Korean Movie 오빠생각 (A Melody To Remember, 2016) 메인 ...

Korean Movie 오빠생각 (A Melody To Remember, 2016) 음악 ...

Korean Movie 오빠생각 (A Melody To Remember, 2016) 합창 ...

A Melody to Remember (2016)

123 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tình cảm Chiến tranh

Chứng kiến lũ trẻ vì chiến tranh mà mất đi mọi thứ, vị thiếu úy trẻ tuổi Han Sang Yeol quyết định sẽ bảo vệ chúng tới cùng.

Đạo diễn: Lee Han

Gởi đánh giá Tìm phim online

Thiếu úy Han Sang Yeol (Im Si Wan) là một người đàn ông mang nhiều vết thương lòng. Anh ta lãnh đạo một trung đội trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên và tình cờ gặp gỡ những cô bé, cậu bé tới từ một dàn đồng ca. Chứng kiến lũ trẻ vì chiến tranh mà mất đi mọi thứ, vị thiếu úy trẻ tuổi quyết định sẽ bảo vệ chúng tới cùng.