Phim Truyền Hình | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 2 (T...

Phim Truyền Hình | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 3 (T...

Phim Truyền Hình | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 4 (T...

Phim Truyền Hình | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 5 (T...

Phim Truyền Hình | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 6 (T...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 7 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 8 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 9 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 10 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 11 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 12 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 13 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 14 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 15 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 16 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 17 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 18 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 19 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 20 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 21 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 22 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 23 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 24 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 1 Tập 25 (Tập c...

Bằng Chứng Thép (2006)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Trinh thám

Cao Ngạn Bác là một nhân viên pháp chứng có tài quan sát hơn người và một đầu óc sáng suốt. Anh phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng hỗ trợ cảnh sát phá án.

Đạo diễn: Mai Tiểu Thanh

Gởi đánh giá Tìm phim online

Cao Ngạn Bác là một nhân viên pháp chứng có tài quan sát hơn người và một đầu óc sáng suốt. Anh phụ trách khâu hóa nghiệm ở Bộ Sự vụ Pháp chứng. Công việc của anh là đến hiện trường vụ án, thu thập bằng chứng, hóa nghiệm vật chứng, hỗ trợ cảnh sát phá án. Thế nhưng anh không ngờ Trạch Thâm (bác sĩ pháp y và cũng là em vợ) và Tiểu Nhu (thanh tra cao cấp) lại nghi ngờ anh hạ độc hại chết vợ mình, bằng kinh nghiệm và trí uyên bác anh đã tự chứng minh rằng mình vô tội. Bác, Thâm, Nhu lại bắt tay hợp tác như xưa, những vụ án giết người lần lượt được phá. Đồng thời những điều bí ẩn lại xuất hiện nhưng tất cả đều nhắm vào Bác, giống như muốn đón anh vào đường chết...