Better Call Saul (Season 2) (2016)

45 phút | Mỹ

Phim bộ Tâm lý

Saul Goodman là luật sư tài giỏi nhưng vì lòng tham nên đã đồng ý bao che cho các tên tội phạm.

Đạo diễn: N/A

Gởi đánh giá Tìm phim online

Saul Goodman là luật sư tài giỏi nhưng vì lòng tham nên đã đồng ý bao che cho các tên tội phạm.