Mô tả:

Theo đuổi những câu chuyện tâm linh đáng sợ để làm thành một bộ phim, cả ekip đã lường trước được những điều sẽ là đối mặt nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không tránh khỏi!

trao đổi - bàn luận