Cara và Noway tự nhận là đôi bạn cùng tiến

5730 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Cara và Noway nên duyên trong một chương trình ghép đôi. Sự đồng điệu về tâm hồn đã khiến hai người duy trì mối quan hệ hạnh phúc cho đến giờ phúc này. Khi được hỏi về bí quyết cũng như chia sẻ thêm về chuyện tình yêu của mình thì Cara và Noway tự nhận là “đôi bạn cùng tiến”.

trao đổi - bàn luận