Kết thúc của chúng ta là do em quyết định chứ anh không có quyền!

145 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

“Thế hiện tại là do em chọn chứ không phải anh”

Em đã dành cả thanh xuân của mình để bên anh và để lo lắng cho gia đình nhỏ này. “Phần thưởng” em nhận được sau khi hy sinh tất cả đó là việc ANH PHẢN BỘI EM. Nhưng em sẽ không khiến mình trông thảm hại bằng việc khóc lóc hay van xin anh. Em sẽ cho anh chọn giữa gia đình có em hoặc là cô ta. Nếu anh đã chọn em thì anh cũng biết mình nên làm gì rồi phải không?

trao đổi - bàn luận