Kim Hyun Joo

Kim Hyun Joo

Sinh nhật: 24/04/1977
Quê quán: GyeongGi
Tiểu sử: Kim Hyun Joo là 1 diễn viên Hàn Quốc. Cô bắt đầu làm mẫu trong tạp chí tuổi teen khi cô còn học trung học năm thứ ba. Năm 1996, cô xuất hiện lần đầu giải trong video âm nhạc cho Kim Hyun-chul. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1997 trong bộ phim truyền hình The Reason I Live (1997). Mặc dù là một người mới, cô được chọn vào vai chính trong bộ phim If It Snows on Christmas (1998) với Park Yong-ha, tiếp theo là Calla (1999) với Song Seung-heon.

Cô bắt đầu làm mẫu trong tạp chí tuổi teen khi cô còn học trung học năm thứ ba. Năm 1996, cô xuất hiện lần đầu giải trong video âm nhạc cho Kim Hyun-chul. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1997 trong bộ phim truyền hình The Reason I Live (1997). Mặc dù là một người mới, cô được chọn vào vai chính trong bộ phim If It Snows on Christmas (1998) với Park Yong-ha, tiếp theo là Calla (1999) với Song Seung-heon.