Bậc Thầy Của Những Ước Mơ (2017)

110 phút | Mỹ

Phim lẻ Tâm lý Âm nhạc

Từ một kẻ thất nghiệp, P.T. Barnum chứng tỏ mọi giấc mơ đều có thể thành sự thật nếu ta dám thực hiện nó. Anh đã tập hợp những con người “đặc biệt”.

Đạo diễn:

Phim chiếu rạp

Gởi đánh giá Tìm phim online

Từ một kẻ thất nghiệp, P.T. Barnum chứng tỏ mọi giấc mơ đều có thể thành sự thật nếu ta dám thực hiện nó. Anh đã tập hợp những con người “đặc biệt”.