[Bad Thief Good Thief] 도둑놈 도둑님-Seo Juhyeon is Lim ...

Seohyun - Thief, trailer 2 (04.05.2017)

Bad Thief, Good Thief | Kẻ Trộm, Ngài Trộm (2017)

45 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Hình sự Chiến tranh Hài

Bộ phim xoay quanh một nhóm những tên trộm chuyên làm thất thoát của cải của một tổ chức bí ẩn. Quy mô không lớn, lại ít xuất đầu lộ diện, không mấy ai biết rằng tổ chức này chính là thế lực ngầm đang vận hành cả nền kinh tế và chính trị của Đại Hàn Dân Quốc.

Đạo diễn: Oh Kyung Hoon

Phim nên xem Phim hot Phim mới

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim xoay quanh một nhóm những tên trộm chuyên làm thất thoát của cải của một tổ chức bí ẩn. Quy mô không lớn, lại ít xuất đầu lộ diện, không mấy ai biết rằng tổ chức này chính là thế lực ngầm đang vận hành cả nền kinh tế và chính trị của Đại Hàn Dân Quốc.

Diễn viên tham gia