Where Eagles Dare - Đột Kích Tổ Đại Bàng

  • Năm phát hành: 1968
  • Thời lượng: 158 phút
  • Thể loại: Phim lẻ
  • Quốc gia: Mỹ

ẢNH CỦA PHIM Where Eagles Dare - Đột Kích Tổ Đại Bàng