Sao Việt nỗ lực vượt 'cái bóng' của bố mẹ: Con gái Lê Giang chật vật

342 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Có bố mẹ là người nổi tiếng, những tưởng con đường nghệ thuật của Lê Lộc, Hoài Lâm, Mỹ Anh... sẽ trải hoa hồng. Song trên thực tế, họ vấp phải nhiều khó khăn từ việc bị so sánh với phụ huynh đến việc mang tiếng dựa hơi. Vậy nên bản thân họ đã phải nỗ lực rất nhiều để đi tìm thành công cho chính mình, để không bị xem là “cái bóng” của bố mẹ. Có người nay đã nổi tiếng ngang với mẹ nhưng cũng có người “sớm nổi, chóng tàn”

trao đổi - bàn luận