9 End 2 Outs KISS !

9 end 2 outs MV- the right period of love

9 End 2 Outs MV (A Girl Can Dream)

Two outs in the Ninth Inning, EP01, #02

9 End 2 Outs (2007)

50 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tiểu sử Tình cảm

9 End 2 Outs 2007 là chuyện về tình yêu của những người độc thân ở độ tuổi 30, Soo Ae diễn vai Hong Nan Hee, một nhân viên bình thường làm việc ở một công ty xuất bản. Một cô gái luôn thất bại trong tình yêu cho đến khi gặp người bạn học cũ Ban Hyung Tae - Lee Jung Jin đóng, trưởng phòng một công ty quảng cáo.

Đạo diễn: Han Cheol Soo

Gởi đánh giá Tìm phim online

9 End 2 Outs 2007 là chuyện về tình yêu của những người độc thân ở độ tuổi 30, Soo Ae diễn vai Hong Nan Hee, một nhân viên bình thường làm việc ở một công ty xuất bản. Một cô gái luôn thất bại trong tình yêu cho đến khi gặp người bạn học cũ Ban Hyung Tae - Lee Jung Jin đóng, trưởng phòng một công ty quảng cáo.

Diễn viên tham gia