Anh không sai khi có cả 2 người để thương cùng một lúc. Chỉ là em không thể chấp nhận

150 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

"Anh không sai khi có cả 2 người để thương cùng một lúc. Chỉ là em sai khi không thể hiểu cho hành động còn day dưa với người cũ của anh".

Lúc cô ấy cần anh thì cũng là lúc em cần anh. Rồi thì sao, người anh muốn che chở muốn ở bên thì vẫn là cô ấy thôi. Có lẽ em chưa đủ quan trọng, chưa là lý do để đủ thuyết phục để anh có thể dứt khoát với cô ấy. Chỉ mong sau này, người đến sau em sẽ có thể nhận một tình yêu toàn vẹn của anh. Hay có thể đó cũng chính là CÔ ẤY – NGƯỜI YÊU CŨ của anh.

trao đổi - bàn luận