Sao Việt chịu chơi, đứng hát dưới trời mưa

123 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Biểu diễn ngoài trời là một việc mang tính chất rất xui rủi rất cao. Đặc biệt là vào mùa mưa. Các sao Việt này đã từng phải vừa cầm ô vừa biểu diễn. Có người còn phải tạm dừng buổi diễn vì mưa quá to. Hành động của họ được xem là rất tôn trọng khán giả và rất yêu nghề. 

trao đổi - bàn luận