Bạn thích Thanh Thuý đóng phim nào nhứt? Hãy tham gia bình chọn nào