Phim Kẻ Thứ Ba | Sự thật phơi bày về Thiên Di

617 lượt xem

Mô tả:

Lần này Kelly - cô gái đã kết nối với Quang Kha đã hỗ trợ anh đi tìm sự thật về người vợ quá cố Thiên Di. Lúc này đây, sự thật được phơi bày đằng sau tình yêu ngỡ như là hoàn hảo và trọn vẹn. Liệu Kelly làm cách nào để tiết lộ cho Quang Kha? Và anh chàng si tình Quang Kha sẽ đối diện với sự thật như thế nào, khi người vợ ấy nay cũng đã mất?

trao đổi - bàn luận