Sammo Hung Once Upon A Time In Shanghai Official T...

Once Upon a Time In Shanghai 2014 Movie Trailer 2 ...

袁和平亲指导新人上位《上海滩马永贞》先行版预告

《 惡戰 - Once Upon A Time In Shanghai 》2014年第一戰 - 中國...

Ác Chiến Thượng Hải (2014)

93 phút | Hong Kong

Phim lẻ

Mã Vĩnh Trinh - 1 công nhân cảng bình thường phải tham gia những trận chiến không ngừng để tồn tại giữa Thượng Hải.

Đạo diễn: Huỳnh Tinh Phủ

Gởi đánh giá Tìm phim online

Mã Vĩnh Trinh - 1 công nhân cảng bình thường phải tham gia những trận chiến không ngừng để tồn tại giữa Thượng Hải.