Tôi sẽ bắt các người trả giá từng thứ một cho những gì tôi đã trải qua!

65 lượt xem

Danh sách phát tiếp theo

Mô tả:

Tôi sẽ bắt các người trả giá từng thứ một cho những gì tôi đã trải qua

Ba năm qua chưa đủ để anh tin rằng dù có thế nào em vẫn sẽ ở bên cạnh anh hay sao. Anh đâu cần phải diễn một vở kịch thật hay để đẩy em ra khỏi cuộc đời anh như thế. Dù trong khoảng thời gian xa nhau em đã nghĩ về anh rất nhiều, hầu như là mỗi ngày. Nhưng gặp anh với tình trạng như thế này em lại vừa buồn lại vừa vui. Vui vì bây giờ đã gặp lại anh nhưng buồn vì gặp không bao lâu nữa thì anh lại đi nữa rồi.

trao đổi - bàn luận