160616 뷰티풀마인드 마지막티저

KBS 월화드라마 뷰티풀 마인드 본편 예고

KBS 월화드라마 뷰티풀 마인드 하이라이트 영상!

Beautiful Mind (2016)

51 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Tâm lý Tình cảm

Câu chuyện về một vị bác sĩ tài năng nhưng rất lạnh lùng vì gặp được cô gái mà anh yêu tha thiết mà dần trở nên ấm áp

Đạo diễn: Mo Wan Il

Gởi đánh giá Tìm phim online

Câu chuyện về một vị bác sĩ tài năng nhưng rất lạnh lùng vì gặp được cô gái mà anh yêu tha thiết mà dần trở nên ấm áp

Diễn viên tham gia