Đông Mộng Thực

Đông Mộng Thực

Sinh nhật: 22/01/1993
Quê quán: Nam Kinh
Tiểu sử: Đông Mộng Thực nổi lên khi tham gia show thực tế Xuất Phát Đi Thiếu Niên, Đại Học Năm Nhất. Anh cũng đươc chú ý khi tham gia Tru Tiên Thanh Vân Chí hay đóng chính trong Đường Kiêu Ngạo Như Vậy.

佟梦实

Gửi bình luận

ẢNH CỦA Đông Mộng Thực

PHIM LIÊN QUAN