Nơi mà bạn và người yêu cũ gặp nhau lần cuối là đâu?

5480 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Có những nơi chúng ta từng đi qua rất nhiều lần đã trở thành quen thuộc. Nhưng chỉ có ngày đó, ở tại nơi đó chỉ xảy ra một lần duy nhất nhưng làm tôi nhớ mãi. Vì rằng sau đó, chúng tôi không thể trở về ở bên nhau được nữa. Dù rất muốn thời gian đó ngừng trôi để có thể gặp nhau mãi nhưng suy đi nghĩ lại thì chuyện gì tới thì cũng nên tới. 

trao đổi - bàn luận