Doctor Strange và Wong: Ai là Pháp sư Tối thượng giỏi hơn?

322 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Doctor Strange và Wong đều sở hữu sức mạnh tối thượng, nhưng có khi nào bạn tự hỏi ai mới là người mạnh nhất không? Ở mỗi phiên bản của phim Doctor Strange, đều diễn tả sức mạnh của họ và trọng trách khác nhau của họ. Hãy cùng mình phân tích nhé! 

trao đổi - bàn luận