Im Chang Jeong

Im Chang Jeong

Sinh nhật: 30/11/1973
Quê quán: GyeongGi
Tiểu sử: Im Chang Jeong là 1 diễn viên kiêm ca sĩ người Hàn Quốc. Những bộ phim có sự xuất hiện của anh: Rose Motel (1990), From Seom River to the Sky (1992), The Rules of the Game (1994), Beat (1997), If the Sun Rises in the West (1998), Jakarta (2000), My Boss, My Hero (2001), Sex Is Zero (2002), Romantic Assassin (2003), All for Love (2005), Miracle on 1st Street (2007), Twilight Gangsters (2010), Tumbleweed (2013),.....