Ngoạn mục cô vợ lật kèo cảnh “chồng chúa vợ tôi”! | Ai Là Ai?

5999 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Thấy vợ hiền hiền tưởng đâu dễ lên mặt, được nước làm tới ra vẻ hách dịch và hạch sách vợ, ai dè bà vợ cũng “không phải dạng vừa”, nhìn vậy thôi chứ tưởng đâu bà chịu thua nhà ngươi à, chẳng qua chị vợ nhịn để yên nhà lợi nước thôi nhé, chứ để chị “gầm” lên là tới “công chuyện liền”. Nhà là phải có nóc, vợ chưa “gầm” mấy anh lại tưởng bở là “mèo con” à

trao đổi - bàn luận