Vương Tử Toàn

Vương Tử Toàn

Sinh nhật: 12/11/1992
Quê quán: Tứ Xuyên
Tiểu sử: Vương Tử Toàn là nữ diễn viên Trung Quốc nổi lên khi tham gia bộ phim Thiếu Niên Ban, Anh Có Thích Nước Mỹ Không, Hà Thần...

王紫璇

Gửi bình luận

ẢNH CỦA Vương Tử Toàn

PHIM LIÊN QUAN