Rắc Rối Là Chuyện Nhỏ || Tập 2: Cuộc Chiến Sắc Đẹp

5562 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Hội chị em đã cùng nhau tham gia một cuộc chiến sắc đẹp và để cho khách quan thì cả 4 cô gái đều đồng ý để Hoàng làm giám khảo. Nhưng có lẽ chàng trai của chúng ta không công tâm lắm, còn hay "đâm chọt" để chia rẽ tình cảm chị em của 4 cô gái. Khi biết chuyện, họ đã cho Hoàng một bài học nhớ đời.

trao đổi - bàn luận