Korean Movie 나쁜놈은 죽는다 (Bad Guys Always Die, 2016) ...

坏蛋必须死(나쁜놈은 반드시 죽는다, Bad Guys Always Die) trailer

Bad Guys Always Die (2016)

110 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Hài Hành động

Kể về Anh chàng Cường Tử từ nhỏ ở Hàn Quốc nhưng lại dạy tiếng Trung ở trường cấp 1. Đến ngày nghỉ, Cường Tử hẹn bạn bè đến đảo Jeju du lịch.

Đạo diễn: Hao Sun

Gởi đánh giá Tìm phim online

Kể về Anh chàng Cường Tử từ nhỏ ở Hàn Quốc nhưng lại dạy tiếng Trung ở trường cấp 1. Đến ngày nghỉ, Cường Tử hẹn bạn bè đến đảo Jeju du lịch.

Diễn viên tham gia