội dung bởi: serpentslion, 24-01-2009 lúc 10:31 PM

 7. #7

  Mặc Định

  phim hay quá bạn ơi, cám ơn bạn lắm lắm , nhưng mình có một thắc mắc mong bạn giải đáp giùm nhé, đó là phim này sắp tới vtv3 sẽ chiếu nên mình k biết các bạn còn tiếp tục làm phụ đề nữa k? (làm ơn đừng bỏ nha , tui thích phim này chết đi đc )và nếu đc bạn cố up nhanh chút xíu đc k

 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Địa chỉ
  HCMC
  Bài gởi
  169

  Mặc Định Luong Son Ba - tap 4 Vietsubbed

  Cách ghép file lại bằng HJSplit (credit) Gi-Ma-Mi

  TẬP 4 VIETSUB  Vietsub by trangtretruc @ dienanh.net
  Timing by jama @ dienanh.net
  Encoding and Uploading by Serpent's Lion @ dienanh.net
  Editing by Doanh Doanh @ dienanh.net

  Không đem link phim post lại hay re-up trên bất cứ website nào ngoài www.dienanh.net

  Part 1
  Part 2
  Part 3

  Link mediafire
  Part 1
  Part 2
  Part 3
  thay đổi nội dung bởi: serpentslion, 16-12-2007 lúc 06:35 PM

 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Địa chỉ
  HCMC
  Bài gởi
  169

  Mặc Định

  @ lubibi: cảm ơn bạn đã thích film nì . DAN chỉ làm 4 tập thui, tại vì trên tv có chiếu. Lẽ ra đã xong từ lâu, mà tại mình lu bu việc, lề mề công việc, thành thật xin lỗi.

 10. #10

  Mặc Định

  down bằng Megaupload chắc mình bó tay, click zô hoài nó hông cho down, bạn nào có link khác kô cho mình xin với, thanks nhìu ^^

 11. #11

  Mặc Định

  k biết đâu tui thấy xem bản phụ đề cua DST hay hơn xem trên tv dịch mừ, vậy là các bạn ngừng dịch sao các bạn làm tiếp đi mừ , năn nỉ mà
  suýt quên bạn có thể up phần 2 của tập 4 lên sharebee k chứ để ở mega thì mình chịu k down đc

 12. #12

  Mặc Định

  Phương cũng như các bạn mong DAN là sub tiếp bộ phim này, vì khi VTV chiếu bộ phim này thì Phương không có thời gian mà xem, vả lại Phương không thích kiểu thuyết minh của phía ngoài Bắc, thà Phương coi vietsub hoặc thuyết minh của người miền nam có vẻ ấm áp hơn.
  Mong DAN đừng ngưng vietsub bộ phim này . Phương có xem qua ba tập đầu thấy hay lắm . Cám ơn DAN đã cho mọi người xem phim này .
  Phương thấy tập 4 chỉ có 2 phần vậy .
  thay đổi nội dung bởi: Hoàng Phương, 09-12-2007 lúc 09:47 AM

 13. #13

  Mặc Định

  Trích Nguyên văn bởi Hoàng Phương View Post
  Phương cũng như các bạn mong DAN là sub tiếp bộ phim này, vì khi VTV chiếu bộ phim này thì Phương không có thời gian mà xem .
  Hjx đúng vậy DAN cố gắng làm tiếp đi không phải ai cũng có thời gian để xem mà hoặc có xem cũng đâu phải ko bỏ xót, mọi người đều rất mong đợi các tập tiếp theo của DAN đó.
  Thanks DAN
  <img src="http://i250.photobucket.com/albums/gg247/Vylforever/4.gif"></img>

 14. #14
  Slam's Avatar
  Slam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn DienAnhNet Anniversary 2008
  BEST STAFF OF THE YEAR

  -‘๑’- Độc Cô Cầu Vượt -‘๑’-


  Tham gia ngày
  Jan 1970
  Địa chỉ
  Neverland
  Bài gởi
  6,903
  Blog Entries
  1

  Mặc Định

  Slam đã down toàn bộ tập đầu về rồi
  Slam rất mong các bạn cố gắng đừng bỏ lỡ
  Slam thik xem phụ đề hơn là thuyết minh vì có thể nghe rõ cả tiếng các nhân vật+nhạc trong phim
  Mong các bạn tiếp tục cố gắng Cảm ơn các bạn nhiều
  Oh my god

 15. #15
  Tham gia ngày
  Jan 1970
  Địa chỉ
  At the dolphin bay
  Bài gởi
  1,527

  Mặc Định

  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ phim.
  Hiện nay DST ko có đủ translator để dịch trực tiếp phim tiếng Hoa. Vì DD nghĩ mọi người thích coi nhanh thì coi bản thuyết minh trên tivi cho rồi. DD sẽ bàn lại xem có tiếp tục dịch tiếp ko

  Riêng link part 2 ep 4, nay mai sẽ có link re-up trên host khác cho mọi người


  全世界都陪你听着
  这是爱你会明白

  DST 加油

Trang 1/21 1234511 ... Trang CuốiTrang Cuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Đánh Dấu

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
 • Bạn không được quyền gửi bài trả lời
 • Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
 • Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết
 •