Mô tả:

Theo lời diễn viên úp mở ở bản Việt thì phim sẽ nhân văn hơn. Mà khán giả thấy bố chồng của Nam có chút “cảnh cáo” cô không nên qua lại với dân xã hội, ông xem ra không hài lòng lắm, nếu mà biết chuyện xưa thì khó tránh khỏi Nam - Long xa cách nhau. Thôi thì sương sương có 8 nội dung rất nhiều người đang chờ biên kịch giải quyết lần lượt. 

trao đổi - bàn luận