Quách Hiểu Đình

Quách Hiểu Đình

Sinh nhật: 02/01/1993
Quê quán: Thượng Hải
Tiểu sử: Quách Hiểu Đình là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô nổi lên khi tham gia Bộ Bộ Kinh Tâm, Triệu Thị Cô Nhi Án, Mẹ Hổ Bố Mèo, Vân Chi Phàm...

郭晓婷