A Well Grown Daughter (2014)

61 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tình cảm Hài

Bộ phim nói về cô gái là con gái trong một gia đình có truyền thống làm nước tương lâu đời. Cô ấy đã ăn mặc như một người đàn ông vì tình hình tài chính của họ.

Đạo diễn: Jo Young Gwang

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim nói về cô gái là con gái trong một gia đình có truyền thống làm nước tương lâu đời. Cô ấy đã ăn mặc như một người đàn ông vì tình hình tài chính của họ, các gia đình cần có một đại diện nam cho doanh nghiệp. Sau khi sinh bốn người con gái họ chọn người cuối cùng đóng giả như là một đứa con trai trong gia đình.