Em ruột một mực đòi "thử lòng" anh chồng và cái kết | Ai Là Ai - Tập 6

6105 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Em gái từ ban đầu đã nhận thấy chồng của người chị này rất có vấn đề, nhiều lần khuyên chị hãy vứt bỏ người đàn ông xấu này để đi tìm một hạnh phúc mới. Cô chị cam chịu cứ một lòng tin theo tình yêu mù quáng đó, thế là cô em một mực đòi thử lòng anh chồng để cho chị mình sáng mắt ra. Cái kết thế nào thì xem nhé!

trao đổi - bàn luận