Khương Thịnh đóng Một thời ta đuổi bóng và hiện nay là Cho yêu thương quay về hay quá đi mất. Mà sao ít thông tin về KT quá vậy