7 vị tiểu La Hán Thiếu Lâm tự 1_ 七小罗汉- [武术电影]- Phi...

7 vị tiểu La Hán Thiếu Lâm tự Tập 2 - [七小罗汉] - Phi...

電影《七小羅漢》:看陳思成被整

曾志伟快乐享受"孩子王" 建议套票观看《七小罗汉》

小鬼当家 "七小罗汉"精灵古怪 新娱乐在线]

Bảy Vị La Hán (2010)

82 phút | Hong Kong

Phim lẻ Hài

Bộ phim được coi là phiên bản Trung Quốc của Ở Nhà Một Mình. Nội dung kể về 7 vị la hán tí hon chiến đấu với 4 tên cướp nguy hiểm ở chùa trên núi.

Đạo diễn: Phó Hoa Dương

Gởi đánh giá Tìm phim online

Bộ phim được coi là phiên bản Trung Quốc của Ở Nhà Một Mình. Nội dung kể về 7 vị la hán tí hon chiến đấu với 4 tên cướp nguy hiểm ở chùa trên núi.