Mô tả:

Một bộ phim dựa trên những truyền thuyết đô thi có thật, những tình tiết mang màu sắc u ám với chất liệu từ cuộc sống đời thường càng khiến chúng ta phải tin!!! 

trao đổi - bàn luận