台北電影節【那一夜,青春褪色】中文字幕預告 Bleak Night trailer

BLEAK NIGHT trailer (파수꾼 - Yoon Sung-Hyun, South K...

Bleak Night Official Trailer 2011 (South Korea)

Bleak Night (2011)

110 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Tâm lý

Có ba người bạn. Có người trở thành kẻ tấn công và một trong số họ đã trở thành nạn nhân. Người còn lại vung nắm đấm của mình trong sự tức giận vì tình bạn tan vỡ của họ. Thông qua sự sáng tạo của đạo diễn cùng các diễn viên trẻ và nhìn vào cuộc đời của những cậu bé trung học, kẻ tấn công và các nạn nhân trở nên biện chứng. Đó là thời kì mà tất cả mọi người đều bị tổn thương.

Đạo diễn: Yoon Sung hyun

Gởi đánh giá Tìm phim online

Có ba người bạn. Có người trở thành kẻ tấn công và một trong số họ đã trở thành nạn nhân. Người còn lại vung nắm đấm của mình trong sự tức giận vì tình bạn tan vỡ của họ. Thông qua sự sáng tạo của đạo diễn cùng các diễn viên trẻ và nhìn vào cuộc đời của những cậu bé trung học, kẻ tấn công và các nạn nhân trở nên biện chứng. Đó là thời kì mà tất cả mọi người đều bị tổn thương.