Nhện của Tobey bắn tơ tự nhiên: Mạnh hay yếu?

69 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Nhện anh cả Tobey Maguire là Spider-Man đầu tiên bước lên màn ảnh mà còn được coi là phiên bản đột phá nhất. Người Nhện của Tobey có thể bắn tơ tự nhiên từ cổ tay, trong khi các Spider-Man khác đều phải dùng đến web-shooter tự chế (máy bắn tơ cơ học). Tuy nhiên, khả năng này theo mình là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu. Cùng tìm hiểu thôi nào!

trao đổi - bàn luận