Phim Việt nửa đầu năm 2022: Đầu tư càng khủng lại càng lỗ nặng

53 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Ngành phim ở các nước đang phát triển, chỉ có Việt Nam vẫn đang trong tình trạng "dậm chân tại chỗ". Nhạt nhoà, rập khuôn có lẽ là những tính từ chính xác nhất dùng để mô tả về ngành phim của nước nhà nửa đầu năm 2022. Có lẽ chỉ đầu tư tiền bạc thôi thì chưa đủ, các đạo diễn và nhà làm phim cần đầu tư thêm về chất xám trong phần kịch bản và cảnh quay.

trao đổi - bàn luận