Điểm yếu của Black Adam: “Sấp mặt” vì thần chú, không hẳn bất tử

1154 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Từ những thông tin đầu tiên được hé lộ, nhiều khán giả khi chứng kiến sức mạnh của Black Adam đã lập tức tin rằng anh ta “trên cơ” rất nhiều so với Shazam và hoàn toàn có thể sánh với Superman. Thể lực dồi dào, tốc độ siêu phàm, trí tuệ vô song, sấm sét kinh hồn và còn lòng can đảm vĩnh hằng nữa. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Black Adam hoàn hảo đến mức không có lấy một điểm yếu.

trao đổi - bàn luận