Vương Ngạn Lâm

Vương Ngạn Lâm

Sinh nhật: 28/07/1989
Quê quán: Liêu Ninh
Tiểu sử: Vương Ngạn Lâm là nam diễn viên tốt nghiệp từ học viện hí kịch Thượng Hải. Anh từng tham gia Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên, Toàn Phong 11 Người, Tần Thời Minh Nguyệt, Pháp Sư Vô Tâm.

王彦霖