Ma thổi đèn: Tương tây mật tạng

762 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Là hai cộng sự quen thuộc, Shirley Dương và Vương Khải Tuyền lên đường cùng Hồ Bát Nhất hạ gục con rết sáu cánh để tìm kiếm thuốc cải tử hồi sinh quý giá ở Tương Tây. Hãy cùng theo dõi để biết được rằng liệu tam giác sắt Mộ Kim Hiệu Uý đứng trước nhiệm vụ khó nhằn đó còn có cơ hội toàn vẹn mà trở về?

trao đổi - bàn luận