Kill the Messenger Official Trailer #1 (2014) - Je...

Age of Kill Trailer

Age of Kill - 6 Giờ Để Chết (2015)

86 phút | Anh

Phim lẻ Hành động

Một tay lính bắn tỉa kì cựu, nhận được một cuộc điện thoại lạ, chúng đã bắn cóc người thân của ông để ép ông làm cho chúng 1 việc... đó chính là phải giết 6 người trong 6 tiếng đồng hồ...

Đạo diễn: Neil Jones

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một tay lính bắn tỉa kì cựu, nhận được một cuộc điện thoại lạ, chúng đã bắn cóc người thân của ông để ép ông làm cho chúng 1 việc... đó chính là phải giết 6 người trong 6 tiếng đồng hồ...