BẰNG CHỨNG THÉP 3 | Tập 2 (Thuyết minh)

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 3 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 4 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 5 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 6 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 7 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 8 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 9 (Thuyết...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 10 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 11 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 12 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 13 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 14 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 15 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 16 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 17 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 18 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 19 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 20 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 21 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 22 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 23 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 24 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 25 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 26 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 27 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 28 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 29 (Thuyế...

Phim Phá Án | Bằng Chứng Thép Phần 3 Tập 30 (Kết t...

Bằng Chứng Thép 3 (2011)

45 phút | Hong Kong

Phim bộ Trinh thám

Sau nhiều năm hợp tác ăn ý trong công việc, Quốc Đống và Học Tâm không biết từ lúc nào đã trở thành tri kỷ tâm đầu ý hợp của nhau. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Châu Dịch Phi, Đống mới phát hiện ra người hiểu anh nhất là Tâm.

Đạo diễn: Trần Chí Giang

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một chuỗi những vụ án hóc búa tiếp tục thử thách tài suy luận và óc phán đoán của "tập thể hoàn hảo" các chuyên gia pháp chứng, pháp y và tổ trọng án trong "Bằng chứng thép III": Sau nhiều năm hợp tác ăn ý trong công việc, Quốc Đống và Học Tâm không biết từ lúc nào đã trở thành tri kỷ tâm đầu ý hợp của nhau. Thêm vào đó, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với vợ Châu Dịch Phi (Hồ Định Hân đóng), Đống mới phát hiện ra người hiểu anh nhất không ai khác ngoài Tâm. Mặt khác, cùng nhau trải qua nhiều phen thập tử nhất sinh trong quá trình phá án đã khiến Nhi và Phong dần nảy sinh tình cảm với nhau và cảm thấy không thiếu nhau.