Trần Quốc Bang

Trần Quốc Bang

Sinh nhật: 04/02/1968
Quê quán: Hong Kong
Tiểu sử: Trần Quốc Bang (Power Chan, 陈国邦) nghệ sĩ Hong Kong, mặc dù chỉ đóng vai phụ nhưng diễn xuất của anh luôn được đánh giá cao